Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Igazgatási és hatósági ügyek

Építésügyi hatósági ügyintézés


Elérhetőségek:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási Osztály
Építésügyi Hatóság
Gyomaendrőd

Selyem utca 124.

5500

Osztályvezető:
Keresztesné Jáksó Éva

Telefonszám: 06-66-581-233
E-mail: kozigazgatas@gyomaendrod.hu

Műszaki ügyintéző:

Jenei Bettina ügyintéző

Szurovecz Tünde ügyintéző

Telefonszám: 06-66-521-609
E-mail: epiteshatosag@gyomaendrod.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
Szerda 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
Péntek 8.00 - 12.00

Illetékességi terület:
Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Gyomaendrőd, HunyaÉpítésügyi hatósági ügyintézéssel kapcsolatos fontosabb érvényben lévő jogszabályok:
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • az Országos Településrendezési és Építési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)
 • az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Kormány rendelet
 • Gyomaendrőd város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II.26.) önk. rend.
 • Dévaványa város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2013.(XI.29.) önk. rend.
 • Hunya község helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006 (XII.14.) KT rend.
 • Csárdaszállás község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.11.) önk. rend.
 • a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló2/2013. (II.5.) önk. rend. – Csárdaszállás
 • a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló2/2013. (II.1.) önk. rend. - Gyomaendrőd
 • a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló2/2013. (II.6.) önk. rend. – Hunya

Építésügyi hatósági eljárások illetékei:

(az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint)

 1. Az építésügyi hatóságnál indított
  1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték
   1. új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,
   2. új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén
    ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
    bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,
   3. műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
   4. meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
    da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy
    db) az érintett felület minden megkezdett 200m2-ként 10 000 forint,
   5. egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
   6. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,
   7. ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,
  2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
  3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül
   a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint,
   b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
  4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül
   a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,
   b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
  5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint,
  6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,
  7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
  8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3–5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,
  9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1–5. pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,
  10. a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint,
  11. az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadása 20 000 forint,
  12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15 000 forint,
  13. az 1–12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint.
 2. Az építésfelügyeleti hatóságnál indított eljárás illetéke
  1. bontás tudomásul vételi eljárása esetén 5000 forint,
  2. az építésrendészeti hatósági intézkedés kezdeményezése esetén 15 000 forint,
 3. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.
 4. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes
  1. a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása,
  2. a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.
 5. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni.
 6. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint.

  Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett Illetékbeszedési alszámlája:

  53200125-11099671


  Ezen számlaszám kizárólag az építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő illetékek beszedésére alkalmas!

  Pénzforgalmi bankszámlaszerződés kiegészítés (pdf)

  Építésügyi hatósági ügyintézéshez rendszeresített nyomtatványok:
  1. Építési hatósági engedély kérelem (https://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany)
  2. 3. sz statisztikai adatlap épület építési engedélyéhez 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
  3. 4. sz. statisztikai adatlap épület használatbavételi engedélyéhez és használatbavételi tudomásulvételhez 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
  4. Építési hulladék terv és nyilvántartó lap 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
  5. Bontási hulladék terv és nyilvántartó 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet  Anyakönyvi ügyintézés

  Tájékoztató anyakönyvi eljárásokról


  Az anyakönyvi eljárások részletes szabályait a 2010. évi I. törvény tartalmazza, most azonban néhány olyan kérdésre szeretnék választ adni, ami az anyakönyvi ügyintézés során leggyakrabban felmerül az Ügyfelek részéről.

  • Anyakönyvi nyilvántartás: Az anyakönyvi események állami anyakönyvezése l895. október 1. napjától kezdődött, az azt megelőző anyakönyvi események az egyházi levéltárakban található meg.
   Illetékesség: az anyakönyvi esemény (születés, házasság, haláleset) helye szerint.
   2014. július 1. napjától kezdődően bevezetésre került az elektronikus anyakönyvi rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbb anyakönyvi ügyet helyben, a lakóhely szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kezdeményezzék az ügyfelek.
  • Az anyakönyv kutathatósága: Az anyakönyvi bejegyzések titkosak. Abba betekinteni magánszemélynek csak engedéllyel lehet, s csak arra a bejegyzésre vonatkozóan, melyre engedélye van. (Engedélyező a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal anyakönyvi felügyelője Stübe Ferencné vezető-főtanácsos, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) Családfakutatás iránti kérelmet az 1980. december 31. előtt vezetett anyakönyvek esetében a levéltárhoz kell benyújtani. (Békés Megyei Levéltár Békési Fióklevéltára 5630 Békés, Verseny u. 3.)
  • Anyakönyvi kivonat iránti kérelem: előterjeszthető személyesen, levélben, e-mail-en, fax-on. A bejelentett kérelmek ügyintézésének határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény írja elő.
  • Illetékekről:
   Az anyakönyvi kivonatok illetéke: 2.000,- Ft
   Illetékmentes:
   • ha a születés, házasságkötés és haláleset anyakönyvezését követően az érdekelt részére első ízben történik a kiállítása;
   • haláleset anyakönyveztetéséhez az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonata;
   • gyermek születésének anyakönyveztetéséhez a szülők házassági anyakönyvi kivonata;
   • illetve egyéb esetekben, amelyeket részletesen az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény határoz meg.
  • Születési név változtatása: magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Anyakönyvi Felügyeleti Osztály, 1903 Budapest, Pf.: 314/24.). Illetéke: első ízben 10.000,- Ft
  • Házassági névviselési forma módosítása: az érintett kérelmére a házassági neve módosítható. A kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.
   Illetéke: 3.000,- Ft eljárási illeték + 2.000,- Ft illeték az új anyakönyvi kivonat kiállítása
  • Házasságkötés: Országos hatáskör. Független a házasulók lakcímétől, vagy tartózkodási helyétől.
   Bejelentkezés (jegyzőkönyv felvétel) az anyakönyvvezetőnél személyesen, mind a két házasulandó fél jelenlétével a házasságkötés tervezett időpontját megelőzően, legalább 31 nappal. A felvett jegyzőkönyv egy évig érvényes.
   A bejelentkezéshez szükséges iratok mindkét fél részéről:
   • személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes igazolvány (személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél),
   • lakcímkártya,
   • születési anyakönyvi kivonat,
   • családi állapot igazolása (pl. jogerős bontó ítélet, záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat). A nőtlen/hajadon családi állapotot az anyakönyvvezető igazolja, így azt külön nem szükséges igazolni.
   Kiskorú házasságkötéséhez gyámhivatali engedély szükséges, és a törvényes képviselő jelenléte a jegyzőkönyv felvételénél.

