Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Pályázat Intézményvezető (vezető állású munkavállaló) beosztás ellátására

Ezt a hírt 239 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2022-06-14 15:27:33

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi tartalommal: Kállai Ferenc Művelődési Központ Intézményvezető (vezető állású munkavállaló) beosztás ellátására.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre; 2022. szeptember 1. napjától 5 évre szól.
A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, városi rendezvények) szervezése mellett az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok szabályosságnak megfelelő, színvonalas ellátása. A fenntartó által hozott döntések végrehajtása, folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatási és beszámolási kötelezettség.
Az intézmény működésének biztosítása a költségvetési keretek betartásával, munkáltatói jogok gyakorlása. Összekötő szerep ellátása a helyi közművelődési és turisztikai feladatokat ellátó, valamint szakmai intézményekkel, szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a Munkáltató és a Pályázó közötti szabad megállapodás tárgya.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
• végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
• a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. (Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.)
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• 3 hónap próbaidő

Elvárt kompetenciák:
• határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
• jó kommunikációs képesség,
• jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/386-122 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• www.gyomaendrod.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja, az intézményt megismerheti.

 
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105