Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Pályázat ügyvezetői feladatok ellátására

Ezt a hírt 237 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2022-09-30 11:57:59

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatok ellátására

A társaság székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. sz.

A jogviszonyra vonatkozó feltételek: ügyvezetői megbízás 2023. január 1-től 2027. december 31-ig tart.

Foglalkozás jellege: munkaviszony/megbízási jogviszony

A munkavégzés helye: a társaság székhelye.

Jövedelem: A bér és az egyéb juttatások meghatározása a Munkáltató és a Pályázó közötti szabad megállapodás tárgya.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. január 1.

A vezető tisztségviselői jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Az ügyvezető fő feladatai: az ügyvezető irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, figyelembe véve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület határozatait. Gondoskodik a Társaság és az Önkormányzat által rábízott vagyon hatékony működtetéséről. Ügyvezetői feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető bármely ügyben képviseli a társaságot. Önálló, cégszerű aláírásra jogosult. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve ügyvezetői kötelezettségeinek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

A fő feladatai tételesen:
 gyakorolja az ügyvezetés Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogait
 ellátja a Társaság ügyvezetését
 gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság munkavállalói felett
 kiépíti és folyamatosan fejleszti a Társaság alap- és kiegészítő feladatait a leghatékonyabban szolgáló szervezetet, kiemelten a vagyongazdálkodást, műszaki és gazdasági feladatokat ellátó részlegeket
 kidolgozza és a Képviselő-testület elé terjeszti a Társaság üzletpolitikáját
 vagyonpolitikai koncepciót készít és azt folyamatosan karbantartja, fejleszti a rábízott önkormányzati vagyont, annak hatékony működtetése, használata, hasznosulása érdekében
 megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról
 elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az alapító elé terjeszti
 a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Társaság stratégiájának kialakításában és végrehajtja azt
 kialakítja és továbbfejleszti a Társaság szolgáltatás portfólióját
 felkutatja és kiaknázza a külső piaci bevételi lehetőségeket
 kapcsolatot tart és beszámol a tulajdonos felé

Pályázati feltételek:
 3/1996.(X.18.) NM rendelet 2. sz. mellékletének A. pontjában meghatározott alapfokú szakirányú végzettség: felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai és/vagy egyetemi diploma), valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és
 legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 legalább 3 éves vezetői gyakorlat
 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése, a nyertes pályázat esetén
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség
 büntetlen előélet

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:

 "B" kategóriás jogosítvánnyal,
 fürdővezetés területén szerzett tapasztalattal,,
 projektmenedzsment gyakorlattal rendelkezik

A pályázathoz csatolni kell:
 a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy a bizonyítvány megkérésének igazolása)
 iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatát
 a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, beleértve a szervezeti, gazdálkodási, marketing és PR terveket, kiemelve a rövid és középtávú vonatkozásokat
 bérigényt,
 hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok megismeréséhez az előkészítésben, véleményezésben, elbírálásban részt vevő személyek részére
 nyilatkozat a Ptk. 3:22.§-ban előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását
 nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 31.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
• Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői pályázat” .
vagy
• E-mailben: szemelyzet@gyomaendrod.hu e-mail címre. Kérjük az e-mail tárgyában a „Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetői pályázat” feltüntetését.
vagy
• Személyesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 22.

A pályázattal kapcsolatos egyéb feltételek:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további információk:
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve a társaságra vonatkozó tájékoztatás az alábbi személytől kérhető: Toldi Balázs polgármester, tel.: 06/66/521-600

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
• Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapja – www.gyomaendrod.hu – 2022. szeptember 30.

 
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105