Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Név
Dinya László
Rövid ismertető

Dinya László
Endrőd, 1949
Agrárközgazdász

1983-1987 a GATE mezőtúri Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolán tanár. 1987-től a szegedi Élelmiszeripari Főiskola tanára. 1997-től a JATE egyetemi tanára. 1996-1998 a MKM felsőoktatási helyettes államtitkár. Kutatási területe: stratégiai menedzsment, közszolgáltatási menedzsment, vezetéstudomány.

Életút, munkásság
Önéletrajz:

Az angol nyelvet elõadói szinten beszéli, német nyelvbõl középfokú, orosz nyelvbõl középfokú állami nyelvvizsgája van. 1973-ban a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mg. Gépészmérnöki Karán gépészmérnökként diplomázott. 1976-ban agrártudományi doktor (agrárökonómia, Debreceni Agrártudományi Egyetem). 1978-81: MTA-ösztöndíjas aspirantúra végén az agrártudományok kandidátusa, tudományos minõsítés agrárökonómiai szakterületen (1982). 1993-ban habilitáltnak minõsített, és a Ph.D. címre jogosult.

Pályafutása során valamennyi oktatói munkakörben az oktatott tárgyak kapcsán feladata volt elõadások, szemináriumok, konzultációk tartása, szaktanácsadás, valamint szakdolgozatok konzultációja, vizsgáztatás, és tananyagfejlesztés, jegyzetek, segédletek írása.

1973-77-ben fõiskolai tanársegéd,
1977-83 fõiskolai adjunktus a DATE Mg. Fõiskolai Karán. (Szarvas, Üzemtani Tanszék; oktatott tárgyak: Vállalati gazdaságtan, Melioráció ökonómiája).
1983-85 között a GATE Mg. Gépészeti Fõiskolai Kara (Mezõtúr, Üzemszervezési Tanszék) fõiskolai docense,
1985-87 között fõiskolai tanára; oktatott tárgyak: Vállalati tervezés, Vezetéstudomány, Mûszaki ökonómia.
1987-tõl 1992-ig a KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Kara (Szeged, Vállalkozásszervezési és Ökonómiai Tanszék) egyetemi tanára; oktatott tárgyak: Mikroökonómia, Menedzsment ismeretek, Sikeres vállalkozások, Szellemi alkotástechnikai módszerek.
1996-98 között egyetemi tanár a KÉE Élelmiszeripari Mérnöki Karán (Budapest, Agrárgazdaságtan Tanszék); oktatott tárgy: Menedzseri ismeretek,
1997-tõl a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Ipari Menedzsment Tanszékén; oktatott tárgy: Stratégiai menedzsment,
1996-tól a SZTE Gazdaságtudományi Kara Marketing és Menedzsment Tanszékén (oktatott tárgyak: Stratégiai menedzsment, Menedzsment ismeretek, KKV-menedzsment),
2000-tõl a SZIE Gyöngyösi Fõiskolai Karának Közszolgálati Menedzsment Tanszékén (oktatott tárgy: Menedzsment, Stratégiai menedzsment, Válságmenedzsment, Közszolgálati menedzsment, Változásmenedzsment, Nonprofit menedzsment).

Az oktatásszervezés területén fontosabb referenciái

* fõiskolai szintû "Vállalkozásszervezõ menedzser" szak alapításának és indításának megszervezése, KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Kara, Szeged, 1992;
* egyetemi szintû "Gazdálkodási" szak indításának megszervezésében közremûködés, JATE-Szeged, 1993;
* fõiskolai szintû "Közszolgáltatási közgazdász" szak alapításának és indításának megszervezése, SZIE-GMFK, Gyöngyös, 2002;
* "Vállalkozásszervezési és Ökonómiai Tanszék" megszervezése, KÉE-ÉFK, Szeged, 1991;
* "Közszolgálati Menedzsment Tanszék" megszervezése, SZIE-GMFK, Gyöngyös, 1999;
* "Marketing és Menedzsment Tanszék" megszervezésében közremûködés, JATE-Szeged, 1994;
* "Gazdálkodási Kar" megszervezésében közremûködés, JATE-Szeged, 1998;
* Az oktatási miniszter tanácsadója: 1998-2000;
* A "bolognai folyamat" rektori biztosa a Szent István Egyetemen: 2002-2003;
* A magyar felsõoktatás reformját szolgáló (250 millió USD keretösszegû) világbanki projekt felelõs vezetõje (1995-1998);
* "Szakmai angol nyelvi képzés rendszerének kialakítása" (PFP-0258/199. jelû pályázat, 1 millió Ft keretösszeg, 1998-2000);
* A magyar felsõoktatási reform koncepcióját kialakító, "Csatlakozás az európai felsõoktatási térhez" (100 millió Ft keretösszegû) projektet irányító Operatív Csoport vezetõje (2002-2003).