  Források:
  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=129886.322942
  32/2014.(V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169261.319575

  Anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítással állok a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 66/521-653-as telefonszámon

  Tisztelettel:
  Tóth Enikő anyakönyvvezető  Tájékoztató

  A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt, valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet fokozatosan felváltja a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), illetve a 474/2013. (XII. 12.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). A földforgalmi törvénnyel kapcsolatos átmeneti szabályokról a szintén lépcsőzetesen hatályba lépő 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) rendelkezik.

  A vételi ajánlat/adásvételi szerződés, valamint a haszonbérleti ajánlat/haszonbérleti szerződés elővásárlási/előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.
  2013. december 15-étől - a haszonbérleti ajánlatok/haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozóan hatályba léptek
  1. A haszonbérleti ajánlat/szerződés közzététele:
   Az új szabályozás szerint a közzététel iránti kérelmet a kormányrendelet 2-es mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kizárólag a haszonbérbe adó nyújthatja be a jegyzőhöz a haszonbérleti szerződés aláírásátkövető 8 napon belül.
   A jegyző a kérelem beérkezését követő 15 napon belül függeszti ki a szerződés egy példányát. A tulajdonos a kérelmet a szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza.
   A visszavonást írásban kell bejelnteni. Visszavonásra a kifüggesztést követőn nincs mód.
   A kormányrendelet formanyomtatványai letölthető innen
   vagy személyesen lehet átvenni az ügyfélszolgálaton.
  2. A kérelemhez csatolni kell a haszonbérleti szerződés 3 darab eredeti példányát!
  3. A haszonbérbe vevőnek a haszonbérleti szerződésben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell az alábbiakról:
   • megfelel a földforgalmi törvény 5. §. 7., 6-7., 22., 19., vagy 26. pontjában foglalt feltételeknek, (2013. évi CXXII. törvény)
   • megfelel a földforgalmi törvény 40.- 41. § - aiban foglalt feltételeknek,
   • a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének, (földforgalmitörvény 42. § (1) bek. 2013. évi CXXII. törvény)
   • nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása, (földforgalmitörvény 42. § (3) bek. 2013. évi CXXII. törvény)
   • a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld nagysága nem haladja meg a földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot, (földforgalmitörvény 16. § 2013. évi CXXII. törvény)
   • elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer a birtokmaximumra vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, úgy az büntetőjogi felelősségre vonását és a szerződés tárgyát képező föld használata után részére folyósított költségvetési, vagy európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.
   • A földhasználati jogosultságot szerző fél rendelkezik-e előhaszonbérleti joggal. Amennyiben igen, úgy annak jogalapját és a sorrendben elfoglalt ranghelyét is meg kell jelölni. (földforgalmitörvény 45-46. § 2013. évi CXXII. törvény.(Mellékletként csatolni kell az ezt igazoló okiratokat)
   • A pályakezdő gazdálkodónak az nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a föld használati jogosultságának megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdálkodási tevékenysége, illetve kiegészítő tevékenységet folytat. (földforgalmitörvény 42. § (4) bek. 2013. évi CXXII. törvény)
   • Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek arról kell nyilatkoznia, hogy a használati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít. (földforgalmitörvény 42. § (5) bek. 2013. évi CXXII. törvény)
  4. Osztatlan közös tulajdonban álló földek esetében:
   • a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak által kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.
   • ha a haszonbérleti szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, azokat összefűzve kell a jegyzőnek megküldeni. Ehhez a szerződéshez csatolni kell:
   • a haszonbérlő nyilatkozatát arról, hogy a szerződések tartalmilag megegyeznek, eltérés kizárólag a tulajdonostársak személyében és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő terület tekintetében áll fenn.
   • A kormányrendelet 3-as melléklete szerinti adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt.
  5. A haszonbérleti szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni.
  6. Az elfogadó nyilatkozatnak is tartalmaznia kell a szerződésben foglalt tartalmi elemeket, a nyilatkozathoz csatolni kell továbbá az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is. A haszonbérbe adót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz meg és amelyben a haszonbérleti szerződésben foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.
  7. Külön felhívom figyelmüket 2013. évi CXXII. törvény. 70. § (2) bekezdésére:
   E törvény hatálybalépése előtt megkötött haszonbérleti, feles bérleti, részesművelési, szívességi földhasználati szerződések módosítására e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a szerződés módosítása a fölhasználati jogosultság időtartamának meghosszabbítására, illetve ha a módosítás a haszonbér mértékének a csökkentésére irányul. E törvény hatálybalépése előtt megkötött haszonkölcsön szerződés időtartamának meghosszabbítása semmis. E törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre vagy határozott időtartamra kötött haszonkölcsön-szerződés 2014. december 31-ével megszűnik.
  8. A közzététel időtartama: 15 nap.
  9. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kifüggesztés lejárta után a tulajdonos 8 napon belül köteles a Földhivatalnak bejelenteni a szerződést.
  10. A haszonbérleti szerződés a jogszabályi előírások megsértése miatt létre nem jött szerződésnek, vagy semmis szerződésnek minősül.
  11. A hirdetményi kifüggesztésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a 2014. február 28. napjáig közétett vételi ajánlatokra, ennek mértéke kifüggesztésre kerülő ajánlatonként 1750 forint, amelyet
   • postai készpénz-átutalási megbízással vagy
   • banki átutalási megbízással kell teljesíteni Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 53200125-11091051 számú számlájára,
   • illetve a díj leróható a jegyző előtt is az ajánlat benyújtásával egyidejűleg. A díjat annak kell megfizetnie, aki az ajánlat kifüggesztését kezdeményezi (tehát a tulajdonosnak).
  Kereskedelmi tevékenység bejelentésével, engedélyezésével összefüggő eljárások:

  Kapcsolódó nyomtatványok:

  Bejelentés bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
  Kérelem működési engedély kiadásához
  Kérelem működési engedély módosításához
  Bejelentés üzlet megszüntetéséről
  Kitöltési segédlet
  Kérelem rendezvénytartási engedélyhez

  A bejelentés alapján gyakorolható egyes kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele, igazolás kiadása illetve megszüntetés esetén a nyilvántartásból való törlése, igazolás visszavonása.
  Kizárólag üzletben forgalmazható termékek esetén működési engedély kiadása, módosítás, megszüntetés nyilvántartásba vétele, működési engedély visszavonása, nyilvántartásból törlése.

  Fizetendő illetékek: működési engedély kiadása: 10.000.-Ft illeték, (a termékkörtől függően, az eljárásban résztvevő szakhatóságoknak megfizetendő díjat is itt kell megfizetni, csekk az ügyintézőtől kérhető)
  módosítás 3.000.-Ft illeték, a megszüntetés illetékmentes.
  Bejelentés köteles tevékenység 2.200.-Ft illeték, módosítás, megszüntetés illetékmentes.
  Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.

  Az ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje: Működési engedély esetén: a kérelem beérkezésének napjától számított 22 munkanap. Bejelentés köteles tevékenység esetén: a tevékenység azonnal megkezdhető, igazolás kiadása 5 munkanapon, nyilvántartásba vétel 10 munkanapon belül.

  Szükséges iratok:
  Működési engedély kiadása, illetve bejelentés köteles tevékenység esetén a beadványhoz csatolni kell:
  • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
  • vásárlók könyve, hitelesítés céljából.
  Működési engedély, illetve bejelentés köteles tevékenység megszűnése esetén a beadványhoz csatolni kell a megszűnt üzlet működési engedélyét, illetve a bejelentésről szóló igazolást.

  Alkalmazott jogszabályok:
  • 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
  • 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól.
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 2004. évi CXL. tv.(Ket) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  Szálláshely-üzemeltetési engedélyezéssel összefüggő eljárások:

  Kapcsolódó nyomtatványok:

  Bejelentés szálláshely megszüntetéséről
  Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához
  Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély módosításához

  Az ügyintézés díja: 2200.-Ft, illetékbélyegben leróva

  A beadványhoz csatolni kell:
  • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
  Szálláshely-szolgáltatási tevékenység, szálláshely-üzemeltetés tevékenység megszűnése esetén a beadványhoz csatolni kell a megszűnt szálláshely engedélyéről szóló igazolást.

  Az alkalmazott jogszabályok:
  • 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről.
  • 2004. évi CXL. tv. (Ket) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

  Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás

  Telefon: Magyarországról: 189 (Ügyfélvonal, ingyenes hívható szám)
  Külföldről: +36 1 371 9300
  E-mail: 189@ugyfelvonal.hu (Ügyfélvonal)
  Kormányzati Portál kapcsolat
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105