Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Pályázat Intézményvezető (vezető állású munkavállaló) munkakör ellátására

Ezt a hírt 141 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2022-09-30 11:56:07

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményvezető (vezető állású munkavállaló) munkakör ellátására.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladatát az Alapító Okiratban, az intézményi SzMSz-ben meghatározottak szerint végzi. Mint vezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Felel az intézmény gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozók felett. Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a szakmai szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a Munkáltató és a Pályázó közötti szabad megállapodás tárgya.

Pályázati feltételek:
Az intézményvezető munkaköre betöltésének feltételei:
• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
• KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
• végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
• Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. (Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.) Mentesül a képzés elvégzése alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
• az intézményvezetői munkakör megszűnését követően az intézménynél kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetősége
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
• határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
• jó kommunikációs képesség,
• jó kapcsolatépítő- és kapcsolattartó képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Pályázati anyag az alábbi tartalommal:
• szakmai (fényképes) önéletrajz
• az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó részletes szakmai és vezetési program
• a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolása
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
• három hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyamot, vagy az elvégzését igazoló okiratot bemutatja
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/521-600-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
vagy
• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I. 368 /2022., valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető,
vagy
• Személyesen: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a szakértői bíráló bizottság hallgatja meg, melynek írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a Képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 22.

Tájékoztató:
A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhetik.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• https://www.gyomaendrod.hu/ – 2022. szeptember 30.
• https://hgyvk.hu/ - 2022. szeptember 30.


 
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105