Vezetõi beosztásai

* 1983-87: tudományos fõigazgató-helyettes a GATE Mg. Gépészeti Fõiskolai Karán. Mezõtúron
* 1988-91: tudományos fõigazgató-helyettes a KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Karán, Szegeden
* 1991-95: fõigazgató a KÉE Élelmiszeripari Fõiskolai Karán, egyidejûleg: 1991-95: tanszékvezetõ a Vállalkozásszervezési és Ökonómiai tanszéken
* 1992-94: rektorhelyettes a KÉE- Budapesten
* 1994-95: a Szegedi Egyetemi Szövetség Igazgató Tanácsának választott elnöke
* 1995-98: felsõoktatási helyettes államtitkár a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumban
* 1998-2002: tanszékvezetõ a SZTE Gazdaságtudományi Karának Marketing és Menedzsment Tanszékén, egyidejûleg: 1999-2007: tanszékvezetõ a SZIE Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Karának (majd: KRF) Közszolgálati Menedzsment Tanszékén
* 2007-tõl: tanszékvezetõ a KRF Marketing és Menedzsment Tanszékén
* 2000-máig: tudományos fõigazgatóhelyettes, majd rektorhelyettes a SZIE Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Karán (2004-tõl: Károly Róbert Fõiskola).
* 2006-tól máig: a bajai Eötvös József Fõiskola Gazdasági Tanácsának elnöke

Testületi tisztségek:

* European Association of Higher Education (EURASHE) - Brüsszel (az európai fõiskolákat tömörítõ nemzetközi szervezetben) Magyarország képviselõjeként elnökségi tag: 1994-1999; választott alelnök: 1999-2004. között.
* Magyar Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia (FFK) - Budapest (a magyar fõiskolák érdekképviseleti testülete) elnökségi tagja: 1991-1994, választott elnöke: 1994-1995.
* A Felsõoktatási Fejlesztési Alap (FEFA) és a TEMPUS Kuratóriumának (1996-1998) elnöke.
* A Felsõoktatási és Tudományos Tanács (FTT) választott tagja: 1994-95.
* 1998-tól máig - Az FTT Finanszírozási Bizottságának elnöke: 1994-1995.,
* Felsõoktatási Reform Bizottságának elnöke: 1998-2000, elnöke: 1995-98., elnöki jogkörrel megbízott tagja: 2002-tõl.
* A Bologna Follow Up Group (BFUG, az egységes európai felsõoktatási térség megvalósítását koordináló testületben) Magyarország képviselõje, a Magyar Bologna Bizottság elnöke 2002-tõl.
* Az OTDT Közgazdasági Szakkollégium ügyvezetõ elnöke (1999-2003).
* Felsõoktatási intézményi tanácsok, szenátusok választott tagja: KÉE-ÉFK-Szeged, KÉE-Budapest, JATE-Szeged, Károly Róbert Fõiskola - Gyöngyös

Szakmai, gyakorlati tevékenység

Tagja volt a Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium (MÉM) K+F Tanácsának (1991-1995),
az Országos Távlati Kutatási Alap (OTKA) Agrártudományi Szakbizottságának (1993-1995),
az OTKA Tanácsának (1995-1998),
az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság Tanácsának (1995-1998),
a Tudománypolitikai Bizottságnak, választott tagja a MTA Agrárökonómiai Szakbizottságnak (1996-1998),
az "Iskolatej" alapítvány kuratóriumának (1996-1998),
testületi tagja volt a Debreceni Akadémiai Bizottságnak (1983-1987).

