A szöveg időállapota: 1997.XII.23. - 2010.IV.30.
Időállapot váltás: 1995.XII.22. - 1997.XII.22.
1997.XII.23. - 2010.IV.30.
2010.V.1. -


35/1995. (XII. 22.) KT rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R) 9. § (2) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja.

1. §2

2. § (1)3

(2) A 23/1995. (VIII. 30.) KT sz. rendelet 2. sz. mellékletét e rendelet 2. sz. melléklete állapítja meg.

3. § E rendelet 1996. január 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 35/1992. (IX. 24.) KT számú, valamint az azt módosító 3/1995. (I. 31.) KT számú rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet

2. számú melléklet


1
Rendelkezései beépítve a 23/1995. (VIII. 30.) KT számú rendelet szövegébe.
2
Hatályon kívül helyezte a 33/1997. (XII. 23.) KT számú rendelet 2. §-a.
3
Hatályon kívül helyezte a 19/1997. (VIII. 5.) KT. számú rendelet 5. §-a.