Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Pályázati lehetőség összkomfortos költségalapú bérlakásra (Endrődi u. 5-7. C/2)
Közzététel kezdete
2013-10-04
Közzététel vége
2013-10-30
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzata határozatlan időre szóló bérbeadásra
P Á L Y Á Z A T O T

ír ki a
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/2. szám alatti
összkomfortos költségalapú bérlakásra.

A bérlakás 1 szoba, konyha, előszoba és fürdőszoba helyiségekből álló, 33,93 m² alapterületű.
A lakás lakbére: 12.980,- Ft/hó.

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán térítésmentesen vehető át.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30. 16.00 óra

Benyújtás módja és helye:
  • Személyesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda.
  • Postai úton, a postára adás határideje: 2013. október 30.

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 9. és 17. §-a tartalmazza, mely kimondja:
„Az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.”
A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít a pályázat pozitív elbírálását követő 8 napon belül.”
„A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege jelen pályázatban érintett lakás esetében 100.000.-Ft.
Az óvadék megfizetése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési számlá-jára történik, melyet az Önkormányzat elkülönítetten kezel.
Amennyiben a szerződés megszűnésekor a bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át, az óvadék összegét 8 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a bérlő a bérbeadó írásbeli felszólításában megadott 15 napos határidő-ben nem teszi meg a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotához szüksé-ges intézkedéseket, a határidő eredménytelen eltelte után a szerződéskötéskor fizetett óvadék felhasználásra kerül.”


A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatáskörébe tartozik.
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105