Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-22 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Tájékoztatás szállásadók részére
Közzététel kezdete
2012-10-11
Közzététel vége
2012-11-30
Tartalom
Elkezdődtek a Gyomaendrőd – Békéscsaba közötti vasútvonal rekonstrukciós munkálatai, valamint hamarosan megkezdődik a beruházás másik részét képező aluljáró és az ehhez kapcsolódó elkerülő út építése is. A beruházáson dolgozó munkásokat elhelyező szállásadó vállalkozások és magánszemélyek részére az alábbi tájékoztatást kívánjuk adni, az idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettséggel kapcsolatosan.

Gyomaendrőd város közigazgatási területén idegenforgalmi adó megfizetése azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az idegenforgalmi adó mértéke városunkban 350 Ft/fő/vendégéjszaka.

Az adó beszedésére kötelezett:
- a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
- a szálláshely, vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, az ingatlannal rendelkezni jogosult.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól többek közt: a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó, vagy ezen vállalkozó munkavállalója, ha munkavégzés céljából tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén. A mentesség igénybevételéhez az elszállásoltnak igazolással kell rendelkeznie.

Ahhoz tehát, hogy az elszállásolt mentes legyen az idegenforgalmi adókötelezettség alól, két igazolással kell rendelkeznie:
1.) A munkáltató igazolása arra vonatkozóan, hogy a munkavállalója munkavégzés céljából tartózkodik Gyomaendrődön.
2.) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala által kiállított igazolás, mely azt igazolja, hogy a dolgozó munkáltatója bejelentkezett az iparűzési adó hatálya alá és ezáltal jogosult kiállítani az előbbi igazolást.

Az igazolásokat a vendégnyilvántartó füzethez csatolva kell tartani, mivel 2012. január 1-től az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettnek, a helyi adókról szóló 30/2011.(XI.4.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében meghatározott adattartalmú vendégnyilvántartást kell vezetnie.
- A vendégnyilvántartás szigorú számadású, az önkormányzati adóhatóság által hitelesített nyomtatvány, melyet az adóhatóság térítési díj nélkül biztosít a szállásadó részére.
- A vendégnyilvántartást, a tárgyévet követő év január 31-ig, az önkormányzati adóhatóságnál be kell mutatni.
- Amennyiben a szállásadó tevékenységét megszünteti, az aktuálisan vezetett vendégnyilvántartást az önkormányzati adóhatóságnál be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartást lezárja.
- A vendégnyilvántartásba a vendég érkezésekor haladéktalanul fel kell jegyezni a vendég nevét és érkezésének napját. A nyilvántartás többi adatát - a következő bekezdésben meghatározottak kivételével - legkésőbb még az érkezés napján ki kell tölteni.
- A távozás időpontját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az idegenforgalmi adó kötelezettséget legkésőbb a távozás napjával kell kitölteni.
A nyilvántartás meglétét, pontos, naprakész vezetését az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti.

Az idegenforgalmi adó bevallását és megfizetését havonta, a beszedést követő hónap 15. napjáig kell megtenni. A megfizetés, Gyomaendrőd Város Önkormányzat 53200125-11063836 számú, idegenforgalmi adó beszedési számla javára teljesíthető.
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105