Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Projekt címe
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001
Projekt leírása

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001
Projekt címe: Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja
Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megvalósítás helye: Gyomaendrőd
Szerződött támogatás összege: 199 345 952, - Ft
Hazai forrásból finanszírozott ÁFA összege: 51 838 912,- Ft

Projekt összköltsége: 251 184 864,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatási döntés dátuma: 2018. február 13.
Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018. március 22.
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. április 1.
Projekt tervezett befejezése: 2020. október 31.

A projekt keretében a gyomai Szabadság tér, a Hősök útja egy szakaszának, valamint az Erzsébet liget rehabilitációját valósította meg az önkormányzat, a Varga Lajos Sportcsarnok vendéglátó egységének felújításával egyidejűleg, gazdaságélénkítő céllal.

A projekt keretében Gyomaendrőd városközpont kiemelt helyszínének fejlesztésére került sor, mely az ITS AT3 akcióterületén található, annak központi részét fedi le. Az akcióterület lehatárolása a gyomai településrész központi részeire terjed ki, ugyanakkor a fejlesztések a lakosság egészét elérik.

Projektelemek:

  • Az akcióterületen zöldfelület rehabilitációja valósult meg: a növényágyak a tervezési területen teljes egészében, vagy részlegesen – a jó állapotú egyedek meghagyásával – felújításra kerültek.
  • A Szabadság téren a meglévő burkolatok térkőburkolatra történő cseréjére (mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros forgalom vonatkozásában), parkolók felújítására, akadálymentesített parkoló létesítésére került sor, valamint utcabútorok telepítését, csapadékvíz elvezetést valósítottunk meg. A Járási Hivatal előtt kialakított burkolt tér alkalmas lesz rendezvények megtartására, vásárok rendezésére. A Kormányablak bejárata és a Varga Lajos Sportcsarnok közt gyalogos közlekedés nyílik a holtág irányába. A fejlesztés célja a közösségi élet színterének kialakítása, rendezett városi környezet/köztér létesítése volt.
  • A projekt keretében a Járási Hivatal udvarának átalakítására, megnyitására is sor került, így a korábban kialakított vízparti sétányhoz és a meglévő turisztikai látványosságokhoz levezető gyalogos sétányt alakítottunk ki, mellyel a belső udvar rendezettsége is megvalósult.
  • Az Erzsébet ligetben részben zöldfelület rehabilitáció, részben pedig a meglévő játszótér felújítása valósult meg, új, többféle mozgást lehetővé tevő eszközök beépítésével, valamint telepítésével.
  • A Hősök útján a meglévő térkő burkolatú járdák felújítására, valamint új térkő burkolatok létesítésére került sor a meglévő gyalogos és kerékpáros közlekedési felület tekintetében, a rendezett városi környezet kialakítása érdekében.
  • Kereskedelmi egység kialakítása a Varga Lajos Sportcsarnok épületében, gazdaságélénkítő céllal. A fejlesztés során az épületben kereskedelmi tér, mosdók felújítására és akadálymentesített mosdó kialakítására került sor, valamint a kialakított tervezett fogyasztóterasz a tér közösségi funkcióját erősíti. A fejlesztés során 65 m2 terület került felújításra és átalakításra. A bejáratnál mozgássérült rámpa is készült. A projektelem célja egyrészt a gazdaságélénkítés, másrészt színtér biztosítása a közösségi élet aktivizálása érdekében.
  • Partnerségi tervezés és soft elemek kerültek megvalósításra. A soft elemek keretében Zöldfelület közösségi kialakítására, környezet és energiatudatossági előadás megtartására, újrahasznosított és természetes anyagok felhasználásával kézműves foglalkozás megtartására, civil szervezetek bemutatkozására és helyi termelők piacra jutásának elősegítésére került sor a Környezet- és energiahatékonysági szemléletformálás, valamint a Települési arculat és identitásfejlesztés jegyében.
  • A projekt keretében az akadálymentesítés és a nyilvánosság biztosítása is megvalósult.

Projektünk átfogó célja közösségi zöld területek megújítása volt, amely lehetővé teszi a közélet/közösségi-kulturális élet minőségi helyszíneinek kialakítását, az életminőség feltételeinek javítását, rendezett városi környezet kialakítását. A célkitűzés hozzájárul a települési vonzerő növekedéséhez, amelynek közvetlen hatása van a népességmegtartó képességre és a turisztikai vonzerőre egyaránt, valamint gazdaságélénkítő szerepe is van. Közvetlen célunk a zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, a zöldterületek növelése és minőségének javítása, ugyanakkor a környezettudatosság erősítése volt.Ajánlattételi felhívás
Közbeszerzési műszaki leírás
Útmutató és iratminták
Szerződéstervezet
Pénzügyi Bizottság határozata felhívás elfogadásáról és meghívott gazdasági szereplőkről

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105