Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2021-08-12 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése

Meghívó közmeghallgatásra
2021-08-16 Német Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése

Meghívó közmeghallgatásra
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Költségalapú bérlakás pályázat_Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 14/3.
Közzététel kezdete
2021-07-16
Közzététel vége
2021-08-27
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzata határozott időre szóló (5 év) bérbeadásra

P Á L Y Á Z A T O T
ír ki a:
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. szám alatti összkomfortos költségalapú bérlakásra.
A bérlakás lakótér + 2 fél szoba és egyéb helyiségekből álló, 74,07 m2 alapterületű, lakbére: 20.770,- Ft/hó, garázs bérleti díj: 1.540.- Ft/hó.

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán térítésmentesen vehető át. (letölthető a www.gyomaendrod.hu honlapról)

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27. 12.00 óra
Benyújtás módja és helye:
- Személyesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
- Postai úton, a postára adás határideje: 2021. augusztus 27.

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.) önkormányzati rendelet 7 § (1) bekezdése és 15. §-a tartalmazza, mely kimondja:
7. § (1) „A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás ren-deltetésszerű használatra alkalmas állapotban - beleértve az esetleges lakbér és köz-üzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege lakásonként a 2. és 3. mellékletben került meghatározásra.”
15. § (1) „A 3. melléklet 2. és 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költ-ségalapú bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem ren-delkezik,
c) aki legalább 5 éves lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a szerződéskötéstől számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat, melyet a bérbeadó által méltányolható esetben egy alkalommal maxi-mum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesí-tendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
b) a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű bérleti szerződés megkötését vállalja,
c) azok a pályázók, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.”

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatáskörébe tartozik.

Gyomaendrőd, 2021. július 14.

A pályázat letölthető ezen a linken.

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2021. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105