Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Pályázat letétkezelő / gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

Ezt a hírt 231 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2020-08-18 10:42:32

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet letétkezelő / gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• személyes megbízás alapján kezeli a tartós és átmeneti elhelyezést biztosító ellátottak készpénzét és betét könyveit ü a megbízások alapján felveszi a fogyatékos ellátásban részesülő ellátottak fogyatékossági támogatását • naprakészen vezeti a készpénz és betétkönyvbeli változásokat • negyedévente névszerinti kimutatást készít a főkönyv felé az idegenbetét (készpénz, és betét állományok) alakulásáról • közvetlen postai szolgáltatási feladatokat lát el, mely magába foglalja ü meghatalmazás alapján az idős otthonokban élők lakóknak nyugdíjfelvételét és térítési díj befizetését az intézmény számlájára ü a gyomai városrészben valamennyi (intézményi és ellátotti) postai küldemény átvételét • végzi a tartós bentlakásos intézményekben elhunytak hagyatéki ügyeivel kapcsolatos teendőket • vezeti a tartós elhelyezésben, illetve átmeneti elhelyezésben részesülő ellátottak 29/1993. (II.7.) Korm. rendelet 3.számú melléklet szerinti tartalmú térítési díj nyilvántartó törzs lapjait • nyilvántartást vezet a jelzálogjog által biztosított térítési díj részekről, majd éves összesített kimutatást készít és azt tárgy évet követő év január 10-ig átadja a szociális szervezőnek • számla előírást készít az ASP Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljában, figyelemmel kíséri a személyi térítési díj fizetésére kötelezettek befizetéseit, szükség esetén javaslatot tesz az intézményvezető felé az elmaradt térítési díj behajtása érdekében eljárás kezdeményezésére•

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi ügyintéző, vagy mérlegképes könyvelő ,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, államháztartási számvitelben szerzett tapasztalat, ,

• pénzügyi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű jó kommunikációs készség, logikus gondolkodás, rendszerszemlélet, empatikus viszonyulás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, szakmai képesítést igazoló dokumentumok fénymásolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem benyújtását igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Gabriella nyújt, a 06-66-284-603, +36206615145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Gyoma, Mirhóháti utca 1-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: X 138/2020. , valamint a munkakör megnevezését: letétkezelő / gazdasági ügyintéző .

• Elektronikus úton Takács Gabriella részére a gondozasikp@gyomaendrod.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Takács Gabriella, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Gyoma, Mirhóháti utca 1-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 3 tagú vezetői testület bírálja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat nem kerül bírálat alá. Az érvényes pályázatot benyújtóval személyes interjú készül, melynek időpontja telefonon kerül egyeztetésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya települések honlapja - 2020. augusztus 24.

• kábel TV - 2020. augusztus 24.

• intézmény facebook oldala - 2020. augusztus 24. 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105