Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Állattartó telep - árverési kiírás
Közzététel kezdete
2018-02-12
Közzététel vége
2018-02-27
Tartalom

ÁRVERÉSI KIÍRÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

166 db gyimesi racka, és merino vegyes anyajuh állomány, 1 db kos, illetve 100 db bárány értékesítésére nyílt érverést hirdet

Az árverést kiíró megnevezése, és székhelye:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Polgármestere egyfordulós nyilvános árverést hirdetett Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 166 db gyimesi racka, és merino vegyes anyajuh állomány, 1 db kos, és 100 db bárány értékesítésére.

Az árverést vezeti: Csényi István, Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának köztisztviselője.

Az árverés helye, és ideje:

Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

Ideje: 2018. február 27. 1400 óra.

A kiíró fenntartja magának az árverés visszavonására vonatkozó jogot, valamint az árverésre annak időpontját megelőző 8 napig lehet jelentkezni.

Az árverésen az ajánlattevő az igazoló okiratok bemutatása után azonosító számot kap, és személye nem kap nyilvánosságot.

Az árverésen való részvétel feltételei:

  1. Az árverésen részt vehet természetes személy, illetve azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, aki a hirdetményben megjelölt időben, és helyen jelentkezett, és nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral, továbbá árverési előlegként a kikiáltási ár 10 %-át a hirdetményben megjelölt módon, és időben letétbe helyezte.
  2. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet részt venni.
  3. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
  4. Az árverésen csak az vehet részt, aki a szerződéskötés feltételeit elfogadja.

Az állatállomány leírása: (tenyészetkód: 8232063)

Tartási hely (helyrajzi szám, tartási helyazonosító)

Az állatállomány főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés

01140/11 hrsz.

6948276

Az értékesítésre kerülő állatállományt 166 db gyimesi racka, és merino vegyes anyajuh állomány, 1 db kos, illetve 100 db bárány alkotja, melyek egy gulyában extenzív körülmények között vannak tartva. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Biblio-Markt Ingatlanforgalmazó és Ker. Kft.-t megbízta az állatállomány értékbecslésével, illetve egy szakvélemény elkészítésével. Ennek megfelelően a szakvéleményben szereplő összeg alkotja az árverési kiírás kikiáltási árát. Az állatokat mélyalmos tartástechnológiát alkalmazva tartja az Önkormányzat a közfoglalkoztatási program keretében, és szálas takarmánnyal (szénafélék), illetve abrakkal eteti, látja el azt. Az állatállomány rendelkezik egy aktuális egészségügyi állapotot felmérő állatorvosi igazolással, melyből kiderül, hogy az anyák, és a bárányok egészségügyi állapota jónak mondható, illetve hogy az állomány tavasszal, és ősszel Ivomec inj.-val kezelve volt, illetve féregtelenítő készítményekkel is el voltak látva. Az állományt az Önkormányzat egyben kívánja értékesíteni, mivel a bárányok az anyajuhoktól hónapokig szétválaszthatatlanok. Összegezve elmondható, hogy egy átlagosan közepes kondíció állapítható meg az állományról.

Kikiáltási ár, induló licit, értékbecslés alapján:

18.000.-Ft/db*167 db= 3.006.000- Ft+ 5%ÁFA

11.000.-Ft/db*100 db= 1.100.000.-Ft+5%ÁFA

Az állomány értéke együttesen 4.106.000.-Ft kerekítve 4.100.000.-Ft+5%ÁFA vagyis Bruttó 4.305.000.-Ft

Licitlépcső: 10.000,-Ft.

Az állomány darabszáma napról-napra változik az anyajuhok ellése miatt, így ennek megfelelően a főösszeg is módosulhat, az árverés napjáig.

Árverési biztosíték

A meghirdetett állatállományra az induló ár 10 %-át kitevő 430.500- Ft+5%ÁFA árverési biztosíték átutalását – legkésőbb 2018. február 23.-én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezet által vezetett 53200125-11062611 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.

Az árverési vevő letétje beszámításra kerül a vételárba, a többi letevőnek az előleg az árverés befejezése után haladéktalanul visszautalásra kerül.

Az árverési előleg letétbehelyezésének igazolását, valamint a meghatalmazást, (amennyiben az árverésen való részvétel meghatalmazott útján kerül sor) is be kell mutatni az árverés vezetőjének.

Szerződéskötés feltételei

A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés

Az árverés nyertese adásvételi szerződés megkötésével, valamint a vételárnak a kedvezményezett számára a Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062611 folyószámlára történő jóváírásával tulajdonjogot szerez.

  1. Az árverési vevő köteles a szerződést haladéktalanul megkötni, a teljes vételárat 8 napon belül megfizetni. Ha ennek nem tesz eleget, az előleget elveszíti, és az árverés sikertelennek minősül.
  1. A szerződéskötés egyéb feltételei:

2.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.

2.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval köthető szerződés, mely esetben erről az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitáló külön tájékoztatást kap.

Tájékoztatás

A kiírási feltételeknek megfelelően, csak személyesen lehet ajánlatot tenni, illetve az árverésen csak az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került, és győztessé nyilvánítása esetén az árverező kizárólag vele köti meg az adásvételi szerződést.

Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt az árverésen. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt, és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával az árverési tárgyaláson kell igazolnia, bemutatnia az árverés vezetőjének.

Az állatállománnyal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatási Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1600 óra között. Az állatállomány a tartási helyen (külterület 01140/11 hrsz.) megtekinthető munkanapokon 800 és 1400 óra között, amennyiben szükséges. A megtekintési szándékot, a megtekintést megelőzően 1 nappal korábban jelezni kell a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatási Osztályán. Az állomány elszállításáról az árverés nyertesének kell gondoskodnia térítésmentesen 2018. március 6.-áig.

Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Gyomaendrőd Város Polgármestere

Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105