Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-09-18 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
2019-09-18 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Augusztus 20-ai nemzeti ünnep Gyomaendrődön

Ezt a hírt 324 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2019-08-20 19:12:49

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk tiszteletére összehívott képviselő-testületi ülésen helyi kitüntetések átadására került sor. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi civilek és közösségeik javaslata alapján nemzeti ünnepünk alkalmából Díszpolgári címet adományozott több évtizede Gyomaendrődhöz kötődő Láng Miklósnak, aki mecénási szerepvállalóként járult hozzá kulturális életünk fejlődéséhez, múltunk megőrzéséhez. Gyomaendrődért díjban részesült Farkas Zoltánné iskolaigazgató, aki több évtizeden át a város fejlődése érdekében kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végzett. Gyomaendrődért elismerésben Tímár Attila mesterszakács részesült, aki élethivatásszerű szakmájában huzamosabb ideje kimagasló közösségi tevékenységet végzett.
Az ünnepi ülést követően nemzeti ünnepünk megemlékezésére és kenyérszentelésre került sor. Toldi Balázs polgármester és dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója mondott ünnepi beszédet, majd ökumenikus kenyérszentelésre került sor.Láng Miklós Békéscsabán született, 1919. november 11-én. Végzettsége szerint okleveles közgazdász. Életét a küzdelem és a változatosság jellemezte. Szüleit diák korában veszítette el. Fiatalon egy vidéki kisüzem irányítója lett. Később, a tulajdonos katonai szolgálata miatt, a vezetést is átvette. 1944-ben bevonult, és amikor alakulata nyugatra vonult vissza, vele mehetett a felesége is. A németek együtt deportálták őket, majd az amerikaiak hadifoglyai lettek. 1946 nyarán térhetett haza.
A korábbi céget, a tulajdonosa távollétében újra indította és vezette az 1949-ben bekövetkezett államosításig. Osztályidegennek nyilvánították, így közgazdászként különböző munkahelyeken dolgozott. 1952-ben a politikai üldöztetés miatt a fővárosba költözött, ahol mellékállásban, mint technikai szerkesztő részt vett a Gyógyszerészet című szaklap megindításában, amely munkát 35 éven át végezte. 1978-ban rokkant nyugdíjba vonult.
Ekkor, volt gimnáziuma felkérésére, a gimnázium egykori diákjának és a XX. század első felében joggal, igen népszerűvé vált, gyomai születésű Vidovszky Béla festőművész életének és munkásságának kutatásába kezdett. Megbizonyosodva Vidovszky Béla kiválóságáról, méltatlannak érezte, hogy a politikai hatalom mellőzte a festőművészt és munkásságát.
Kutató, feltáró munkáját annak szellemében végezte, hogy Vidovszky Bélát és művészetét megismertesse, elismertesse. Könyvet is írt: Vidovszky Béla festőművész 1883-1973 címmel. Az 1983-ban, Vidoszky Béla születésének 100. évfordulója alkalmából megjelent könyve forrás értékű kiadvány.
1986-ban kezdeményezte gyomai emlékszoba létrehozását. A gyűjte-mény alapját a Láng Miklós által ajándékozott Vidovszky Béla festmények adták. Az adományozott képek: Halászbárka a Tiszán, Templombelső, Keresztelőkápolna Velencében. Létrehozta és működtette a Vidovszky Béla Emlékbizottságot. Amikor az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet egyik termében kialakították a Vidovszky Emlékszobát, a berendezési tárgyakat és a festményeket ajándékba adta. Ez lett a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény törzsanyaga.
1989-ben a képtár és a helytörténeti gyűjtemény anyaga elhelyezésre került a jelenlegi képtár épületében. Folyamatosan figyelemmel kísérte, segítette, támogatta a munkát. Az 1991-ben, a képtár működtetésére létrehozott közalapítvány Láng Miklós szívügye volt. Aktívan, cselekvően vett részt minden egyes feladatban. A Vidovszky képek mellé sorban érkeztek az országos hírű művészek alkotásai, majd a településhez kötődő festők képei. A gyarapításban folyamatosan tevékeny szerepet vállalt: kereste, kutatta a Vidovszky műveket. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Gyomaendrődön városi képtár alakult.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának tevékeny, alkotó tagja volt. A kuratóriumnak 2002-ig volt tagja, de még utána is évekig eljárt a kuratóriumi ülésekre, tanácsaival, kapcsolataival segítve a kuratórium munkáját.
Közismert, közkedvelt, közmegbecsülést élvező személy, aki hajlott korára és egészségi állapotára tekintettel ma már visszavonultan él.

Láng Miklós hajlott korára tekintettel az ünnepségen nem tudott jelen lenni, ezért a kitüntetést hozzátartózója, dr. Réthy Imre vette át.


