A szöveg időállapota: 2000.X.24. -
Időállapot váltás: 1999.XII.21. - 2000.X.23.
2000.X.24. -


36/1999. (XII. 21.) KT rendelet

az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról, és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 40/1995. (XII. 22.) KT rendelet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 24/2000. (X. 24.) KT számú rendelet 2. §-a.