Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Név
Dinya László
Rövid ismertető

Dinya László
Endrőd, 1949
Agrárközgazdász

1983-1987 a GATE mezőtúri Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolán tanár. 1987-től a szegedi Élelmiszeripari Főiskola tanára. 1997-től a JATE egyetemi tanára. 1996-1998 a MKM felsőoktatási helyettes államtitkár. Kutatási területe: stratégiai menedzsment, közszolgáltatási menedzsment, vezetéstudomány.

Életút, munkásság
Önéletrajz:

Az angol nyelvet elõadói szinten beszéli, német nyelvbõl középfokú, orosz nyelvbõl középfokú állami nyelvvizsgája van. 1973-ban a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mg. Gépészmérnöki Karán gépészmérnökként diplomázott. 1976-ban agrártudományi doktor (agrárökonómia, Debreceni Agrártudományi Egyetem). 1978-81: MTA-ösztöndíjas aspirantúra végén az agrártudományok kandidátusa, tudományos minõsítés agrárökonómiai szakterületen (1982). 1993-ban habilitáltnak minõsített, és a Ph.D. címre jogosult.

Pályafutása során valamennyi oktatói munkakörben az oktatott tárgyak kapcsán feladata volt elõadások, szemináriumok, konzultációk tartása, szaktanácsadás, valamint szakdolgozatok konzultációja, vizsgáztatás, és tananyagfejlesztés, jegyzetek, segédletek írása.

1973-77-ben fõiskolai tanársegéd,
1977-83 fõiskolai adjunktus a DATE Mg. Fõiskolai Karán. (Szarvas, Üzemtani Tanszék; oktatott tárgyak: Vállalati gazdaságtan, Melioráció ökonómiája).
1983-85 között a GATE Mg. Gépészeti Fõiskolai Kara (Mezõtúr, Üzemszervezési Tanszék) fõiskolai docense,
1985-87 között fõiskolai tanára; oktatott tárgyak: Vállalati tervezés, Vezetéstudomány, Mûszaki ökonómia.
1987-tõl 1992-ig a KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Kara (Szeged, Vállalkozásszervezési és Ökonómiai Tanszék) egyetemi tanára; oktatott tárgyak: Mikroökonómia, Menedzsment ismeretek, Sikeres vállalkozások, Szellemi alkotástechnikai módszerek.
1996-98 között egyetemi tanár a KÉE Élelmiszeripari Mérnöki Karán (Budapest, Agrárgazdaságtan Tanszék); oktatott tárgy: Menedzseri ismeretek,
1997-tõl a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Ipari Menedzsment Tanszékén; oktatott tárgy: Stratégiai menedzsment,
1996-tól a SZTE Gazdaságtudományi Kara Marketing és Menedzsment Tanszékén (oktatott tárgyak: Stratégiai menedzsment, Menedzsment ismeretek, KKV-menedzsment),
2000-tõl a SZIE Gyöngyösi Fõiskolai Karának Közszolgálati Menedzsment Tanszékén (oktatott tárgy: Menedzsment, Stratégiai menedzsment, Válságmenedzsment, Közszolgálati menedzsment, Változásmenedzsment, Nonprofit menedzsment).

Az oktatásszervezés területén fontosabb referenciái

* fõiskolai szintû "Vállalkozásszervezõ menedzser" szak alapításának és indításának megszervezése, KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Kara, Szeged, 1992;
* egyetemi szintû "Gazdálkodási" szak indításának megszervezésében közremûködés, JATE-Szeged, 1993;
* fõiskolai szintû "Közszolgáltatási közgazdász" szak alapításának és indításának megszervezése, SZIE-GMFK, Gyöngyös, 2002;
* "Vállalkozásszervezési és Ökonómiai Tanszék" megszervezése, KÉE-ÉFK, Szeged, 1991;
* "Közszolgálati Menedzsment Tanszék" megszervezése, SZIE-GMFK, Gyöngyös, 1999;
* "Marketing és Menedzsment Tanszék" megszervezésében közremûködés, JATE-Szeged, 1994;
* "Gazdálkodási Kar" megszervezésében közremûködés, JATE-Szeged, 1998;
* Az oktatási miniszter tanácsadója: 1998-2000;
* A "bolognai folyamat" rektori biztosa a Szent István Egyetemen: 2002-2003;
* A magyar felsõoktatás reformját szolgáló (250 millió USD keretösszegû) világbanki projekt felelõs vezetõje (1995-1998);
* "Szakmai angol nyelvi képzés rendszerének kialakítása" (PFP-0258/199. jelû pályázat, 1 millió Ft keretösszeg, 1998-2000);
* A magyar felsõoktatási reform koncepcióját kialakító, "Csatlakozás az európai felsõoktatási térhez" (100 millió Ft keretösszegû) projektet irányító Operatív Csoport vezetõje (2002-2003).

