A szöveg időállapota: 2000.XII.28. -
Időállapot váltás: 1999.XII.30. - 2000.XII.27.
2000.XII.28. -


40/1999. (XII. 30.) KT rendelet

a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 17/1996. (IX. 16.) rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 35/2000. (XII. 28.) KT számú rendelet 2. §-a.