Farkas Zoltánné (Szabó Mária) matematika - kémia szakos általános iskolai tanár, iskolaigazgató. Dévaványán született, középiskolai tanulmányai kezdetekor került Gyomára a helyi gimnázium tanulójaként. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett tanári végzettsége mellé közoktatás vezetői szakvizsgát tett 2006-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1981-től tanára a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumnak, 2003-tól igazgatója. 2005-től elnöke a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány kuratóriumának, 2012-től az alapítvány tulajdonában lévő Rózsahegyi Ház működtetője. 2003-tól tagja az Endrődiek Baráti Körének, 2015-től a Városunk című folyóirat szerkesztőbizottságának.
2006-2010-ig Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának, 2011-2014-ig az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának tagja, 2014-től a 6. egyéni választókerület önkormányzati képviselője.
Farkas Zoltánné tanárként, igazgatóként, közéleti szereplőként is elkötelezett lokálpatrióta. Iskolájának diákjai a városi rendezvények, nemzeti ünnepek, megemlékezések aktív, magas színvonalat nyújtó szereplői. Sokat tesz azért, hogy az iskola arculatát is áthassa a szűkebb pátria, a szülőföldhöz való ragaszkodás. Hűséggel ápolják a névadó Rózsahegyi Kálmán emlékét, szellemiségét beépítve a nevelő-oktató munkába. A Rózsahegyi Napok megszervezésével, tematikájának kiválasztásával, a meghívott előadók felkérésével a Gyomaendrődhöz való kötödést és annak erősítését segíti elő. Együttműködik az iskola egykori diákjaival iskolatörténeti megemlékezések, találkozók szervezésében, 2014-ben az öregdiákok Szent Imre Emlékérem díját vehette át.
2012-től működik irányítása alatt az öregszőlői Rózsahegyi Ház. Az integrált közösségi és szolgáltató terek létrejöttét a külterületi közszolgáltatások minőségének javítása indokolta, az ahhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztése, az ott élő lakosság hátrányainak csökkentése érdekében. Az IKSZT beépült a településrész életébe: játszóteret, kemencét, kerti sütőt építettek, pályázatokkal segítik a működtetés feltételeit.
Farkas Zoltánné 8 éve szervezi a Bogrács Napját. A rendezvényen baráti társaságok, családok, civil csoportok főznek hangulatos, családias környezetben kulturális és sportprogramok kíséretében.
Erős és tartalmas kapcsolatot működtet civil szervezetekkel. Rendszeres kapcsolatot ápol az endrődi kötődésű díszpolgárokkal. Az Endrődiek Baráti Körének tagjaként szervezi az iskola és a civilszervezet együttműködését: rendhagyó órák vendégelőadókkal, kiállítások, baráti találkozók és egyéb rendezvények. Aktív szerepet vállalt a Gyomaendrődi ki kicsoda könyvek kiadásában.
2006-tól vesz részt Gyomaendrőd Önkormányzatának munkájában. Bizottsági tagként képviselte a választópolgárokat, különös figyelemmel az oktatás, a kultúra, a sport területekre. Munkájára jellemző, hogy az önös érdek, a szűk csoportok érdekei elé helyezi a közösség érdekét. Hittel és becsülettel látja el szerteágazó feladatait.

Tímár Attila mesterszakács, pincérmester 1975. február 11-én született. Tanulmányait Gyomán kezdte, majd elvégezte a Komócsin Zoltán Vendéglátó Ipari Szakközépiskolát. Tanulmányait a KISOSZ-nál folytatta, ahol vendéglátó menedzser végzettséget szerzett, majd a szakács mesterképzést végezte el.
Számos, a nemzetközi versenyek zsűrizéséhez is szükséges diplomát szerzett. Többszörös szakácsolimpikon, nemzeti szakács válogatott tag. Olimpiai és világbajnoki érmek birtokosa.
Nívós éttermekben dolgozott, szakácsként és pincérként is. 2000-től a család tulajdonában álló gyomaendrődi panziót vezeti. 2005-től vizsgáztatóként és szakértőként, 2008-tól pedig szakács gyakorlati oktatóként is dolgozik. 2007-ben a Szent Vince Borrend tagja lett. 2012-ben a Magyar Gasztronómiai Szövetség Gyula és környéke régió elnökévé választották. 2012-től a Bethlen Gábor Szakképző Iskola Szakoktatója. 2014-től a World Association of Chef's Societies zsűritagja. 2015-től a Szakács Mestervizsga bizottság elnöki tisztét is betölthette. Jelenleg a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Junior szakterületéért felel.
2008-ban az erfurti szakácsolimpián, a Békés Megyei Gasztronómiai Team tagjaként egyéni versenyzéssel ezüstérmet nyert. Ezt az érmet megismételhette 2010-ben és ’14-ben a Luxemburgi világbajnokságon és a 2012-es valamint ’16-os erfurti szakácsolimpián Magyar a Nemzeti Szakácsválogatott, illetve a Békés megyei csapat tagjaként.
2017-ben Indonéziában, majd 2018-ban Pakisztánban népszerűsítette szűkebb pátriáját, Békés megyét és a csodálatos magyar konyhát, képviselve Gyomaendrődöt is.
2019-ben szakértő segítséget és támogatást nyújtott a Körösmenti-egres torta elkészítéséhez, amely a Magyarország Tortája versenyben, diétás kategóriában a döntőbe jutott, a Tímár Panzió és Étterem, Gyomaendrőd tortájaként.
Tímár Attilának a munkája a szenvedélye is. Rengeteg energiát, időt, pénzt áldozott arra, hogy a gasztronómiai versenyeken Békés megyét képviselhesse kiemelkedő eredményekkel.
Tímár Attila lokálpatrióta, Gyomaendrőd bármely rendezvényére felkérve
közreműködőként, tanácsadóként, lehet számítani rá.
A nemzetközi Sajt-és Túrófesztiválon, a Bogrács Napja főzőversenyen és a Torta- és Süteménysütő versenyen évek óta aktív közreműködő, zsűri elnök, zsűri tag, szakmai mentor. A Gyoma 300 éves város rendezvény sorozatban az 1500 szeletes torta megvalósítását szakértő tanácsadással, jelentős anyagi hozzájárulással, a torta elkészítésében való közreműködéssel segítette. 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105