Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-22 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány nyílt pályázatot hirdet a Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására
Közzététel kezdete
2012-03-14
Közzététel vége
2012-03-29
Tartalom
Ajánlati Felhívás

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd (Öregszőlő) Kondorosi út 1. szám alatti üzlethelyiség
bérbeadására

A bérbeadásra meghirdetett üzlethelyiséggel kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Mile Erika ügyintézőnél.

Elérhetőség: telefon: (66) 581-235, email: kisterseg@gyomaendrod.hu

Az üzlethelyiség 2012. március 27-én a Rózsahegyi Ház nyitvatartási idején belül (14 órától 17 óráig) a megelőző napon egyeztetett időpontban megtekinthető.

Ajánlat benyújtásának helye, határideje:
Az ajánlatot zárt borítékban, 2 példányban, "IKSZT üzlet" jeligével ellátva 2012. március 29-én 15,00 óráig kell eljuttatni Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalába, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre. Az ajánlat postai úton történő eljuttatásánál a fenti időpont a beérkezés ideje, és nem a postai bélyegző által igazolt küldemény feladásának időpontja!
Az ajánlatok bontásának a helye és ideje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme, 2012. március 29. 15.00 óra. Az ajánlatkérő ezúton is meghívja az ajánlattevőt az ajánlatok bontására.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány dönt 2012. április 1-ig.

A pályázati feltételek:

1. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány 2012. április 1. napjától a Gyomaendrőd, Kondorosi út 1. szám alatt lévő ingatlanon található üzlethelyiséget felajánlja bérbeadás útján történő hasznosításra, kiskereskedelem, szolgáltatás jellegű tevékenység végzése mellett.
2. Az üzlethelyiség hasznos alapterülete 8,19 m2.
3. Az üzlethelyiségben számítógép és internet kapcsolódási lehetőség biztosított. Amennyiben a bérlő igényt tart rá, az üzlethelyiségbe 1 db 150x90x75 cm méretű asztalt, 1 db 115x32x85 cm méretű nyitott polcos elemet, és 3 db széket biztosít az Alapítvány. Bérbeadó további igény esetén vezetékes telefon kapcsolatot is biztosít.
4. A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idejű.
5. A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díj tartalmazza a fűtés és villamos-energia közüzemi költségét, de nem tartalmazza az esetleges távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjat.
6. Az ajánlatban ki kell fejteni, ajánlattevő milyen típusú tevékenységet kíván folytatni.
7. Ajánlatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
8. Pályázónak ajánlati kötöttséget kell vállalnia arra, hogy az általa megajánlott bérleti díjat a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre megfizeti. Bérbeadó 2013. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a következő évi bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30.
9. A szerződés megkötésére az eredményének kihirdetését követő 8 napon belül kerül sor.
10. Az ajánlathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása az alábbi szervek felé:

1. Nemzeti Adó– és Vámhivatal.

Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell:
- A bérleti díj mértékére.
- Az üzlet nyitvatartási idejére.
- Vezetékes telefonszolgáltatás igénylése esetén a távközlési szolgáltatással kapcsolatos díj megtérítésére.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: aki a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

Az ajánlat érvénytelensége:
Érvénytelen az az ajánlat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a ajánlatkérő által kiírt feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány fenntartja azon jogát, hogy az ajánlatok ismeretében az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.


Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapítvány
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105