Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-12-12 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
2022-12-13 Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előterjesztések letöltése
2022-12-14 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Pályázat Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatti összkomfortos bérlakásra szociális alapon
Közzététel kezdete
2012-09-06
Közzététel vége
2012-09-28
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzata határozott időre szóló (1 év) bérbeadásra

P Á L Y Á Z A T O T
ír ki a:

Gyomaendrőd, Fő u. 45/2. szám alatti összkomfortos bérlakásra szociális alapon.
A bérlakás 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 59 m2 alapterületű, lakbére: 15.390,- Ft/hó.

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán térítésmentesen vehető át.

adatlap letölthető (doc)

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28. 12.00 óra
Benyújtás módja és helye:
- Személyesen Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya
- Postai úton, a postára adás határideje: 2012. szeptember 28.

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet 1. § (2) bekezdése tartalmazza, mely kimondja:
„Szociális célú önkormányzati lakás csak annak a forgalomképes lakással nem rendelkező családnak, személynek adható bérbe, aki:
- gyomaendrődi állandó lakos,
- a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, aki Gyomaendrődön munkavállaló és az igénylés időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik a munkajogi vagy foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt,
- az e rendeletben meghatározott pályázati kiírásnak megfelel.”

A 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:
„(1) Szociális körülményei alapján az a család /személy/ tekinthető rászorulónak - a továbbiakban: rászoruló személy - akinek a vele együtt költözőkre tekintettel meghatározott:
- egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét(28.500.-Ft/hó) nem haladja meg, és a
- létfenntartásához szükséges mértéken felül ingó és ingatlan vagyona nincs, továbbá
- forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.”

A bérlő a 12/2001 (IV. 27.) KT. rendelet 22/A. §-ban meghatározottak szerint lakbértámogatást igényelhet.
Amennyiben nincs szociális rászorultságú pályázó, akkor a szociális körülményei alapján rászorulónak nem tekinthető pályázók közül az részesül előnyben, akinek az egy főre eső jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 120 százalékánál nem magasabb (34.200,- Ft/hó), ha nincs ilyen pályázó, akkor az előnyt az élvezi, akinek az egy főre eső jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150 százalékánál nem magasabb (42.750,- Ft/hó).

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatáskörébe tartozik.

Gyomaendrőd, 2012. szeptember 4.

Várfi András s.k.
polgármester
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105