Mezőőri járulék

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a mezőőri járulékkal kapcsolatosan 2019.01.01-től az alábbi szabályokat tartalmazza:

3. § (1) A mezei őrszolgálatot szabályozó törvényben foglaltak szerint, az őrzött terület után a mezőőrizet kialakításának, fenntartásának és működésének költségeihez mezőőri járulék megfizetésével kell hozzájárulni.
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításánál az őrzött területnek tárgyév január 1-i földhasználati és tulajdoni állapotát kell figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt állapotban bekövetkezett változást legkésőbb a változást követő év február 28. napjáig kell bejelenteni. A bejelentésre a változásban érintett bármelyike jogosult, de a határidő után bejelentett változásokat csak a bejelentést követő év kivetésénél lehet először figyelembe venni.
(4) A mezőőri járulék mértéke 600 Ft/hektár/év.
(5) A fizetendő éves mezőőri járulékot a (2) bekezdés szerinti valamennyi földrészlet összevont területe után kell megállapítani.
(6) Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 600 Ft-ot.
(7) A mezőőri járulékot évente egy alkalommal, minden év október 31. napjáig kell megfizetni.
(8) A határidőig megfizetni elmulasztott mezőőri járulék után késedelmi kamatot kell felszámítani és megfizetni. A késedelmi kamat mértéke, a késedelem minden naptári napja után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(9) A mezőőri járulék megfizetése az önkormányzat 53200125-11063881 számú mezőőri járulék beszedési számlájára készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással teljesíthető.
4. §
5. § A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését átruházott hatáskörben a Polgármester látja el.

A 2019.01.01. előtti szabályok az alábbiak voltak:

3. § (1) A mezei őrszolgálatot szabályozó törvényben foglaltak szerint, az őrzött terület után a mezőőrizet kialakításának, fenntartásának és működésének költségeihez mezőőri járulék megfizetésével kell hozzájárulni.
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításánál az őrzött területnek tárgyév január 1-i földhasználati és tulajdoni állapotát kell figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt állapotban bekövetkezett változást legkésőbb a változást követő év február 28. napjáig kell bejelenteni. A bejelentésre a változásban érintett bármelyike jogosult, de a határidő után bejelentett változásokat csak a bejelentést követő év kivetésénél lehet először figyelembe venni.
(4) A mezőőri járulék mértéke:
a) a 2 hektárt meg nem haladó földrészlet esetén 600 Ft/földrészlet/év,
b) a 2 hektárt meghaladó földrészlet esetén 300 Ft/hektár/év.
(5) A fizetendő éves mezőőri járulékot a (2) bekezdés szerinti valamennyi fölrészlet összevont területe után, öt forintra kerekítve kell megállapítani.
(6) Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 300 Ft-ot.
(7) A mezőőri járulékot évente egy alkalommal, minden év október 31. napjáig kell megfizetni.
(8) A határidőig megfizetni elmulasztott mezőőri járulék után késedelmi kamatot kell felszámítani és megfizetni. A késedelmi kamat mértéke, a késedelem minden naptári napja után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(9) A mezőőri járulék megfizetése az önkormányzat 53200125-11063881 számú mezőőri járulék beszedési számlájára készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással teljesíthető.
4. §
5. § A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését átruházott hatáskörben a Polgármester látja el.

A földtulajdonosok és földhasználók részére integrált, ÁNYK-ba tölthető bevallás nyomtatvány áll rendelkezésre amely a következő linkről tölthető le.

MEZOORJAR jelű Bevallás földbirtoklás jogcíméről című nyomtatvány, amely a közterület-felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet alapján teljesítendő adatszolgáltatásra szolgál. Segítségével egyetlen űrlapon mind a tulajdonban mind pedig a használatban lévő földterületek bevallása az ügyfélkapun elektronikusan is benyújthatók. A nyomtatványon akár 150 földterület bevallása teljesíthető.

A bevallás teljesítéséhez a következő linkekről a hagyományos nyomtatványok tölthetők le (DOC).

Eseménynaptár
Közelgő események