Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-22 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Nyílt árverés Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlan értékesítésre
Közzététel kezdete
2017-06-01
Közzététel vége
2017-06-19
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Kocsorhegy 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlant értékesítésre nyílt árverést hirdet az alábbi kiírás alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124


Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlan értékesítésre

ÁRVERÉSI KIÍRÁS

Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyfordulós nyilvános árverést hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd, Kocsorhegy 9861 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.

Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.

Az árverés kiírása, meghirdetése

A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés

Az árverésen részt vehet:


1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében az ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.

Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.

Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt az árverésen. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával az árverésen kell igazolni.

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.

1. Kikiáltási ár, induló licit: 150.000,- Ft. Licitlépcső: 1.000 Ft.

2. Az ingatlan leírása:

Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
9861 hrsz. Megnevezése: kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület. Területe: 1050 m2.

Az ingatlan az úgynevezett „kocsorhegyi” településrészen a Hármas-körös árvízvédelmi védtöltéshez közel, tanya és mezőgazdasági ingatlanok között helyezkedik el. A közművek közül az áram rácsatlakoztatása biztosított. A telken lévő épület és egyéb építmény lebontásra került.

3. A szabályozási terv előírásai.


A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján „Lf” falusias lakóterület előírásai vannak érvényben.

4. Az árverés


4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4.3 Ideje: 2017. június 19. 10 óra.
Árverési biztosíték

5. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 15.000,- Ft árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2017. június 19.-én 9 óráig - el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
6. Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
Szerződéskötés feltételei

7. Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
8. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
9. A szerződéskötés egyéb feltételei:
9.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
9.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 9.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
Egyéb információk

10. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet a város honlapján megtalálható.

11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 8 és 14 óra között. Az ingatlan nem körülzárt, a helyszínen megtekinthető.


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105