Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Pályázati lehetőség összkomfortos költségalapú bérlakásra (Magtárlaposi u. 16/4)
Közzététel kezdete
2016-09-19
Közzététel vége
2016-10-03
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzata határozott időre szóló (5 év) bérbeadásra

P Á L Y Á Z A T O T
ír ki a:
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/4. szám alatti összkomfortos költségalapú bérlakásra.
A bérlakás lakótér + 2 fél szoba és egyéb helyiségekből álló, 70,10 m2 alapterületű. A bérlakás lakbére: 19.860,- Ft/hó.

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán térítésmentesen vehető át.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 3. 16.00 óra
Benyújtás módja és helye:

- Személyesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
- Postai úton, a postára adás határideje: 2016. október 3.

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése és 16. §-a tartalmazza, mely kimondja:
9. § (1) „A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege lakásonként a 2. és 3. mellékletben került meghatározásra.”
15. § (1) „A 3. melléklet 2. és 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költségalapú bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a szerződéskötéstől számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat, melyet a bérbeadó által méltányolható esetben egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
b) a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű bérleti szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.”

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatáskörébe tartozik.

Gyomaendrőd, 2016. szeptember 19.Toldi Balázs
polgármester sk
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105