Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Pályázat mezőőr munkakör betöltésére

Ezt a hírt 126 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2022-09-26 08:50:29

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- A vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat szabályozó normái alapján ellátja a külterületi és zártkerti termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, használatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmével kapcsolatos feladatokat; - Közreműködik az önkormányzati vagyon tekintetében a vagyonvédelmi feladatok ellátásában; - Rendszeres és folyamatos ellenőrzést végez: Gyomaendrőd város közigazgatási területén, a külterületeken az illegális szemétlerakók, műveletlen, gazos területek felderítése érdekében; - Intézkedést kezdeményez az arra jogosult hatóságnál, amennyiben hatósági határozat vagy más intézkedés szükséges; - Együttműködik a vonatkozó megállapodásban rögzítettek szerint: Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsével. - Intézkedési kötelezettség terheli: a hatáskörébe tartozó szabálysértések, bűncselekmény, illegális favágások esetén; a közrendet, az állampolgárok személyét, vagy javait fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén külterületen intézkedhet; - Köteles vezetni az általa foganatosított intézkedésekről a mezőőri szolgálati naplót.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Szakmunkásképző intézet,
 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy
 Fegyvertartási engedéllyel rendelkezik
 Segédmotor-kerékpárral rendelkezik
 B kategóriás jogosítvány
 Négy hónap próbaidő
 Betöltött 18. életév
 Cselekvőképesség
 Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes szakmai önéletrajz
 Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 B kategóriás jogosítvány másolata
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. szerinti) vagy annak igényléséről szóló feladóvevény/igazolás
 Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bek. d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.
 Fegyvertartási engedély másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. október 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi László városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-30/279-28-19 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 230 /2022. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

vagy
 Elektronikus úton Személyügyi ügyintéző részére a szemelyzet@gyomaendrod.hu E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Személyügyi ügyintéző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.gyomaendrod.hu - 2022. szeptember 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 25.
A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105