Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Pályázati kiírás

Ezt a hírt 72 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2019-07-01 13:30:42

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 258/2019. (VI. 27.) Gye. Kt. határozata alapján nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet a Gyomaendrőd 0822/5 hrsz szám alatti Gyomaendrődi vizitúra megállóhely tartós bérbeadására, üzemeltetésére

Gyomaendrőd Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) nyílt, egyfordulós pályáztatás keretében hosszú távú bérletre hirdeti a Magyar Kajak Kenu Szövetséggel konzorciumban megvalósított vízitúra megállóhelyet, ahhoz tartozó építményeket.

A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni Pardi László osztályvezetőnél.

1. Pályázat célja:
A GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projekt során létrehozott, Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonában lévő vízitúra megállóhely, ahhoz tartozó építmények teljes körű, rendeltetésszerű üzemeltetése, működtetése és hasznosítása a Gyomaendrőd 0822/5 hrsz-ú ingatlanon, úgy hogy a pályázat során vállalt indikátorok teljesüljenek.

A pályázat tárgyát képező ingó és ingatlan bemutatása:
• 4 konténerből álló, víz és villamosenergia ellátással rendelkező vizitóra megállóhely bázis, melyből 1 db raktár konténer, 1 db férfi szaniter konténer, 1 db női szaniter konténer és 1 db osztott bútorzat nélküli öltöző/büfé konténer.
• 1 db 11 férőhelyes parkoló
• 1 db 24,85 m2 felületű úszómű
• 2 db szaletli

Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Gyomaendrődi vízitúramegállóhely üzemeltetés" jeligével ellátva 2019. augusztus 2-án 12,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!


A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 2019. augusztus 29-i ülésén. A pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálása szakmai és gazdasági szempontok alapján történik.


A pályázati feltételek:

1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gyomaendrőd, 0822/5 hrsz. alatt lévő vízitúra megállóhelyet felajánlja bérbeadás útján történő üzemeltetésre.
2. Az önkormányzat részt vesz a Magyar Kajak-kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projektjében, melyben a megállóhely tekintetében 385 fő/év látogató és 1.030.522 Ft/év árbevétel teljesülését vállalta.
3. Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes pályázónak évente adatszolgáltatást kell nyújtania a vízitúra megállóhely éves látogatószámáról és az éves ár bevételéről. A nyertes pályázónak folyamatos adatszolgáltatást kell végeznie a https://monitoring.bjmokk.hu/bejelentkezes weboldalon.
4. Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy az úszóművet a pályázati felhívás mellékletében található BP/0803/1012-07/2018. iktatószámú üzemelési engedély alapján kell üzemeltetni. A nyertes pályázó feladata az üzemeltetési engedély módosítása az üzemeltető adatai tekintetében.
5. Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a megállóhelyen található ingóságok évenkénti telepítési költsége a nyertes pályázót terheli.
6. A benyújtott pályázatban be kell mutatni az ingatlan hasznosítási célt és a hasznosítási programot.
7. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
8. A bérleti szerződés időtartama: határozott, 2019. szeptember 1 - 2024. december 31.
9. A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb, 5.000- Ft + ÁFA/ hónap összegnél.
10. A Pályázónak a pályázatában be kell mutatni, hogy a fenti célértékek teljesítését vállalja-e és ha igen akkor azt hogyan éri el.
11. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához. A bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása, a közüzemi számlák fizetése.
12. A nyertes pályázónak a szerződéskötést követően a közüzemi szolgáltatóknál, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál és a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályánál az üzemeltető váltást be kell jelentenie.
13. Ajánlati kötöttség ideje: min. 30 nap
14. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződés megszűnését követően nem tart igényt az ingatlanon bérlő általi kialakított építményekre, fejlesztésére. Az ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg a bérlőnek. A bérleti szerződés megszűnését követően az ingatlant az eredeti állapot szerint helyre kell állítani. A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül.
15. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal és Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé.

Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,

A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs


A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét és címét.
- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.
- Nyilatkozatot az ingatlanon tervezet tevékenységről és annak részletes bemutatása
- Nyilatkozatot az ajánlati kötöttség időtartamáról
- A bérleti díj mértékére tett ajánlatot.
- Nyilatkozat a GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projektjében vállalt indikátorok teljesítéséről
- Jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok esetén átláthatósági nyilatkozatot

A pályázatok elbírálásának szempontja:
Ajánlott havi bérleti díj összege: 50 %
Szakmai program: 50 %


A pályázat érvénytelensége, eredménytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt tartalmi és formai feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Melléklet:

Helyszínrajz
Úszómű üzemelési engedély
Mederhasználati megállapodás
Együttműködési megállapodás
Szerződés tervezet

 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105