Vezetõi beosztásai

* 1983-87: tudományos fõigazgató-helyettes a GATE Mg. Gépészeti Fõiskolai Karán. Mezõtúron
* 1988-91: tudományos fõigazgató-helyettes a KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Karán, Szegeden
* 1991-95: fõigazgató a KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Karán, egyidejûleg: 1991-95: tanszékvezetõ a Vállalkozásszervezési és Ökonómiai tanszéken
* 1992-94: rektorhelyettes a KÉE- Budapesten
* 1994-95: a Szegedi Egyetemi Szövetség Igazgató Tanácsának választott elnöke
* 1995-98: felsõoktatási helyettes államtitkár a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumban
* 1998-2002: tanszékvezetõ a SZTE Gazdaságtudományi Karának Marketing és Menedzsment Tanszékén, egyidejûleg: 1999-2007: tanszékvezetõ a SZIE Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Karának (majd: KRF) Közszolgálati Menedzsment Tanszékén
* 2007-tõl: tanszékvezetõ a KRF Marketing és Menedzsment Tanszékén
* 2000-máig: tudományos fõigazgatóhelyettes, majd rektorhelyettes a SZIE Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Karán (2004-tõl: Károly Róbert Fõiskola).
* 2006-tól máig: a bajai Eötvös József Fõiskola Gazdasági Tanácsának elnöke

Testületi tisztségek:

* European Association of Higher Education (EURASHE) - Brüsszel (az európai fõiskolákat tömörítõ nemzetközi szervezetben) Magyarország képviselõjeként elnökségi tag: 1994-1999; választott alelnök: 1999-2004. között.
* Magyar Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia (FFK) - Budapest (a magyar fõiskolák érdekképviseleti testülete) elnökségi tagja: 1991-1994, választott elnöke: 1994-1995.
* A Felsõoktatási Fejlesztési Alap (FEFA) és a TEMPUS Kuratóriumának (1996-1998) elnöke.
* A Felsõoktatási és Tudományos Tanács (FTT) választott tagja: 1994-95.
* 1998-tól máig - Az FTT Finanszírozási Bizottságának elnöke: 1994-1995.,
* Felsõoktatási Reform Bizottságának elnöke: 1998-2000, elnöke: 1995-98., elnöki jogkörrel megbízott tagja: 2002-tõl.
* A Bologna Follow Up Group (BFUG, az egységes európai felsõoktatási térség megvalósítását koordináló testületben) Magyarország képviselõje, a Magyar Bologna Bizottság elnöke 2002-tõl.
* Az OTDT Közgazdasági Szakkollégium ügyvezetõ elnöke (1999-2003).
* Felsõoktatási intézményi tanácsok, szenátusok választott tagja: KÉE-ÉFK-Szeged, KÉE-Budapest, JATE-Szeged, Károly Róbert Fõiskola - Gyöngyös

Szakmai, gyakorlati tevékenység

Tagja volt a Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium (MÉM) K+F Tanácsának (1991-1995),
az Országos Távlati Kutatási Alap (OTKA) Agrártudományi Szakbizottságának (1993-1995),
az OTKA Tanácsának (1995-1998),
az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság Tanácsának (1995-1998),
a Tudománypolitikai Bizottságnak, választott tagja a MTA Agrárökonómiai Szakbizottságnak (1996-1998),
az "Iskolatej" alapítvány kuratóriumának (1996-1998),
testületi tagja volt a Debreceni Akadémiai Bizottságnak (1983-1987).

