Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-06-27 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Helyi kitüntetések adományozása

Ezt a hírt 208 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2019-04-16 08:50:06

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében újraszabályozta a Díszpolgári cím, a Gyomaendrődért díj, valamint Gyomaendrődért Elismerő Oklevél adományozásának rendjét. A helyi kitüntetések adományozására a rendelet évente egy alkalommal ad lehetőséget.
Ez évben augusztus 20-án, Szent István napi nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor. A kitüntetés adományozásáról szóló döntést a képviselő-testület a júniusi ülésén hozza meg.
A kitüntetések adományozására a polgármester, a képviselő-testület tagjai, civil szervezetek és a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot.
Amennyiben az önkormányzati kitüntetések adományozására a helyi civil szervezetek és közösségek javaslattal kívánnak élni, úgy javaslatukat olyan írásos indokolással nyújtsák be, melyből megismerhető a kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet életútja, tevékenysége, annak jelentősége és a városra gyakorolt hatása.
Javaslatukat 2019. május 31-én 12 óráig a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) szíveskedjenek benyújtani.

Önkormányzati kitüntetések és elismerések

Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrőd fejlődését szolgálók megbecsülésére és elismerésére az alábbi megújított kitüntetéseket és elismeréseket alapítja:
- Gyomaendrőd Díszpolgára cím;
- Gyomaendrődért díj;
- Gyomaendrődért Elismerő Oklevél
Gyomaendrőd Várossá avatására alapított, és harmincéves évfordulójára megújított Gyomaendrőd Díszpolgára cím (továbbiakban: díszpolgári cím), valamint a Gyoma-endrődért díj (továbbiakban: pro urbe díj) kitüntetések, Gyomaendrőd érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.
A Gyomaendrődért Elismerő Oklevél (a továbbiakban: szakterületi elismerő oklevél) az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szoci-ális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és termé-szetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásában, a tu-rizmusban, a közszolgáltatásban és a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkássá-gok és szakmai érdemek elismerésére szolgál.

Díszpolgári cím

A díszpolgári cím annak a Gyomaendrődhöz kötődő személynek adományozható, aki a várossal tartós és szoros kapcsolatot ápoló szaktekintélyként vagy mecénási szerep-vállalóként járult hozzá a társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális élet fejlődé-séhez, múltunk megőrzéséhez, továbbá az egészségügy, az oktatás, a közművelődés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végezve és eredményt elérve köz-megbecsülést szerzett.
A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.
Évente 1 díszpolgári cím adományozható.
A díszpolgári cím díszoklevélből és éremből áll.
Gyomaendrődért díj (Pro urbe díj)

Pro urbe díj annak a személynek, közösségnek adományozható, amelyik Gyomaend-rődön kifejtett évtizedes munkásságával, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a turizmus, a kultúra és a művészetek területén Gyomaendrőd fejlődése érdekében ki-emelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végzett; a város érté-keinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Az pro urbe díj posztumusz is adományozható. Évente legfeljebb 2 pro urbe díj ado-mányozható. A pro urbe díj díszoklevélből és plakettből áll.
A díszpolgári cím és a pro urbe díj ismételten nem adományozható.

Gyomaendrődért elismerő oklevelek (Szakterületi Önkormányzati elismerés)

Szakterületi önkormányzati elismerés a következő szakterületeken elért kimagasló szakmai érdemek elismeréséért adományozható:
a) oktatás és nevelés,
b) kultúra és művészet,
c) egészségügy,
d) szociális munka,
e) gyermek- és családvédelem,
f) sport,
g) környezet- és természetvédelem,
h) katasztrófa- és rendvédelem,
i) közellátás és közszolgáltatás,
j) turizmus,
k) közszolgálat
A szakterületi önkormányzati elismerésből évente legfeljebb 4 adományozható.
A szakterületi önkormányzati elismerés díszoklevélből és ajándéktárgyból áll.

A hatályos rendelet teljes szövege itt olvasható el: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg2ed7dr8eo9dt6ee5em6cj5bz4bz3by0cd7ca8cf9j


 
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105