Szerkesztõbizottsági tagja volt a "Tejgazdaság - Tudomány és Gyakorlat" c. szakfolyóiratnak (1995-1998).
Tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak (1992-),
a Gazdaságmodellezési Társaságnak (2000-),
a Magyar Regionális Tudományos Társaságnak (2003-),
az MTA köztestületének (1994-),
a Szegedi Akadémiai Bizottságnak (1987-),
a Miskolci Akadémiai Bizottságnak (2002-),
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében mûködõ Képzésfejlesztési Tanácsnak (2003-2006),
a Regionális Tudáshálózatokért Alapítvány kuratóriumának (2002-2006),
kuratóriumi elnöke (2001-) a Gyöngyösi Médiákért Alapítványnak.

Választott tagja a MTA Marketing Szakbizottságnak (1996-), majd választott alelnöke (2007-tõl). Ugyancsak 2007-tõl az MTA Közgyûlés választott doktori képviselõje (marketing és logisztika szakterület).
1989-95-ben külföldi (holland, ír) és hazai tanácsadó cégek szakértõje az élelmiszeripari és szolgáltató vállalatok átvilágításában, válságmenedzselésében és privatizációjában.
1991-tõl az InWest-2000 svájci-magyar Vezetési Szaktanácsadó BT alapítója, ügyvezetõ igazgatója és szaktanácsadója.
1991-95-ig a Baranyatej RT igazgató tanácsának elnöke.
1992-98-ig a Pick RT igazgatótanácsának tagja, a marketing és stratégiai feladatok referense.
2001-2002-ben a gyöngyösi "Saturnus" rádió ügyvezetõ igazgatója volt.
1995-tõl a Magyar Marketing Szövetség regisztrált marketing szakértõje.
A Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség (NAESZ) alelnöke (2006-tól), az ÖKO-LAND Szövetség Egyesület alapítója és elnöke (2007-tõl),
a Bioenergetikai Innovációs Centrum Igazgatóságának elnöke (2007-tõl),
a Bioenergetikai Innovációs Klaszter elnöke (2007-tõl),
az EN-IN Környezetipari Klaszter alelnöke (2007-tõl),
a Biomassza termékpálya Szövetség (BITESZ) alelnöke (2007-tõl).

Kitüntetések, elismerések

A hallgatóság választása alapján "Ifjúságért" Emlékplakettet kapott 1983-ban (DATE-MGFK, Szarvas).
1986-ban az "Az év tanára" lett hallgatói szavazás alapján (GATE-MGGFK, Mezõtúr).
1991-ben "Magister Optimus" oklevelet kapott hallgatói szavazás alapján (KÉE-ÉFK, Szeged).
Oktatásszervezési munkáját "Tudással Magyarországért" emléklappal (a tudományos diákköri mozgalomban végzett munkáért (2002, OTDT-Budapest), és − a vámigazgatási szak megszervezésében végzett munkáért − a "Vám- és Pénzügyõrségért Érem" arany fokozatával jutalmazták (2003.)
2002-ben a Szlovák Tudományos Akadémia emlékérmét,
2004-ben a "Magyar Köztársasági Érdemrend" lovagkeresztjét kapta meg Mádl Ferenc köztársasági elnöktõl.

Privát
Hobbija az aktív tenisz, a futball, sí, családi utazás és tengerparti nyaralás, zene és baráti körben éneklés (népdalok). Korábban minõsített (I. osztályú) sakkozó volt. Érdeklõdése a politika, társadalom- és természettudományok felé irányul. Elvált, kapcsolatban él, gyermeke: Anikó (1977, pedagógus, idegenforgalmi közgazdász)

Tudományos tevékenység

- Tantárgy-és oktatásfejlesztési kutatásai:

