A szöveg időállapota: 1999.IV.30. - 2008.I.31.
Időállapot váltás: 1999.IV.30. - 2008.I.31.
2008.II.1. -


13/1999. (IV. 30.) KT számú rendelet

1998. évi költségvetés végrehajtása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § alapján az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A Képviselő-testület a 9/1998. (II. 27.) KT számú rendelettel elfogadott 1998. évi költségvetés zárszámadását 1.810.414 E Ft bevétellel 59.553 E Ft 1997. évi pénzmaradvány teljesítéssel, 1.738.965 E Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A bevételek 1.869.967 E Ft teljesítését forrásonként az 1. sz. melléklet részletezése tartalmazza. Az önkormányzatok költségvetési támogatásán belül központi hatáskörben a címzett támogatás előirányzata 138.995 E Ft-ról 162.995 E Ft-ra változik. A változás az ivóvízberuházás ÁFA visszaigénylése miatt lemondásra került, a Belügyminisztériumnál 1998. december 31.-ig nem került feldolgozásra.

A változás levezetése a bevételek előirányzaton belül:

1 cím Önkormányzatok költségvetési támogatása

2 alcím Címzett támogatás+ 24.000 E Ft

13. cím Polgármesteri Hivatal

6 alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladatok

2 előirányzat Felhalmozási célú bevételek- 24.000 E Ft

3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege 1.212.652 E Ft. Címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. sz. melléklet szerint.

4. § Az Önkormányzat felújítások összege 31.816 E Ft. Részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 494.497 E Ft. Címenként, alcímenként a 4. sz. melléklet részletezi.

6. § Az Önkormányzat 1998. december 31.-i állapot szerint vagyonát a 7/a és 7/b számú mellékeltben részletezett intézményenkénti mérleg adatok alapján 1.524.574 E Ft-ban állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 1998. évi költségvetés végrehajtásáról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény-kimutatását a 8/a,b,c,d melléklet szerint elfogadja. A mellékleteket a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92/A. § (1) bekezdés alapján a belügyi közlönyben és a Cégközlönyben közzé kell tenni.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 1998. évi pénzmaradványát önálló költségvetési szervként a következő részletezéssel hagyja jóvá:

5 cím 2. sz. Általános Iskola és intézményei 169 E Ft

6 cím Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és intézményei 865 E Ft

7 cím Kner Imre Gimnázium 92 E Ft

8 cím Bethlen Gábor Szakképző Iskola - 2.724 E Ft

10 cím Városi Egészségügyi Intézmény 1.923 E Ft

11. cím Városi Gondozási Központ - 673 E Ft

12. cím Liget Fürdő 745 E Ft

13. cím Polgármesteri Hivatal és intézményei 133.392 E Ft

14. cím Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 105 E Ft

15. cím Helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 23 E Ft

Összesen: 133.917 E Ft

A szabad feladattal kötelezően le nem kötött pénzösszegről a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Az erről szóló rendeletet 1999. június 30.-ig kell megalkotni.

Záró rendelkezések

9. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.