Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Előtag
Név
Szőke Lajos
Beosztás
mezőőr
Telefon
66-521-651
Mobil
30-915-7668
Fax
66-283-288
Email
mezoorseg@gyomaendrod.hu
Munkahely
Mezei Őrszolgálat
Feladatkör
 • Ellenőrzi a növényvédelmi tevékenység keretében a belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását.
 • Megtilthatja a fa kivágását.
 • Biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat.
 • Védett természeti területen lévő helyi közúton a közlekedést (tartózkodást) a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére korlátozza vagy megtiltja.
 • Védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani.
 • Törvényben meghatározott esetben természetvédelmi feladatokat is ellát.
 • A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzésérő1 köteles gondoskodni.
 • Helyszíni bírságot szabhat ki arra,
  1. aki kutyáját kóborolni hagyja vagy a város belterületén felügyelet nélkül bocsátja utcára vagy nem pórázon vezeti, illetőleg vadászterületen kolonc nélkül elengedi;
  2. aki kutyáját szájkosár nélkül közforgalmi közlekedési vállalat járművén szállítja vagy harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyezi el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát;
  3. aki valamilyen tárgyat másokat veszélyeztető módon helyez el vagy dob ki;
  4. aki a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályait megszegi;
  5. aki lakott területen, az ott lévő épületben vagy az ahhoz tartozó telken, továbbá tömegközlekedési eszközön indokolatlanul olyan zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmat zavarja, továbbá tiltott helyen zajkeltő tevékenységet folytat;
  6. aki állatot nyilvánosan és botrányt okozó módon vagy durván bántalmaz;
  7. aki ahhoz szükséges engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az úton, az alatt vagy felett létesítményt helyez el, illetőleg ahhoz csatlakozást épít,
  8. aki utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal;
  9. aki a csapadékvíz elvezető árokba vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi;
  10. aki a jogszabályban megállapított közegészségügyi (munkaegészségügyi) normákat és egyéb közegészségügyi (munkaegészségügyi) rendelkezéseket nem tartja be;
  11. aki hulladékot, tarlót, szalmát, nádast engedély nélkül éget, vagy árok, töltés növényzetét égeti;
  12. aki nem az arra kijelölt helyen táborozik.
 • Gondoskodik a közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapításához, kivetéséhez szükséges, a település közigazgatási területén lévő ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatainak, a tényleges ingatlantulajdonnal és használattal összefüggő tények megállapításáról.
 • A működési területén jogosult és köteles:
  1. az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;
  2. azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;
  3. azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;
  4. a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni;
  5. a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.
 • A szolgálati területén köteles a magán és közterületeken a parlagfű irtását ellenőrizni. Mint ellenőrzésre jogosult személy kötelezheti az ingatlan tulajdonosát az irtásra, valamint helyszíni bírságot szabhat ki.
 • Köteles a földutak állagának megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
Szolgáltatási területe:

Kiindulási pont: A Katona József úti vasúti átjárótól déli irányba haladva a Gyárdülőn a Szarvas Mezőberényi összekötő útig, majd azon keleti útig a határútig onnan északkeleti irányban a határúton a harmadrendű védőtöltésig. A védőtöltésen északnyugat felé az egyenes út vonaláig majd az egyenes úton a lakott terület határáig.
A Közúti hídtól a Körösladányi úton a Körösi ág központi üzemegységig. Onnan déli irányban a Hármas Körösig. A Hármas Körös partján nyugati irányban a kiindulási pontig.
Fotó
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105