Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
Sajtónyilatkozat országos katasztrófa-riasztási gyakorlathoz kapcsolódóan
Közzététel kezdete
2011-11-17
Közzététel vége
2011-11-20
Tartalom
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködve 2011. november 21-én országos katasztrófariasztási gyakorlatot tart, amelyhez országos értesítési és törzsvezetési, valamint polgári védelmi mozgósítási gyakorlat kapcsolódik.

A cél a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állománya értesítésének, a vezetési törzsek műveletirányító tevékenységének gyakoroltatása, a feladatok végrehajtásához szükséges gyorsreagálású polgári védelmi szervezetek mozgósításának, valamint a lakosság katasztrófariasztásának begyakorlása.

A teljes gyakorlat három, egymással összefüggő részből áll:

I. Országos értesítési és törzsvezetési gyakorlat keretében ellenőrzés, gyakorlás céljából a központi, területi, helyi hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóságok állományának (megyénkben 466 fő) értesítése történik meg. Ezzel párhuzamosan a védelmi igazgatás teljes rendszerében, központi, területi és helyi szinten aktivizálásra kerülnek az operatív törzsek, amelyek egy beállított helyzet alapján törzsvezetési gyakorlatot hajtanak végre. Megyénkben készenlétbe helyezésre kerül tehát a Békés Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzse, amely mellett részlegesen működtetésre kerülnek a helyi védelmi bizottságok operatív törzsei is.

II. A gyakorlatnak ebben a fázisában a médiaszolgáltatók tesztelik a médiatörvényben a katasztrófavédelmi szervek részére biztosított kommunikációs csatornákat (ún. Marathon Terra rendszer, illetve EDR rádió) és a vezetési törzs által kiadott, valós helyzetet imitáló tesztüzeneteket (közérdekű közleményeket) tesznek közzé. (A májusihoz hasonlóan ez a katasztrófariasztási gyakorlat is a médiatörvény rendelkezésein alapul, vagyis a katasztrófavédelem a lakosság tájékoztatása érdekében két órán belül vagy azonnal kihirdetendő közérdekű közleményt ad ki a médiaszolgáltatók útján.)
A gyakorlás révén a lakosság megismerheti, s így a későbbiekben, akár egy valós helyzetben már felismeri a katasztrófák esetén történő riasztás és tájékoztatás új formáját (közérdekű közlemény, felhívó jellegű információközlés), ily módon jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy egy valós katasztrófahelyzet személyi sérülésekhez, komoly anyagi károkhoz vezessen.

A riasztás során közzétett üzenet csupán próbája egy lehetséges, valós veszély esetén kiadandó közleménynek, így az abban megadott helyszínek fiktívek, az ismertetett szituációk a Csillagok Háborúja című film helyszínein zajlanak.



Öt közlemény hangzik majd el reggeltől az esti órákig: 12 alkalommal teszik közzé a közszolgálati, illetve a csatlakozott kereskedelmi és közösségi médiaszolgáltatók (rádiók és televíziók) a számukra meghatározott időn belül (azonnali vagy késleltetett közlési kötelezettség).

III. Az országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat keretében mozgósításra kerülnek a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott gyorsreagálású szervezetek. Megyénkben elsősorban az árvízi védekezésbe bevonható polgári védelmi szervezetek, illetve e szervezetek vezetési feladatait ellátó polgári védelmi parancsnokságok, valamint a riasztó és tájékoztató eszközök hangos próbáját végrehajtó szervezetek állománya kerül mozgósításra, összesen 276 fővel.

Tekintettel arra, hogy a gyakorlat során fiktív katasztrófahelyzet beállítása zajlik, így Magyarországon tényleges óvintézkedések bevezetésére nem kerül sor.

A riasztási gyakorlattal párhuzamosan a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével együttműködésben önkéntes véradásra is lehetőség nyílik a gyakorlatba bevont polgári védelmi szervezetek állománya, valamint a 18 – 60 év közötti lakosság részére. A véradás helyszínei a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete által kerültek kijelölésre az alábbiak szerint:

Békéscsaba Vérellátó Állomáson (5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18-20.) 0800-1800 között;
Gyula Polgármesteri Hivatalban (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) 1400-1700 között;
Orosháza Vérellátó Állomáson (5900 Orosháza, Könd u. 59.) 0900-1200 között.

A gyakorlatban résztvevő médiaszolgáltatók:

 Magyar Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;
 Duna Televízió Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
 Magyar Rádió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;
 Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság;
 TV 2 kereskedelmi televízió;
 RTL Klub kereskedelmi televízió;
 HÍR Televízió;
 Neo FM Zrt.;
 Class FM Zrt.;
 Info Rádió;
 Klubrádió Zrt.;
 Juventus Rádió;

A gyakorlatról további folyamatos információkkal szolgál a
www.katasztrofavedelem.hu, valamint a
www.bekes.katasztrofavedelem.hu internetes oldal.


Békéscsaba, 2011. november 15.
Tímár Tamás
tűzoltó főhadnagy
sajtószóvivő
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105