Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Tájékoztató adózást érintő változásokról

Ezt a hírt 169 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2020-12-07 13:10:44

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény több, a helyi adókat, illetve a gépjárműadót érintő módosítást is tartalmaz, melyekről a következőkben tájékoztatjuk adózóinkat.

Gépjárműadó:

2021. január 1-jétől a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az önkormányzatoktól átkerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatkörébe. Ettől az időponttól kezdődően a NAV jár el a gépjárműadó kivetésével, mentességek nyújtásával, az adó beszedésével, behajtásával stb. kapcsolatos ügyekben. A 2021. január 1-től kivetett gépjárműadót a NAV megfelelő számlájára kell már megfizetni. Akik eddig csoportos beszedés útján teljesítették a gépjárműadó fizetési kötelezettségüket az önkormányzat felé, azoktól a 2021-től esedékes gépjárműadó már nem kerül levonásra az önkormányzat részéről. A 2021. év első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési kötelezettségnek 2021. április 15. napjáig kell eleget tenni, a továbbiakban az első félévi részlet fizetési határideje az eddigi, március 15. napja lesz.

Az alábbi esetekben azonban továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el:
- 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatok;
- 2020. december 31-éig terjedő időszakra eső gépjárműadó fizetési kötelezettség mulasztásának behajtása;
- a gépjármű forgalomból történő kivonása abban az esetben, ha az adótartozás az éves adótételt meghaladja, feltéve, hogy az adófizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.

Helyi iparűzési adó:

Az adózóknak 2021. január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási (adóbevallás kijavítási, az önellenőrzéssel való helyesbítési) kötelezettségeiket kizárólag az állami adóhatósághoz, elektronikus úton lehet benyújtaniuk. Ezt az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával kell teljesíteni. Megszűnik tehát az önkormányzathoz OHP-n keresztüli, vagy ÁNYK nyomtatványon beadható iparűzési adóbevallás benyújtásának a lehetősége.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó adhatja be a helyi iparűzési adóról szóló bevallását az önkormányzati adóhatósághoz.

A fentiektől eltérően benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokat az önkormányzati adóhatóságnak nem áll módjában elfogadni.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja. Az állami adóhatóság bevalláskitöltésre szolgáló számítógépes rendszere a számszaki hibára, ellentmondásra automatikusan felhívja az adóalany figyelmét és tájékoztatja arról, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóság részére csak a hiba adózó általi kijavítását követően továbbítja.

2021. január 1-től megszűnik az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni iparűzési adófizetési kötelezettség, mely elsősorban az adott önkormányzatnál székhellyel, telephellyel nem rendelkező, de ott építőipari tevékenységet folytató vállalkozásokat érinti.

Még egy korábbi jogszabályi változás során, 2020. július 15. napjával megszűnt a meghatározott vállalkozói kört érintő, az adott év december 20-i helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettség, ezt már a 2020-as adóévre sem kell alkalmazniuk a vállalkozásoknak.

 
Eseménynaptár
Oszlop 1
Oszlop 2
Kattintson ide a cella szerkesztéséhez!
Kattintson ide a cella szerkesztéséhez!
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105