A szöveg időállapota: 1997.IV.1. - 1997.IV.2.
Időállapot váltás: 1997.IV.1. - 1997.IV.2.
1997.IV.3. - 2006.XII.31.
2007.I.1. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -


6/1997. (IV. 1.) KT számú rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet módosításáról

1. § A képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT számú rendelet / továbbiakban: SZMSZ / 28. § (2) bekezdése az alábbiakban módosul.

"28. § (2) A polgármester, alpolgármester és a jegyző hivatalos tárgyalásaikhoz, az önkormányzati vállalkozások menedzseléséhez kapcsolódó vendéglátáshoz és ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú kiadásokhoz 1997. évben 200 ezer forint, az azt követő években az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegő előírányzatot használhatnak fel."

2. § Az SZMSZ 9. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 1997. április 1.-én lép hatályba.

1. számú melléklet

A Hivatal dolgozói munkaidejének, munkarendjének és az ügyfélfogadás rendjének szabályai

Munkarend:

1./ Általános feltételek:

heti törvényes munkaidő 40 óra

napi törvényes munkaidő 8 óra

munkaközi (ebéd) szünet időtartama 30 perc amely nem része a munkaidőnek

minden szombat szabadnap

2./ A dolgozók rugalmas munkaidő beosztásban végzik munkájukat.

a./ a rugalmas munkaidő határa hétfőtől - péntekig 7 órától 18 óráig tart.

b./ Ezen belül törzsidő:
hétfőn 8 órától 16 óráig
kedden 8 órától 12 óráig
szerdán 8 órától 16 óráig
csütörtökön 8 órától 12 óráig
pénteken 8 órától 12 óráig

tart, összesen heti 27 óra időtartamban.

c./ A rugalmas munkaidő beosztásra szolgáló heti 13 órát az 1. pontban írt - törzsidőn kívüli - időintervallumban lehet ledolgozni. Annak beosztásáról az apparátus és a saját munka terhére figyelemmel a dolgozó kérelmére a közvetlen hivatali felettese dönt.

Ügyfélfogadási rend:
Városháza: Kirendeltség:
Hétfő: egésznap (8-16 óra) egésznap (8 - 16 óra)
Kedd: délelőtt (8-12 óra) egésznap (8 - 16 óra)
Szerda: egésznap (8-16 óra) egésznap (8 - 16 óra)
Csütörtök: délelőtt (8-12 óra) egésznap (8 - 16 óra)
Péntek: délelőtt (8-12 óra) délelőtt (8-12 óra)

Ebédidő: 12 órától 12,30 óráig