Szerkesztõbizottsági tagja volt a "Tejgazdaság - Tudomány és Gyakorlat" c. szakfolyóiratnak (1995-1998).
Tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak (1992-),
a Gazdaságmodellezési Társaságnak (2000-),
a Magyar Regionális Tudományos Társaságnak (2003-),
az MTA köztestületének (1994-),
a Szegedi Akadémiai Bizottságnak (1987-),
a Miskolci Akadémiai Bizottságnak (2002-),
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében mûködõ Képzésfejlesztési Tanácsnak (2003-2006),
a Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány kuratóriumának (2002-2006),
kuratóriumi elnöke (2001-) a Gyöngyösi Médiákért Alapítványnak.

Választott tagja a MTA Marketing Szakbizottságnak (1996-), majd választott alelnöke (2007-tõl). Ugyancsak 2007-tõl az MTA Közgyûlés választott doktori képviselõje (marketing és logisztika szakterület).
1989-95-ben külföldi (holland, ír) és hazai tanácsadó cégek szakértõje az élelmiszeripari és szolgáltató vállalatok átvilágításában, válságmenedzselésében és privatizációjában.
1991-tõl az InWest-2000 svájci-magyar Vezetési Szaktanácsadó BT alapítója, ügyvezetõ igazgatója és szaktanácsadója.
1991-95-ig a Baranyatej RT igazgató tanácsának elnöke.
1992-98-ig a Pick RT igazgatótanácsának tagja, a marketing és stratégiai feladatok referense.
2001-2002-ben a gyöngyösi "Saturnus" rádió ügyvezetõ igazgatója volt.
1995-tõl a Magyar Marketing Szövetség regisztrált marketing szakértõje.
A Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség (NAESZ) alelnöke (2006-tól), az ÖKO-LAND Szövetség Egyesület alapítója és elnöke (2007-tõl),
a Bioenergetikai Innovációs Centrum Igazgatóságának elnöke (2007-tõl),
a Bioenergetikai Innovációs Klaszter elnöke (2007-tõl),
az EN-IN Környezetipari Klaszter alelnöke (2007-tõl),
a Biomassza termékpálya Szövetség (BITESZ) alelnöke (2007-tõl).

Kitüntetések, elismerések

A hallgatóság választása alapján "Ifjúságért" Emlékplakettet kapott 1983-ban (DATE-MGFK, Szarvas).
1986-ban az "Az év tanára" lett hallgatói szavazás alapján (GATE-MGGFK, Mezõtúr).
1991-ben "Magister Optimus" oklevelet kapott hallgatói szavazás alapján (KÉE-ÉFK, Szeged).
Oktatásszervezési munkáját "Tudással Magyarországért" emléklappal (a tudományos diákköri mozgalomban végzett munkáért (2002, OTDT-Budapest), és − a vámigazgatási szak megszervezésében végzett munkáért − a "Vám- és Pénzügyõrségért Érem" arany fokozatával jutalmazták (2003.)
2002-ben a Szlovák Tudományos Akadémia emlékérmét,
2004-ben a "Magyar Köztársasági Érdemrend" lovagkeresztjét kapta meg Mádl Ferenc köztársasági elnöktõl.

Privát
Hobbija az aktív tenisz, a futball, sí, családi utazás és tengerparti nyaralás, zene és baráti körben éneklés (népdalok). Korábban minõsített (I. osztályú) sakkozó volt. Érdeklõdése a politika, társadalom- és természettudományok felé irányul. Elvált, kapcsolatban él, gyermeke: Anikó (1977, pedagógus, idegenforgalmi közgazdász)

Tudományos tevékenység

- Tantárgy-és oktatásfejlesztési kutatásai:

* Korszerû módszerek alkalmazása a mezõgazdasági vállalatok tervezésében (1973-1987)
* A melioráció ökonómiája (1974-1983)
* A mûszaki ökonómia korszerû módszerei (1983-1987)
* Az élelmiszergazdaság mikroökonómiai kérdései (1987-1995)
* Vállalati siker és versenyképesség (1992-tõl máig)
* A stratégiai menedzsment fejlõdésének kérdései (1993-tõl máig)
* A válságmenedzsment alkalmazása a gyakorlatban (1996-tõl máig)
* A közszolgálati menedzsment hazai kihívásai (1998-tõl máig)
* A hálózati gazdaság menedzsment kihívásai (2000-tõl máig)

