Önkormányzati jelképek

A város címere

A gyomai címer szívalakjából szétágazó háromszálú liliom az endrődi címer heroldalakjának - egyben a templom és a település védőszentjének - a fiatalon meghalt Árpádházi Szent Imrének a jelképe. A három folyó találkozása az ősi települések közös életterét a Hármas-Köröst szimbolizálja. A XVIII. századi címerek jelképeinek egyesítése őrzi a külön múlttal bíró elődökből fakadó sajátosságot, és utal a közös jelenre. A címerpajzs vörös mezőjének fekete kuntúrral, arany és ezüst színben megjelenő címerrajzai a címerek klasszikus és nemes mázai.
 

 

A város zászlaja

A városi zászló alapszíne kék, a rojt színe ezüst. A zászló középső részén helyezkedik el a település címere és fölötte - a címer szélességének megfelelő térközben - van feltüntetve a város neve, nagybetűkkel fekete színben.

 

 

A jelképek felhasználásának szabályai

Kivonat a városi címer és zászló használatáról szóló 24/1991. (XII. 23.) önkormányzati rendeletből

A címer és zászló használatának módja

5. § (1) A városi címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni és csak olyan mértékben szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.
(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr, stb.) jelentkezzék.
(3) Nyomdai úton való előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható.
(4) A címer fekete-fehér vagy a tárgy anyagának színében történő előállítása esetén a vörös színt függőleges vonalazással, arany színt pontokkal, az ezüst színt üres mezővel lehet lejezni.
(5) A címer védjegyként, illetve elemei önállóan nem használhatók.
(6) Tilos a címer és zászló alkalmazása olyan termékeken, amelyek a jó ízlést és a közerkölcsöt sértik!
6. § (1) Az állami és városi címer együttes használata esetén az állami címernek - elhelyezésével, méretével, stb. - elsőbbséget kell biztosítani.
(2) A városi zászlót a nemzeti színű zászlóval együtt úgy kell kitűzni, hogy a köztársaság zászlajának jelentőségét ne csökkentse. A városi zászló a köztársasági zászlót nem helyettesítheti.

A címer és zászló előállításának, használatának és forgalombahozatalának közös szabályai

7. § (1) A városi címer és zászló kereskedelmi és reklám célú előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezheti.
(2) A polgármester által kiadott engedély meghatározott időpontig vagy visszavonásig szólhat.
(3) A címer és zászló előállítására, használatára, illetőleg forgalombahozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy (kiadvány) mintapéldányát is.
(4) Kereskedelmi és/vagy reklámcélú felhasználás esetén díjat kell fizetni. A díj mértéke a bruttó árbevétel 5 %-ánál kevesebb nem lehet. A felhasználásra irányuló szerződést a polgármester köti meg.

Eseménynaptár
Közelgő események