Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Pályázat - Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám alatti komfortos szociális bérlakásokra
Közzététel kezdete
2012-03-13
Közzététel vége
2012-04-02
Tartalom
Gyomaendrőd Város Önkormányzata határozott időre szóló (5 év) bérbeadásra
P Á L Y Á Z A T O T ír ki a
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/10. szám alatti komfortos szociális bérlakásokra.

A bérlakás 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 58 m2 alapterületű, lakbére: 10.380,- Ft/hó (2012. május 1. napjától 11.940,- Ft/hó összegre módosul).
A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán vehető át térítésmentesen.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 2. 16.00 óra
Benyújtás módja és helye:
- Személyesen Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya
- Postai úton, a postára adás határideje: 2012. április 2.

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet 1. § (2) bekezdése tartalmazza, mely kimondja:
„(2) Szociális célú önkormányzati lakás csak annak a forgalomképes lakással nem rendelkező családnak, személynek adható bérbe, aki:
- gyomaendrődi állandó lakos,
- a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, aki Gyomaendrődön munkavállaló és az igénylés időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik a munkajogi vagy foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt,
- az e rendeletben meghatározott pályázati kiírásnak megfelel.”

A 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:
„(1) Szociális körülményei alapján az a család /személy/ tekinthető rászorulónak - a továbbiakban: rászoruló személy - akinek a vele együtt költözőkre tekintettel meghatározott:
- egy főre jutó havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és a
- létfenntartásához szükséges mértéken felül ingó és ingatlan vagyona nincs, továbbá
- forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.”

A bérlő a 12/2001 (IV. 27.) KT. rendelet 22/A. §-ban meghatározottak szerint lakbértámogatást igényelhet.
Amennyiben nincs szociális rászorultságú pályázó, akkor a szociális körülményei alapján rászorulónak nem tekinthető pályázók közül az részesül előnyben, akinek az egy főre eső jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 120 százalékánál nem magasabb (34.200,- Ft/hó), ha nincs ilyen pályázó, akkor az előnyt az élvezi, akinek az egy főre eső jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 150 százalékánál nem magasabb (42.750,- Ft/hó).

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatáskörébe tartozik.

> A pályázati adatlap ide kattintva tölthető le. <
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105