A szöveg időállapota: 1996.III.2. - 1996.XII.30.
Időállapot váltás: 1996.II.29. - 1996.III.1.
1996.III.2. - 1996.XII.30.
1996.XII.31. -


1/1996. (II. 29.) KT rendelet

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) KT rendelet kiegészítéséről1

A Képviselõ-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl, az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselõk költségtérítésérõl szóló 5/1995. (III. 2.) KT számú rendelet kiegészül az alábbi 7. §-sal.

2. § E rendelet 1996. március 1-én lép hatályba és 1996. december 31-én hatályát veszti.


1
Rendelkezései beépítve az 5/1995. (III. 2.) KT számú rendelet szövegébe.