* Korszerû módszerek alkalmazása a mezõgazdasági vállalatok tervezésében (1973-1987)
* A melioráció ökonómiája (1974-1983)
* A mûszaki ökonómia korszerû módszerei (1983-1987)
* Az élelmiszergazdaság mikroökonómiai kérdései (1987-1995)
* Vállalati siker és versenyképesség (1992-tõl máig)
* A stratégiai menedzsment fejlõdésének kérdései (1993-tõl máig)
* A válságmenedzsment alkalmazása a gyakorlatban (1996-tõl máig)
* A közszolgálati menedzsment hazai kihívásai (1998-tõl máig)
* A hálózati gazdaság menedzsment kihívásai (2000-tõl máig)

- Pályázatos kutatásai:

* Matematikai modellek alkalmazása a melioráció ökonómiai vizsgálatára (MÉM-B-6.2.14. sz. téma felelõse, 1974-1978., koordináló intézmény: DATE Üzemtani Tanszéke)
* Konzervgyári integrált számítógépes termelésirányítási rendszer megvalósítása (Állami Díj-jal elismert OMFB - kutatási témában szakértõi közremûködés, 1980-1986., koordináló intézmény: OMSZ)
* A mûszaki fejlesztés regionális sajátosságainak elemzése (MÉM-TCP-14.1.2.17. sz. téma felelõ-se, 1981-85., koordináló intézmény: DATE Üzemtani Tanszéke)
* Komplex gazdasági mutatók egzakt számszerûsítési lehetõségei az ökonómiai elemzésekben (MÉM-MÜFA TT-8. sz. téma felelõse, 19886-90., KÉE- EFK, Szeged)
* Az élelmiszeripari vállalatok termelésszervezési döntéseit befolyásoló tényezõk, korszerû döntéselõkészítési módszerek alkalmazási lehetõségei, korlátai (OKKFT-G 8-4.3.8. sz. téma felelõse, 1988-90., KÉE-ÉFK, Szeged)
* Az élelmiszeripari vállalatok nemzetközi versenyképességét növelõ menedzsment eljárások kidolgozása, bevezetése (FM-MÜFA-050.368. sz. téma felelõse, 1991-95., KÉE-ÉFK Szeged)
* Élelmiszeripari termékek versenyképességét fokozó marketing tevékenység hazai kialakítása, bevezetése (FM-MÜFA-130.509. sz. téma felelõse, 1991-95., KÉE-ÉFK Szeged)
* Higher Education Reform Project (Worldbank No.: 4287-HU. jelû projekt vezetõje, 1996-98., Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, Budapest)
* A magyar mezõgazdaság nemzetközi versenyképességének piaci, szervezési, regionális és környezeti összetevõi (NKFP-2001-4/032. jelû program 3. sz. alprogramja, 2001-2004, koordináló intézmény: SZIE-Gödöllõ)
* Az agrárszféra lehetõségei és kihívásai a hálózati gazdaságban (OTKA - T 038341. jelû pályá-zat, 2002-2005, témavezetõként)
* Csatlakozás az európai felsõoktatási térhez (OM-CSEFT jelû projekt vezetõje, 2002-03., Oktatási Minisztérium, Budapest)
* A BIOENKRF jelû, "Bioenergetikai innovációs klasztercentrum létrehozása" elnevezésû, 10 konzorciumi tagot tömörítõ, "Asbóth Oszkár" húzóágazati pályázatos program vezetõje (2006-tól, KRF Gyöngyös)
* Az Europa-Innova által finanszírozott, 8 ország 11 szereplõjét tömörítõ "Connecting Energy Clusters across Europe" (CENCE) program Irányító Testületének tagja, a program magyar képviselõje (2006-tól)

- Megbízásos kutatásai:

* 1973-1991 között: évente 5-10 vállalati, intézményi megbízás az oktatott és kutatott témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati területeken (vállalati közép és hosszú távú tervek, piaci felmérések, gazdasági elemzések az élelmiszergazdaság területén)
* 1992-1995 között: évente 6-8 vállalati, intézményi átvilágítás, szakértõi elemzés és jelentés (élelmiszergazdaság, privatizáció, felsõoktatás)
* 1998-tól: OM, GM és egyéb felkérésekre szakmai anyagok készítése (térségfejlesztési stratégiák, versenyképességi elemzések, marketing stratégiák, pályázati kiírások, pályázati véleményezések)
Kiskép
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105