Térségi Szociális Gondozási Központ

Térségi Szociális Gondozási Központ

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya

Intézményvezető: Véháné Jánosik Zsuzsanna

Telefonszám: +36-20-223-41-22

Telefaxszám: -

Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

E-mail cím: gondozasikp@gyomaendrod.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:00 – 16:00

Kedd: 8:00 – 16:00

Szerda: 8:00 – 16:00

Csütörtök: 8:00 – 16:00

         Péntek: 8:00 – 13:30

 

Idősek, demens betegek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
Idősek, demens betegek, fogyatékkal élők nappali ellátása intézményben: idősek klubja, fogyatékosok klubja.

A nappali ellátás a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.


- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
- 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 31.
- 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.

A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában:

Szociális étkeztetés:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.

Házi segítségnyújtás:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.

Tanyagondnoki szolgáltatás:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Idősek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása:
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás:

- Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8.

Eseménynaptár
Közelgő események