A szöveg időállapota: 1995.XII.22. - 1997.XII.22.
Időállapot váltás: 1995.XII.22. - 1997.XII.22.
1997.XII.23. - 2010.IV.30.
2010.V.1. -


35/1995. (XII. 22.) KT számú rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által rendezett vásárokról és fenntartott piacokról szóló 23/1995. (VIII. 30.) KT számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. számú rendelet /a továbbiakban: R/ 9. § (2) bekezdésére az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A 23/1995. (VIII. 30.) KT számú rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. § (1) A 23/1995. (VIII. 30.) KT számú rendelet 8. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal.

"A külön szolgáltatás igénybevételének szabályait és feltételeit a Piac Iroda működési szabályzata állapítja meg. A szolgáltatási díjak mértékét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza."

(2) A 23/1995. (VIII. 30.) KT számú rendelet 2. sz. mellékletét e rendelet 2. sz. melléklete állapítja meg.

3. § E rendelet 1996. január 1.-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 33/1992. (IX. 24.) KT számú, valamint az azt módosító 3/1995. (I. 31.) KT számú rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet

Vásári és piaci helyhasználati díjak

a./ Országos állat- és kirakó, heti vásáron és piacon élő állat és termény árusítása esetén:

1./ Ló, szarvasmarha, szamár: 150.- Ft./db.

2./ Öszvér, borjú, csikó: 100.- Ft./db.

3./ Sertés, juh, kecske: 50.- Ft./db.

4./ Malac, bárány, gida: 20.- Ft./db.

5./ Pulyka, liba, kacsa, nyúl, tyúk, egyéb szárnyas állat: 10.- Ft./db.

6./ Tojás 0,20 Ft./db. de minimum: 10.- Ft.

7./ Bármely szemes termény: 50.- Ft/q

b./ Vásárokon, piacokon, használtcikk piacon

1./ Őstermelők: 30.- Ft./m2

2./ Vállalkozói engedéllyel rendelkezők és kereskedők: 60.- Ft./m2

3./ Használtcikket árusítók: 60.- Ft./m2

4./ Büféskocsi: 400.- Ft./db.

c./ Vásárok, piacok területén tartózkodó járművek amennyiben azokról árusítás nem folyik

1./ Áruszállításra használható járművek, kivéve a többi pontban feltüntetett járművet :400.- Ft.-db.

2./ Személygépkocsi, utánfutó: 60.- Ft./db.

d./ Vásárokon, piacokon felvásárlói tevékenységet folytatók:

1./ Áruszállításra használható járművek, kivéve a többi pontban feltüntetett járművet :100.- Ft./db.

2./ Személygépkocsi, utánfutó: 50.- Ft./db.

3./ Motorkerékpár, tricikli: 20.- Ft./db.

4./ Fogatos szekér vagy kocsi: 50.- Ft/db.

e./ Meghatározott időre előre váltott árusítóhely

1./ Éves bérleti díj a tárgyév január 15-ig való megváltása esetén : 768.- Ft/m2

2./ Elárusító hely bérlete a napi helyjegy megfizetése mellett 80.- Ft/m2/hó

f./ Hangosbemondás:

1./ Apróhirdetés: 50.- Ft./piac száma

2./ Vállalkozók, egyéb jogi személyek: 100.- Ft/piac száma

g./ Hirdető táblán történő apróhirdetés:

1./ 1 hétre: 25.- Ft

2./ 1 hónapra: 100.- Ft

h./ Mosdó használati díj:

20.- Ft/fő

i./ Parkolási díj

A piactér területén és a piactér melletti kijelölt helyeken 30.- Ft./gépjármű

j./ Pótdíj

500.- Ft.

2. számú melléklet

Mérlegelési díjak

Élőállat mérlegelése

0 - 50 kg-ig 30.- Ft.

51 - 300 kg-ig 45.- Ft.

301 - 500 kg-ig 150.- Ft.

500 kg. Felett 200.- Ft.

Egyéb mérlegelés esetén 50.- Ft.

Karám használati díj 20.- Ft./db. állat

Meghiúsulási díj 1.000.- Ft.