Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
2019-05-22 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Pap Gábor rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Tárgy
Fő út 85. szám alatti (3495 hrsz.) óvoda megnevezésű ingatlan tartós bérbeadása
Közzététel kezdete
2011-07-07
Közzététel vége
2011-07-25
Tartalom
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Fő út 85. szám alatti ( 3495 hrsz. ) óvoda megnevezésű ingatlan
tartós bérbeadására

A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni Csényi István ügyintézőnél.

Elérhetőség: Telefon: (66) 386-122/136 mellék, email: csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu.

Az ingatlan 2011. július 14.-én és 2011. július 19.-én munkaidőben ( 7 óra 30 perctől – 16 óráig ) a megelőző napon egyeztetett időpontban megtekinthető.

Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Óvoda" jeligével ellátva 2011. július 25.-én 16,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!


A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt a 2011. július 27.-i ülésén. A pályázat előzetes véleményezését és döntés előkészítését Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága végzi. A pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.

A pályázati feltételek:

1. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 2011. szeptember 1. napjától az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő óvoda megnevezésű ingatlant felajánlja bérbeadás útján történő hasznosításra, óvodai nevelés profilkötöttség mellett.
2. A pályázathoz a pályázónak - legkésőbb 2011. július 25-én de. 9.00-ig - a bérleti szerződés megkötését biztosító 100.000,- Ft összegű kauciót kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. A kaució összege a nyertes pályázó esetében a pályázó nyilatkozata alapján visszafizetésre vagy beszámításra kerül a bérleti díjba. A nem nyertes pályázók esetében visszafizetésre kerül a kaució összege.
3. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek, akik a pályázatban kiírt óvoda létesítmény további profil kötött működését biztosítják, az ingó és ingatlanvagyon állagának megőrzését, megóvását vállalják.
4. A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idejű. A bérleti jogviszony oktatási év végére mondható fel.
5. A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb 50.000,- Ft + ÁFA összegnél.
6. Pályázónak ajánlati kötöttséget kell vállalnia arra, hogy az általa megajánlott bérleti díjat előre, a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre megfizeti. Bérbeadó 2012. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a következő évi bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30.
7. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához. A bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
8. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt az ingatlan bérlő általi felújítására, fejlesztésére. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg bérlőnek a bérlő által elvégzett felújítási, fejlesztési kiadásokat.
9. Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt csak a Bérbeadó írásos engedélye alapján végezhet átalakítási, fejlesztési munkákat.
10. A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését követő 8 napon belül.
11. A nyertes pályázónak vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges működési engedély megszerzését a bérleti szerződés megkötését követő 60 napon belül. Amennyiben a nyertes pályázó a bérleti szerződés aláírását követő 60 napon belül nem mutatja be a működési engedélyt, akkor a szerződés hatályát veszti.
12. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása az alábbi szervek felé:
1. Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal.

Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,

A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.

A pályázónak nyilatkoznia kell:
- A bérleti díj mértékére.
- Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek megtérítésére, a közüzemi szolgáltatókkal való szerződések megkötésére.

A pályázatok elbírálásának szempontja: aki a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó ajánlatot tesz az ingatlan 2 éven belüli piaci forgalmi értéken történő megvásárlására.

A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható fel.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista
Beszámolók, jelentések
Beszámoló az
önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105