Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Pályázat intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Ezt a hírt 260 alkalommal tekintették meg.
Készült: 2021-10-07 10:48:56

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, (5 év) 2022. 01. 01. - 2026. 12. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költséghatékony gazdálkodás, a munkáltatói, valamint kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlása. A szakmai, gazdasági tevékenység, és működés koordinálása, ellenőrzése. Felelős a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ célorientált működéséért, a feladatok zavartalan ellátásáért, a tevékenység szakszerűségéért. Irányítja az intézménynél dolgozó közalkalmazottak munkavégzését. Együttműködik a járás településeinek polgármestereivel, köznevelési, közoktatási intézményeinek vezetőivel, a Gyomaendrődi Járási hivatal vezetőjével, valamint minden olyan szereplővel, aki a megoldandó probléma kezelésében, megoldásában releváns közreműködő lehet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. 1. pontja szerinti intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés, valamint a 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakirányú végzettség,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • Közalkalmazotti munkaköre: családsegítő
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
 • jó kommikációs képesség,
 • jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

PÁLYÁZATI anyag az alábbi tartalommal:

  • részletes, fényképes szakmai, önéletrajz
  • az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai
  • három hónapnál nem régebbi, közalkalmazottak foglalkoztatásához alkalmas hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást
  • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról
  • szociális szakvizsga megléte és annak igazolása vagy a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a megbízást követő két éven belül a szociális ágazati vezetőképzésen részt venni a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján vagy mentesség igazolása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a +36 20 368 97 89 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 364 /2021. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető) családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok megismerése, valamint az erre a célra összehívott szakmai bizottság személyes meghallgatásokat követő véleményezése figyelembevételével, a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Továbbá fenntartja a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2021. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105