Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-08-15 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
2022-08-16 Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előterjesztések letöltése
2022-08-17 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Felhívás

Ezt a hírt 213 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2022-06-30 16:14:57

FELHÍVÁS A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZÁMLÁLÓBIZTOSOK JELENTKEZÉSÉRE
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. évi az országos népszámláláshoz.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a
szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét, teljes körű képet nyújt a népesség
és a lakásállomány jellemzőiről.
Az adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az
anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.
A 2022. október 1- és november 28. között lebonyolításra kerülő népszámlálás 3 fázist foglal
magában:
Október 1. – október 16.: Internetes önkitöltés
A háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. A kitöltést
egyedi belépési kód segítségével tudják elvégezni. Az egyedi belépési kódokat postán
juttatják el a háztartásoknak.
Október 17. – november 20.: Számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat
Azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével,
számlálóbiztosok keresik fel. A népszámlálási adatfelvétel során össze kell írni a
számlálókörzetbe tartozó – a címjegyzéken szereplő, illetve a térképszelvény által lehatárolt
területen található – valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő
személyeket.
November 21. – november 28.: Pótösszeírás a települési jegyzőnél
Pótösszeírás keretében a népszámlálásból addig kimaradóknak a települési jegyzőt
felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
A számlálóbiztosi terepmunkára történő jelentkezéseket 2022. július 24. napjáig nyújthatják
be az alábbi módokon:
 személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.) – ügyfélfogadási időtől függetlenül
 postai úton Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.) címére
 e-mailben a jegyzo@gyomaendrod.hu e-mail címen.
A jelentkezéshez az űrlap INNEN tölthető le, vagy a Hivatal portáján kérhető.
A jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a 2022. október 15. utáni két hétben kell az
összeírói munka legalább 70 %-át elvégezni.
Díjazás: A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen végzett adatgyűjtés alapján
lakásonként és személyenként külön jogszabályban meghatározottak szerint változik.
A számlálóbiztosokkal megbízási szerződés kerül kötésre.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.
FONTOSABB TUDNIVALÓK AZ ALÁBBIAK:
A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal.
Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban
le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek
pontosítása, az esetleges új címek felvétele. Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja,
ellenőrzi.
A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2022. október 01. nap 0 óra.
A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása
függetlenül attól, hogy történt-e a címen internetes önkitöltés vagy sem.
A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az
adatgyűjtést. Az eszközök már a feladatellátást kiszolgáló szoftverekkel telepítve kerülnek a

számlálóbiztosokhoz. Kizárólag a rendszer kérdőívmodulja fut a felhasználó eszközén,
minden más modul elérhetetlen.
A számlálóbiztosok felkészítését e-learning rendszerben kívánja a KSH megvalósítani.
A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely
előfeltétele az éles terepmunkának. Az oktatási rendszer 2022. szeptember 15-től érhető el
a képzésben résztvevők számára.
Kizárólag a sikeres vizsgát tett jelentkezőkkel köthető szerződés a számlálóbiztosi
feladatok ellátására.
A terepmunka akkor kezdhető meg, ha az elméleti és a gyakorlati felkészülési feladatokat a
számlálóbiztos elvégezte.
A számlálóbiztos csak a – felülvizsgáló által ellenőrzött – gyakorlófeladatok teljesítése után
kezdheti meg az éles adatfelvételt.
A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal
rendelkezniük kell:
 saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez: rendelkezik olyan
informatikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és
vizsgázni tud (PC, laptop, tablet, stb.);
 elektronikus és telefonos elérhetőséggel: a folyamatos és hatékony
kapcsolattartás érdekében rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel (ehhez külön
költségkeretet áll rendelkezésre).
A jelentkezők kiválasztásánál az alábbi ajánlásokat javasolt figyelembe venni:
 legalább középfokú végzettséggel rendelkezik;
 kizárólagosság: vállalja, hogy a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet
vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint
kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak csak a KSH
előzetes engedélyével nyilatkozhat;
 magabiztos számítógépes ismeret: rendelkezik legalább alapvető vagy felhasználó
szintű számítógépes ismerettel, illetve jártas érintőképernyős készülékek
használatában;
 fizikai erőnlét, terhelhetőség: vállalja a számlálóbiztosi munkával járó napi
folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybevételt;
 tanulási készség: vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását, és
a vizsgázást;
 motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi
munka iránt;
 jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség;
 kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, nyelvtudás: udvariasság,
kedvesség, megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem,
idegen nyelv ismerete előnyt jelent;
 empátia: tudjon azonosulni az adatszolgáltató problémájával, együtt tudjon vele
érezni, ugyanakkor tartsa szem előtt a népszámlálás érdekeit;
 lelkiismeretesség, precizitás: vállalja az útmutatások, határidők betartását, a
pontos, gondos feladatvégzést, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre;
 konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az
adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat igyekszik elviselni, kezelni;
 titoktartás: vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük,
nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;
 helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség: az összeírási területen,
településen helyismerettel rendelkezik, jól tájékozódik;
 rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel (mobiltelefon,
e-mail-elérhetőséggel) rendelkezik az adatfelvétel időszakában;
 tudomásul veszi, hogy személyes adatait a KSH az általa működtetett informatikai
rendszerben rögzíti és a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az érintett
adatszolgáltatónak megadja.

 nemzetiségi területen az adott nemzetiség nyelvének ismerete.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal Pap-Szabó Katalin jegyzőhöz
jegyzo@gyomaendrod.hu 66-521-601, vagy Omiliákné Csikós Anikó ügyintézőhöz
omilakne@gyomaendrod.hu 66-521-602

 
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105