Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Árverési kirás
Közzététel kezdete
2019-03-01
Közzététel vége
2019-03-29
Tartalom

ÁRVERÉSI KIÍRÁS


Gyomaendrőd Város Önkormányzata

a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatt lévő, 1577 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre nyílt érverést hirdet

Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon: +36-66/386-122

Képviseli: Toldi Balázs polgármester

e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlan értékesítése egyfordulós nyilvános árverésen.

Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.

Az árverés kiírása, meghirdetése

A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés

Az árverésen részt vehet:

1. Az árverésen ajánlatot tehet.

1.1. Természetes személy.

1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.

1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.

1.4. A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

2. A szükséges igazolások.

2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.

2.2. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.

2.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb

Az ingatlan helye:

Gyomaendrőd, Hősök útja 63.

Helyrajzi szám:

1577

Telkek nagysága összesen:

1440 m2

Tulajdoni hányad:

1/1

Jellege:

Kivett

Művelési ága:

Irodaház

Bejegyzett jogok, terhek:

Tehermentes

Egyéb jellemzők:

Az ingatlan a gyomai településrészen kiépített szilárdburkolatú út mellett helyezkedik el a városrész központjához közel. A telek a Hantoskerti holtággal szomszédos. Az ingatlan közművesítettsége teljes.

A volt kollégiumi épületnek a hasznos alapterülete 214 m2, és 23 helyisége van.

Az épület részleges felújításra szorul. Az vizesblokk felőli részén falrepedés található, helyenként felvizesedés tapasztalható. A nyílászárók elavultak.

Helyi építési szabályozás

szerinti besorolás:

„Vt” jelű településközpont vegyes övezet

Kikiáltási ár, (Ft)

14 500 000

Licitlépcső, (Ft)

50 000

2. Az árverés

2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

2.2. Ideje: 2019. március 29. 1000 óra.

3. Árverési biztosíték

3.1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 30 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2019. március 29.-én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.

3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül

A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.

4. Szerződéskötés feltételei

4.1. Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.

4.2. A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási joga tekintettel az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba.

4.3. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.

4.4. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.

5. A szerződéskötés egyéb feltételei

5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.

5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha

a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá

b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá

c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.

6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

7. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni (06 66 581 232), megtekintése munkanapokon 800 és 1400 között előre egyeztetett időpontban.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105