Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2021-10-28 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Pilzno

Pilzno (Lengyelország)


2004. februárjában a lengyel Pilzno városa kérte fel településünket testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából. Szilágyi Szabolcs Varsóban élő magyar fiatalembert keresték meg a lengyel városból, aki elsőnek a mi városunkat ajánlotta partnernek. Többszöri levélváltás után Pilzno város delegációja 2004. május 8-án városunkba látogatott a fürdő ünnepélyes átadására. A látogatás alkalmával szándéknyilatkozatban fejezték ki a felek, hogy a két város között hivatalos partneri – testvérvárosi - kapcsolat jöjjön létre.
Pilzno városa Gyomaendrődtől 480 km-re fekszik. Pilzno Dél-Lengyelország egyik városa 17.000 lakossal. A kisváros történelme mintegy 650 évre tekint vissza, Bem Apó szülővárosa.
Városunk delegációja 2004. június 18-án Pilzno városának meghívására hivatalos látogatást tett a lengyel városban. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján 2004. június 20-án aláírásra került a két város közti testvérvárosi szerződés.

Józef Chmura és Dr. Dávid Imre polgármesterek
2004. június 20-án írták alá a testvérvárosi egyűttműködési szerződést
A testvérvárosi szerződés és az oklevél szövege lengyel és magyar nyelven

ŚWIADECTWO PARTNERSTWA

DOKUMENT MIAST PARTNERSKICH

Niniejszy dokument jest potwierdzeniem podjęcia decyzji o współpracy partnerskiej i o nawiązaniu kontaktów między miastami

PILZNO I

GYOMAENDRŐD

jako miasta partnerskie

Współpracujące strony oświadczają, że miasta będą w przyszłości współpracować na zasadach grzeczności, wzajemności i partnerstwa, poza wymianą doświadczeń samorządów w dziedzinie zarządzania miasta, w pierwszej kolejności przez codzienne kontakty ludzi, przez wzmacnianie i rozwijanie współpracy cywilnych organizacji w dziedzinie kultury, sportu i w wielu innych dziedzinach życia. Współpraca ta nieustannie będzie wspierana przez oba miasta, w miarę ich możliwości, ze środków stojących w ich dyspozycji.

Realizacja tych starań jest głównym celem kontaktów między miastami partnerskimi.

Poszerzenie Unii Europejskiej zapewniło możliwość powstania jednolitej Europy, do którego pragną przyczynić się oba miasta.

Niech ten przyjacielski kontakt miast partnerskiech pomaga nieść pokój i wolność wśród naszych narodów i niech największym naszym celem będzie


JEDNOLITA EUROPA

Pilzno, 19. 06. 2004. r.

***

Umowa ustanawiająca miasta partnerskie

W celu pogłębienia i wzmocnienia już istniejących kontaktów miasta

Gyomaendrőd (Węgry) i

Pilzno (Polska)

zawierają następującą umowę o partnerstwie i współpracy.

Jesteśmy przekonani, że współpraca między Gyomaendrőd i Pilzno wzmacnia pokojowe współistnienie narodów poszerzonej Unii Europejskiej. Wzajemnymi kontaktami chcemy przyczynić się do wzmocnienia jednolitej Europy. Uzgadnia się, co następuje.

W miarę możliwości przyczyniamy się w obu miastach do zbudowania kontaktów w dziedzinach kultury, gospodarki, turystyki i sportu. W szczególności zwrócimy uwagę na to, aby dopomóc w nawiązaniu kontaktów wśród młodzieży i pomiędzy rodzinami. To chcemy osiągnąć w sposób następujący:

Wzajemne wizyty delegacji miast

Spotkania stowarzyszeń i organizacji

Współpraca w dziedzinie kultury (wystawy, przedstawienia, występy muzyczne i inne)

Aktywności w dziedzinie turystyki, konkursy sportowe

Współpraca w dziedzinie gospodarki i rozwijanie infrastruktury

Oba miasta zobowiązują się do tego, aby te aktywności w miarę możliwości wspierać finansowo.

Każdorazowe spotkania będą prowadzone w obu miastach przez komisję rozwoju miasta i odpowiednią utworzoną organizację. O wszystkich spotkaniach oba miasta będą informowały się nawzajem w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Na wszystkich spotkaniach organizowanych w miejscach publicznych będzie wyrażany zamiar współpracy.

Pilzno, 19. 06. 2004. r.

***

PARTNERI BIZONYÍTVÁNY

TESTVÉRVÁROSI OKIRAT

Ezen okirat igazolja a döntéshozók azon szándékát, hogy


PILZNO ÉS

GYOMAENDRŐD

között partneri együttműködésre és a testvérvárosi kapcsolatok felvételére került sor.

Az együttműködő felek kinyilvánítják, hogy a települések szívélyességi és kölcsönösségi alapokon nyugvó jövőbeli partneri együttműködését az önkormányzatok településigazgatási tapasztalatcseréjén túl elsősorban az emberek hétköznapi kapcsolataiban, a civil szerveződések kulturális, sport és az élet számos területén megnyilvánuló együttműködéseinek erősítésében és fejlesztésében teljesítik ki, melyet a rendelkezésükre álló eszközeikkel lehetőségeik szerint folyamatosan elősegítenek.

Ezen törekvések megvalósítása a testvérvárosi kapcsolat legfőbb célja.


Az Európai Unió kibővülése lehetőséget biztosított arra, hogy egy egységes Európa jöjjön létre, melyhez mindkét település hozzájárulni kíván.

Ez a testvérvárosi és baráti kapcsolat segítse a békét és a szabadságot népeink között, valamint a legnagyobb cél legyen

AZ EGYSÉGES EURÓPA

Pilzno, 2004. 06. 19.

***

A meglévő kapcsolatok elmélyítését és erősítését szolgáló célból

Gyomaendrőd (Magyarország) és

Pilzno (Lengyelország)

a következő partneri és együttműködési szerződést köti meg.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az együttműködés Gyomaendrőd és Pilzno között a kibővült Európai Unió népeinek békés egymás mellett élését erősíti. Ezzel a kapcsolattal is hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy az egységes Európát erősítsük. A következőkben egyezünk meg:

A lehetőségekhez mérten mindkét településen elősegítjük kulturális, gazdasági, turisztikai és a sport területén a kapcsolatok kiépítését. Ezen belül különös figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatalok és a családok egymás közötti kapcsolat felvételét elősegítsük. Ezt a következőképpen kívánjuk elérni:

  • A települések delegációinak kölcsönös látogatása
  • Egyesületek és szervezetek találkozása
  • Kulturális együttműködés (kiállítás, előadás, zene és egyéb)
  • Turisztikai aktivitások, sportversenyek
  • Gazdasági területen történő együttműködés és infrastruktúra-fejlesztés

Mindkét település elkötelezi magát arra, hogy ezen aktivitásokat a lehetőségekhez mérten pénzügyileg is támogassa.

A mindenkori találkozásokat mindkét településen a városfejlesztési bizottság és egy megalakítandó szervezet fogja irányítani. Ezekről a rendezvényekről időben támogatni kell egymást.

Olyan rendezvényeken, amelyek nyilvános helyen kerülnek megrendezésre minden esetben kifejezésre kell juttatni az együttműködési szándékot.

Pilzno, 2004. június 19.

Pilzno város honlapja

Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2021. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105