Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Pályázat titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

Ezt a hírt 345 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2021-01-08 09:29:06

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. február 28. napjáig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 27. pont Titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Titkársági feladatok ellátása, testületi anyagok kiküldése, jegyzőkönyvvezetés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármester és jegyző munkájának segítése. Vezetői telefon kezelése, hívások fogadása, üzenetek átvétele. Munkaértekezletek előkészítése, tárgyaló foglalása, ülésre előkészítése, vezetői értekezletekről feljegyzés készítése. Részt vesz a Titkárság ügyviteli-szervezési, titkársági feladatainak folyamatos ellátásában. Kezeli a beérkező e-maileket, faxokat, közreműködik a telefonon történő kapcsolattartásban. Nyilvántartja az önkormányzattal, hivatallal kapcsolatban álló képviselők, társhatóságok, személyek, címét, telefonszámát, azokat folyamatosan frissíti, bővíti. Végzi az érkező posta rendezését; ügyiratok továbbítását, ügyintézésre előkészítését. Közreműködik az önkormányzati tisztségviselők képviselők munkájának segítésében, elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok, egyéb igazgatási feladatok ellátásban. Közreműködik a reprezentációval összefüggő feladatok megszervezésében, a reprezentációs költség felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködik a polgármesterhez, jegyzőhöz érkező vendégek fogadásával, a programok időpontjának egyeztetésével, nyomon követésével összefüggő feladatok ellátásában. Közreműködik a polgármester napi programjának megvalósításához szükséges feltételek biztosításában. Feladatai ellátása során együttműködik a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel. Elősegíti a polgármester által kialakított együttműködési rend hatékony működését. Kapcsolatot tart Gyomaendrőd testvérvárosaival. Közreműködik a testvérvárosok közötti programok megszervezésében, lebonyolításában. Kapcsolattartóként közreműködik az Önkormányzati rendezvények megszervezésében. A gépjármű irányítást végző titkársági dolgozóként ellenőrzi a gépjármű futott kilométerét, erről tájékoztatást kér a gépjármű vezetőtől. Ellenőrzi a menetlevél szakszerű és pontos vezetését. Vezeti a hivatali gépjármű használatának nyilvántartását. Külön utasításra részt vesz a hivatalt érintő rendkívüli munkavégzésekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e és Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett szakképzettség. Vagy a II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat

• ECDL vizsgabizonyítvány

• Titkársági területen szerzett - legalább 1 éves tapasztalat

• Közigazgatási alap-/szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes önéletrajz - a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. szerinti), vagy az igénylésről szóló feladóvevény/igazolás,

• Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap-Szabó Katalin jegyző nyújt, a 06-66/521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.423/2020. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Személyügyi ügyintéző részére a szemelyzet@gyomaendrod.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Személyügyi ügyintéző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el, a nyertes pályázat kiválasztása Gyomaendrőd Város polgármesterének egyetértésével történik. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.gyomaendrod.hu - 2021. január 8.

• www.csardaszallas.hu - 2021. január 8.

• www.hunya.hu - 2021. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
Eseménynaptár
Oszlop 1
Oszlop 2
Kattintson ide a cella szerkesztéséhez!
Kattintson ide a cella szerkesztéséhez!
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105