Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Pályázat közigazgatási osztály osztályvezető munkakör betöltésére

Ezt a hírt 172 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2022-09-26 08:53:12

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közigazgatási osztály osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. melléklet 14. Hatósági feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat és a Hivatal SzMSz-ében meghatározottak szerint közreműködik a bizottsági és a képviselő-testületi ülések döntés előkészítésében. Figyelemmel kíséri az irányítási területén a jogszabályi változásokat, és javaslatot tesz az önkormányzat hatáskörébe tartozó jogszabályalkotásra, szabályzatok módosítására, rendelet tervezetek elkészítése. Közreműködik a hivatal teljesítmény követelményeinek meghatározásában, elkészíti a szervezeti egységébe tartozók teljesítménykövetelményét és teljesítményértékelését, minősítését. Az Önkormányzati és társulási fenntartású intézmények működésével kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása (alapító okiratok elkészítése, engedélyezési eljárásokban közreműködés, SZMSZ módosítások előkészítése, előterjesztések készítése, koncepciók, tervek készítése, szakmai programok előkészítésében való közreműködés, adatszolgáltatás, stb.) Ellenőrzi az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok betartását, figyelemmel kíséri és javaslatot tesz az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazására. Irányítja az osztályát érintő ASP szakrendszerek bevezetésével kapcsolatok feladatok ellátását.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával; vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkezik
 Próbaidő tartama: 6 hónap

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti fényképes részletes szakmai önéletrajz
 végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok, vagy azok hiteles másolata
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. szerinti), vagy az igénylésről szóló feladóvevény/igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. október 11. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csordás Ádám jegyző nyújt, a 06-20/411-64-57 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 363 /2022. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.
vagy
 Elektronikus úton Személyügyi ügyintéző részére a szemelyzet@gyomaendrod.hu E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Személyügyi ügyintéző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A pályázók a munkáltató döntéséről a benyújtás módjával megegyező módon értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.gyomaendrod.hu - 2022. szeptember 26.
 www.hunya.hu - 2022. szeptember 26.
 www.csardaszallas.hu - 2022. szeptember 26.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 24.
A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105