A szöveg időállapota: 2001.II.28. - 2001.III.1.
Időállapot váltás: 2001.II.28. - 2001.III.1.
2001.III.2. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


7/2001. (II. 28.) KT számú rendelet

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT számú rendelet módosításáról

Gyomaendrőd város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. Évi XLIII. Törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 3.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyről szóló 1997. Évi CLIV. Törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendő eljárásról szóló 34/1999. (XI. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletében foglaltak alapján alkotott 26/2000. (X. 2.) KT számú rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.

1. § A R. 7. § (7) bekezdését törölni kell , a (8) bekezdés (7)-re , a (9) bekezdés (8)-ra , a (10) bekezdés (9)-re , a (11) bekezdés(10)-re , a (12) bekezdés (11)-re módosul , a (13) bekezdés (12)-re módosul.

2. § A R. 8. § (1) bekezdés c./ pontja az alábbiak szerint módosul

A gyermek sírhely :

130 cm hosszú, 60 cm széles, 200 cm mély.

3. § A R. 15. § 3./ bekezdése az alábbiak szerint módosul

A nyilvántartókönyv vezetésére az 1999. Évi LXIII. Tv. 18. § (2) bekezdésében meghatározottak az irányadóak.

4. § A R 19. § az alábbiak szerint módosul

A külön jogszabályban meghatározott rongálás, tulajdon elleni, köztisztasági szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 2.000-30.000.-Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a rendelet 10. § (1)-(3) bekezdésében , továbbá a 16. § (4)-(9) bekezdésében valamint a 17. § (3) bekezdésben szereplő előírásokat megszegi.

5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.