Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Ajánlati felhívás üzlethelyiség bérletére
Közzététel kezdete
2012-07-11
Közzététel vége
2012-07-26
Tartalom
Ajánlati Felhívás

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. szám alatti üzlethelyiség
bérbeadására

A bérbeadásra meghirdetett üzlethelyiséggel kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Mile Erika ügyintézőnél.

Elérhetőség: telefon: (66) 581-235, email: kisterseg@gyomaendrod.hu

Az üzlethelyiség előre egyeztetett időpontban a Rózsahegyi Ház nyitvatartási idején belül (14 órától 17 óráig) a megelőző napon egyeztetett időpontban megtekinthető.

Ajánlat benyújtásának helye, határideje:

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 példányban, "IKSZT üzlet" jeligével ellátva 2012. július 26-án 15,00 óráig kell eljuttatni Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalába, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre. Az ajánlat postai úton történő eljuttatásánál a fenti időpont a beérkezés ideje, és nem a postai bélyegző által igazolt küldemény feladásának időpontja!

Az ajánlatok bontásának a helye és ideje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme, 2012. július 27. 9.00 óra. Az ajánlatkérő ezúton is meghívja az ajánlattevőt az ajánlatok bontására.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázat elbírálása:

A pályázat nyerteséről a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány dönt 2012. július 31-ig.

A pályázati feltételek:

1. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány 2012. augusztus 1. napjától a Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatt lévő ingatlanon található üzlethelyiséget felajánlja bérbeadás útján történő hasznosításra, kiskereskedelem, szolgáltatás jellegű tevékenység végzése mellett.
2. Az üzlethelyiség hasznos alapterülete 8,19 m2.
3. Az üzlethelyiségben számítógép és internet kapcsolódási lehetőség biztosított. Amennyiben a bérlő igényt tart rá, az üzlethelyiségbe 1 db 150x90x75 cm méretű asztalt, 1 db 115x32x85 cm méretű nyitott polcos elemet, és 3 db széket biztosít az Alapítvány. Bérbeadó további igény esetén vezetékes telefon kapcsolatot is biztosít.
4. A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idejű.
5. A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díj tartalmazza a fűtés és villamos-energia közüzemi költségét, de nem tartalmazza az esetleges távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjat.
6. Az ajánlatban ki kell fejteni, ajánlattevő milyen típusú tevékenységet kíván folytatni.
7. Ajánlatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
8. Pályázónak ajánlati kötöttséget kell vállalnia arra, hogy az általa megajánlott bérleti díjat a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre megfizeti. Bérbeadó 2013. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a következő évi bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30.
9. A szerződés megkötésére az eredményének kihirdetését követő 8 napon belül kerül sor.
10. Az ajánlathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása az alábbi szervek felé:

1. Nemzeti Adó– és Vámhivatal.

Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell:
- A bérleti díj mértékére.
- Az üzlet nyitvatartási idejére.
- Vezetékes telefonszolgáltatás igénylése esetén a távközlési szolgáltatással kapcsolatos díj megtérítésére.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: aki a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

Az ajánlat érvénytelensége:

Érvénytelen az az ajánlat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a ajánlatkérő által kiírt feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány fenntartja azon jogát, hogy az ajánlatok ismeretében az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.


Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105