- Pályázatos kutatásai:

* Matematikai modellek alkalmazása a melioráció ökonómiai vizsgálatára (MÉM-B-6.2.14. sz. téma felelõse, 1974-1978., koordináló intézmény: DATE Üzemtani Tanszéke)
* Konzervgyári integrált számítógépes termelésirányítási rendszer megvalósítása (Állami Díj-jal elismert OMFB - kutatási témában szakértõi közremûködés, 1980-1986., koordináló intézmény: OMSZ)
* A mûszaki fejlesztés regionális sajátosságainak elemzése (MÉM-TCP-14.1.2.17. sz. téma felelõ-se, 1981-85., koordináló intézmény: DATE Üzemtani Tanszéke)
* Komplex gazdasági mutatók egzakt számszerûsítési lehetõségei az ökonómiai elemzésekben (MÉM-MÜFA TT-8. sz. téma felelõse, 19886-90., KÉE- EFK, Szeged)
* Az élelmiszeripari vállalatok termelésszervezési döntéseit befolyásoló tényezõk, korszerû döntéselõkészítési módszerek alkalmazási lehetõségei, korlátai (OKKFT-G 8-4.3.8. sz. téma felelõse, 1988-90., KÉE-ÉFK, Szeged)
* Az élelmiszeripari vállalatok nemzetközi versenyképességét növelõ menedzsment eljárások kidolgozása, bevezetése (FM-MÜFA-050.368. sz. téma felelõse, 1991-95., KÉE-ÉFK Szeged)
* Élelmiszeripari termékek versenyképességét fokozó marketing tevékenység hazai kialakítása, bevezetése (FM-MÜFA-130.509. sz. téma felelõse, 1991-95., KÉE-ÉFK Szeged)
* Higher Education Reform Project (Worldbank No.: 4287-HU. jelû projekt vezetõje, 1996-98., Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, Budapest)
* A magyar mezõgazdaság nemzetközi versenyképességének piaci, szervezési, regionális és környezeti összetevõi (NKFP-2001-4/032. jelû program 3. sz. alprogramja, 2001-2004, koordináló intézmény: SZIE-Gödöllõ)
* Az agrárszféra lehetõségei és kihívásai a hálózati gazdaságban (OTKA - T 038341. jelû pályá-zat, 2002-2005, témavezetõként)
* Csatlakozás az európai felsõoktatási térhez (OM-CSEFT jelû projekt vezetõje, 2002-03., Oktatási Minisztérium, Budapest)
* A BIOENKRF jelû, "Bioenergetikai innovációs klasztercentrum létrehozása" elnevezésû, 10 konzorciumi tagot tömörítõ, "Asbóth Oszkár" húzóágazati pályázatos program vezetõje (2006-tól, KRF Gyöngyös)
* Az Europa-Innova által finanszírozott, 8 ország 11 szereplõjét tömörítõ "Connecting Energy Clusters across Europe" (CENCE) program Irányító Testületének tagja, a program magyar képviselõje (2006-tól)

- Megbízásos kutatásai:

* 1973-1991 között: évente 5-10 vállalati, intézményi megbízás az oktatott és kutatott témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati területeken (vállalati közép és hosszú távú tervek, piaci felmérések, gazdasági elemzések az élelmiszergazdaság területén)
* 1992-1995 között: évente 6-8 vállalati, intézményi átvilágítás, szakértõi elemzés és jelentés (élelmiszergazdaság, privatizáció, felsõoktatás)
* 1998-tól: OM, GM és egyéb felkérésekre szakmai anyagok készítése (térségfejlesztési stratégiák, versenyképességi elemzések, marketing stratégiák, pályázati kiírások, pályázati véleményezések)
Kiskép
Eseménynaptár
Oszlop 1
Oszlop 2
Kattintson ide a cella szerkesztéséhez!
Kattintson ide a cella szerkesztéséhez!
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105