A szöveg időállapota: 1996.II.29. - 1996.III.1.
Időállapot váltás: 1996.II.29. - 1996.III.1.
1996.III.2. - 1996.XII.30.
1996.XII.31. -


1/1996. (II. 29.) KT számú rendelet

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) KT számú rendelet kiegészítéséről

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) KT számú rendelet kiegészül az alábbi 7 §-sal.

"7. § A 3. §, 4. § és az 5. § hatálya alá tartozók 1996. március 1. és 1996. december 31.-e közötti időszakra eső tiszteletdíjának, illetve költségtérítésének kifizetését fel kell függeszteni. A ki nem fizetett összegeket az 1996. évi költségvetés egyensúlyának biztosítására kell felhasználni."

2. § E rendelet 1996. március 1.-én lép hatályba és 1996. december 31.-én hatályát veszti.