Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Ügyfélfogadási idő
Ebrendészeti Telep
Az ebrendészeti telepen lévő kutyák
Örökbefogadható állatok
KCR - Hirdetmények
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-11-30 Képviselő-testület
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztő
Török Zoltán informatikus
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Mezőőri járulék

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a mezőőri járulékkal kapcsolatosan 2019.01.01-től az alábbi szabályokat tartalmazza:

3. § (1) A mezei őrszolgálatot szabályozó törvényben foglaltak szerint, az őrzött terület után a mezőőrizet kialakításának, fenntartásának és működésének költségeihez mezőőri járulék megfizetésével kell hozzájárulni.
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításánál az őrzött területnek tárgyév január 1-i földhasználati és tulajdoni állapotát kell figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt állapotban bekövetkezett változást legkésőbb a változást követő év február 28. napjáig kell bejelenteni. A bejelentésre a változásban érintett bármelyike jogosult, de a határidő után bejelentett változásokat csak a bejelentést követő év kivetésénél lehet először figyelembe venni.
(4) A mezőőri járulék mértéke 600 Ft/hektár/év.
(5) A fizetendő éves mezőőri járulékot a (2) bekezdés szerinti valamennyi földrészlet összevont területe után kell megállapítani.
(6) Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 600 Ft-ot.
(7) A mezőőri járulékot évente egy alkalommal, minden év október 31. napjáig kell megfizetni.
(8) A határidőig megfizetni elmulasztott mezőőri járulék után késedelmi kamatot kell felszámítani és megfizetni. A késedelmi kamat mértéke, a késedelem minden naptári napja után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(9) A mezőőri járulék megfizetése az önkormányzat 53200125-11063881 számú mezőőri járulék beszedési számlájára készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással teljesíthető.
4. §
5. § A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését átruházott hatáskörben a Polgármester látja el.

A 2019.01.01. előtti szabályok az alábbiak voltak:

3. § (1) A mezei őrszolgálatot szabályozó törvényben foglaltak szerint, az őrzött terület után a mezőőrizet kialakításának, fenntartásának és működésének költségeihez mezőőri járulék megfizetésével kell hozzájárulni.
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításánál az őrzött területnek tárgyév január 1-i földhasználati és tulajdoni állapotát kell figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt állapotban bekövetkezett változást legkésőbb a változást követő év február 28. napjáig kell bejelenteni. A bejelentésre a változásban érintett bármelyike jogosult, de a határidő után bejelentett változásokat csak a bejelentést követő év kivetésénél lehet először figyelembe venni.
(4) A mezőőri járulék mértéke:
a) a 2 hektárt meg nem haladó földrészlet esetén 600 Ft/földrészlet/év,
b) a 2 hektárt meghaladó földrészlet esetén 300 Ft/hektár/év.
(5) A fizetendő éves mezőőri járulékot a (2) bekezdés szerinti valamennyi fölrészlet összevont területe után, öt forintra kerekítve kell megállapítani.
(6) Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 300 Ft-ot.
(7) A mezőőri járulékot évente egy alkalommal, minden év október 31. napjáig kell megfizetni.
(8) A határidőig megfizetni elmulasztott mezőőri járulék után késedelmi kamatot kell felszámítani és megfizetni. A késedelmi kamat mértéke, a késedelem minden naptári napja után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(9) A mezőőri járulék megfizetése az önkormányzat 53200125-11063881 számú mezőőri járulék beszedési számlájára készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással teljesíthető.
4. §
5. § A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését átruházott hatáskörben a Polgármester látja el.

A földtulajdonosok és földhasználók részére integrált, ÁNYK-ba tölthető bevallás nyomtatvány áll rendelkezésre amely a következő linkről tölthető le.

MEZOORJAR jelű Bevallás földbirtoklás jogcíméről című nyomtatvány, amely a közterület-felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet alapján teljesítendő adatszolgáltatásra szolgál. Segítségével egyetlen űrlapon mind a tulajdonban mind pedig a használatban lévő földterületek bevallása az ügyfélkapun elektronikusan is benyújthatók. A nyomtatványon akár 150 földterület bevallása teljesíthető.

A bevallás teljesítéséhez a következő linkekről a hagyományos nyomtatványok tölthetők le (DOC).

Földtulajdonosi bevallás
Földhasználói bevallás
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105