Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Pályázati lehetőségösszkomfortos költségalapú bérlakásra
Közzététel kezdete
2013-04-16
Közzététel vége
2013-05-10
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzata határozott időre szóló (5 év) bérbeadásra
P Á L Y Á Z A T O T

ír ki a:

Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/2. szám alatti összkomfortos költségalapú bérlakásra. A bérlakás lakótér + 2 fél szoba és egyéb helyiségekből álló, 74,07 m2 alapterületű, lakbére: 20.770,- Ft/hó.

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán térítésmentesen vehető át.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 10. 12.00 óra

Benyújtás módja és helye:
  • Személyesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
  • Postai úton, a postára adás határideje: 2013. május 10.

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 9 § (1) bekezdése és 16. §-a tartalmazza, mely kimondja:
9. § (1) „A bérleti szerződés megkötésekor óvadék megfizetése kötelező a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - beleértve az esetleges lakbér és közüzemi díjhátralékok kiegyenlítését is - történő visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege lakásonként a 3. és 4. mellékletben került meghatározásra.”

16. § (1) „A 4. melléklet 2. és 3. sorában meghatározott Magtárlaposi úton lévő költségalapú bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázhat:
a) aki a 35. életévét még nem töltötte be,
b) aki - és a vele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
c) aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését a szerződéskötéstől számított 30 napon belül vállalja,
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(2) Sikeres pályázat esetén a lakásbérleti szerződés 5 évre megállapított határozott időre szólhat, melyet a bérbeadó által méltányolható esetben egy alkalommal maximum három évvel lehet meghosszabbítani.
(3) A költség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő, aki:
a) az önkormányzaton túl a településre betelepülő vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja,
b) a költségalapú bérlakások bérlőinek folyamatos cserélődését segíti elő azzal, hogy rövidebb idejű bérleti szerződés megkötését vállalja,
c) azok a fiatal házasok, akik legalább 1 kiskorú gyermek neveléséről már gondoskodnak saját háztartásukban.”

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatáskörébe tartozik.
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105