Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-28 Német Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2019-05-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsága
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Pályázati kiírás 3748/3 hrsz. szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tartós bérbeadására
Közzététel kezdete
2017-08-09
Közzététel vége
2017-08-24
Tartalom
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 377/2017. (VIII. 8.) Gye. Kt. határozata alapján nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet
a 3748/3 hrsz. szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
tartós bérbeadására

Gyomaendrőd Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) nyílt, egyfordulós pályáztatás keretében hosszú távú bérletre hirdeti a 3748/3 hrsz. szám alatti 1,6422 ha nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant. Az ingatlanon építmény nem található, közmű ellátottsága nincs. A terület jelenleg K-04 különleges beépítésre nem szánt temető övezeti besorolásban helyezkedik el, de folyamatban van a K-05 különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területbe való átsorolás.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Pardi László osztályvezetőnél.

Elérhetőség: Telefon: (30) 279-2819, email: varosuzem@gyomaendrod.hu

Az ingatlan folyamatosan, korlátozás nélkül megtekinthető.

Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Terület bérlés 3748/3 hrsz." jeligével ellátva 2017. augusztus 24. 16,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 2017. augusztus 31-i ülésén. A pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.

A pályázati feltételek:
 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. szeptember 1. napjától az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, 3748/3 hrsz. alatt lévő „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant felajánlja bérbeadás útján történő hasznosításra, energiatermelés profilkötöttség mellett. A benyújtott pályázatban be kell mutatni az ingatlan hasznosítási célt.
 2. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
 3. A bérleti szerződés időtartama: határozatlan, de legalább 15 éves idejű.
 4. A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb az első 5 évben 1.075.000,- Ft + ÁFA, a 6. évtől 10. évig 562.000,- Ft + ÁFA, a 11. évtől 246.000,- Ft+Áfa összegnél.
 5. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához. A bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
 6. Ajánlati kötöttség ideje: min. 30 nap
 7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződés megszűnését követően nem tart igényt az ingatlanon bérlő általi kialakított építményekre, fejlesztésére. Az ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg a bérlőnek. A bérleti szerződés megszűnését követően az ingatlant az eredeti állapot szerint helyre kell állítani. A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül.
 8. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal és Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé.

  Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,

  A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázó nevét és címét.
 • Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.
 • Nyilatkozatot az ingatlanon tervezet tevékenységről.
 • Nyilatkozatot az ajánlati kötöttség időtartamáról
 • A bérleti díj mértékére tett ajánlatot.
 • Jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok esetén átláthatósági nyilatkozatot
A pályázatok elbírálásának szempontja: legmagasabb bérleti díj

A pályázat érvénytelensége, eredménytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt tartalmi és formai feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105