Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
2022-11-30 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:
Tárgy
TOP Plusz
Közzététel kezdete
2022-09-20
Közzététel vége
2022-09-20
TartalomKedvezményezett:GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: A Százszorszép Óvoda fejlesztése

Támogatás összege:144,00 millió forint

Projekt bemutatása

A projekt céljaGyomaendrőd településen az önkormányzat tulajdonában álló Százszorszép Óvoda fejlesztése.

A fejlesztéssel érintett Százszorszép Óvoda a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde székhely intézménye. Fenntartója Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. A fejlesztéssel érintett Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u 7. szám alatt található.

A projektben a meglévő férőhelyek fejlesztésével kívánja az önkormányzat javítani az óvodai feladat-ellátás szakmai és infrastrukturális színvonalát.

A támogatással megvalósuló fejlesztéssel erősíteni kívánja az esélyegyenlőség elvét, szem előtt tartva a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentését, az egészséges intézményi környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek kialakításával kívánjuk biztosítani a minőségi neveléshez való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

A fejlesztés egy korszerű, alapvető felszereltségű óvodai környezet kialakításán túl, a hiányzó funkcionális helyiségek kialakításával, a játszóudvar teljes körű felújításával olyan hatékony intézményi hátteret teremt, mely koherens az Óvodai nevelés országos alapprogramjával. Továbbá megfelelő alapot nyújt a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés infrastrukturális követelményeihez, az egészséges, motiváló környezet megteremtésével, az épület és a játszóudvar adottságaihoz képest optimális térhasználattal, térigény biztosításával, az egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtésével.

A modern, racionális infrastruktúrával kialakított intézményi háttér elősegíti a már gyakorlatban is működő, vagy tervezett korszerű tartalmi és módszertani programok teljesülését.

A projekt által a szocializáció, mozgásfejlesztés, az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése a hátránykompenzálás, esélyegyenlőség óvodai színtereinek minőségi kialakításával valósul meg.

A projekt célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő óvodai szolgáltatás racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A projekt megvalósításával a gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi infrastruktúrát és pedagógiai környezetet, az egészséges és korszerű nevelési feltételeket magas színvonalon biztosítása a cél.

Jelenleg az Óvodában 4 csoportban történik a óvoda- ellátás a férőhelyek száma 108 fő, beíratott gyermekek száma 96 fő.

Projektben tervezett műszaki tartalom:

A projektben a meglévő ezen óvoda épület felújítása, korszerűsítése tervezett. Meglévő földszinti helyiségek kisebb átalakítása, épület bővítése a padlástér beépítésével, illetve a játszóudvar felújítása, kialakítása, eszközbeszerzés tervezett. Épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti felújításokkal a földszinten a jelenlegi vezetői iroda megszüntetéséből és felosztásából a gyermeköltözők és tálalókonyha bővítése, a jelenlegi főbejárat mellett a folyosóból egy szélfogó kerül leválasztásra, a jelenlegi óvoda titkári irodából kerül kialakításra a lépcsőház és a hőközpont tetőtéri kialakításával létrejön egy új foglalkoztató helyiség a földszinten.

A projekt tálalókonyha fejlesztéssel érintett, mivel a meglévő földszinti tálalókonyha bővítésre kerül a mellette lévő iroda helyiség falának bontásával, mosogató kerül beépítésre.

Tetőtérben új helyiségek kialakítása tervezett a projektben nettó 213,15 m2-en bővítéssel.

Udvarfelújítás során bontási, építési, eszköztelepítési, kertépítési munkák. Meglévő parkoló burkolati felfestése. Parkoló burkolatának akadálymentes felfestése, tábla kihelyezése tervezett.

Az épület fekvése lehetővé teszi kelet nyugati tájolású HMKE telepítését, így egy darab 7 KW-os napelemes rendszer kiépítése tervezett.

A projekt kezdete: 2022.05.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.10.31.

Projekt azonosító száma:TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00007Kedvezményezett:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe:A Kállai Ferenc Művelődési Központ energetikai fejlesztése

Támogatás összege:119,99 millió forint

Projekt bemutatása

A projekt céljaGyomaendrődtelepülésen művelődési központépületének energetikai fejlesztése.

A fejlesztés által érintett ingatlanaz önkormányzat tulajdonában álló Kállai Ferenc Művelődési Központ. A fejlesztéssel érintett 1070,75 m2 és 175,44 m2 épületrészek (főépület és iroda) több, mint 15 éve nem estek át energetikai felújításon. Funkciójuk: Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek.

A projekt közvetett célja egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és megújuló energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés.

A projekt közvetlen célja az energetikailag rossz állapotú művelődési központ épületrészeinek energetikai felújítása, azaz az épület homlokzat- és födém hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, új hőtermelő berendezés telepítése, világításkorszerűsítés, valamint 13 + 5 kW-os napelemes rendszer telepítése.

További cél az épületek projektarányos akadálymentesítése. A projekt részcélja a projekt tevékenységeihez kapcsolódó képzési tevékenység.

A projekt célcsoportjai: az épületet használók, valamint a település teljes lakossága és a településen működő vállalkozások, akikre közvetetten kedvezően hat az épület fenntartási költségeinek csökkenése.

A projekt megvalósulása révén a CO2 kibocsátás 53,77 tonnával csökken.

A projekt kezdete: 2022.05.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

Projekt azonosító száma:TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00038

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105