Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122
Fax: +36-66-283-288
Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Bejelentkezés
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt.
Azonosító:
Jelszó:
Önkormányzati ülések
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Megyeri László aljegyző
aljegyzo@gyomaendrod.hu
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting

Általános ismertető az e-Ügyintézésről

Az az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az önkormányzat és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint.

Az önkormányzatunk ezt elsődlegesen az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatással biztosítja. Az ÁNYK űrlap benyújtási támogatás a jogszabályban meghatározott szerv vagy szolgáltató meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, elektronikus ügyintézést biztosító szervhez való elektronikus azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatása.

Az önkormányzat által kibocsájtott ÁNYK űrlapok azonosításra visszavezetett (AVDH) dokumentumhitelesítéssel érkeznek a hivatali tárhelyre. Az AVDH egy olyan szolgáltatás, amelynek keretében a jogszabályban meghatározott szolgáltató az ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az általa igazolt személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja.

Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK)

A korábban leírtaknak megfelelően az állampolgárokkal való kommunikációban az erre a célra megtervezett elektronikus űrlapok használatára van lehetőség. Az állampolgárok a Hivatalunk által tervezett elektronikus űrlapokat jelenleg a Gyomaendrod.hu honlapjáról töltik le, majd pedig a Kormányzati Portálról letölthető ÁNYK-val töltik ki. Az űrlap lehetővé teheti további fájlok csatolását is, még a küldésre megjelölés előtt. A kitöltés befejeztével az űrlapot az állampolgár megjelöli ügyfélkapus beküldésre (ekkor a kitöltött űrlapot az ÁNYK tömöríti, titkosítja és létrehozza a kr borítékot .kr kiterjesztéssel).

Az Általános Nyomtatvány Kitöltő a Kormányzati Portálon érhető el (http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html).

Az ÁNYK-ról ezen a linken míg az ügyfélkapus regisztrációról itt olvashat bővebben.

Információátadási Szabályzat

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 65. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézés biztosításában együttműködő szerv információátadási szabályzatot fogad el, és azt az információátadási szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi, valamint megküldi elektronikus úton a Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási Szabályzata itt tölthető le.
Helyi adózáshoz kapcsolódó ektronikus nyomtatványok
e-űrlapok az ÁNYK nyomtatvány kitöltőhöz
17IFA Idegenforgalmi adó bevallás (2017) Kizárólag a 2017. évben keletkezett idegenforgalmi adó bevételek bevallására.

16IFA Idegenforgalmi adó bevallás (2016) Kizárólag a 2016. évben keletkezett idegenforgalmi adó bevételek bevallására.

12HIPAv2 jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2012. adóévben Gyomaendrőd területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

12HIPAv2EGY jelű nyomtatvány, amely a 2012. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

13HIPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2013. adóévben Gyomaendrőd területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

13HIPA_EGY jelű nyomtatvány, amely a 2013. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

14HIPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2014. adóévben Gyomaendrőd területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

14HIPA_EGY jelű nyomtatvány, amely a 2014. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

15HIPA jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2014. adóévben Gyomaendrőd területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

15HIPA_EGY jelű nyomtatvány, amely a 2014. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

16HIPA jelű nyomtatvány, amely a 2016. adóév és tevékenységgel azonos normál és egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

17HIPA jelű nyomtatvány, amely a 2017. adóév és tevékenységgel azonos normál és egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál. Visszavonva! Érvénytelen 2017. május 31-től.

GY17IPA jelű nyomtatvány, amely a 2017. adóév és tevékenységgel azonos normál és egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

13HIPA_ID jelű nyomtatvány, amely az ideiglenes iparűzési adó bevallására szolgál 2013-tól.

14HIPA_ID jelű nyomtatvány, amely az ideiglenes iparűzési adó bevallására szolgál 2014-től.

14MKA jelű nyomtatvány, amely a magánszemélyek kommunális adójának bevallására szolgál.

14EPA jelű nyomtatvány, amely az építményadó bevallására szolgál.

14TELA jelű nyomtatvány, amely a telekadó bevallására szolgál.

16GJMA jelű nyomtatvány, amely a gépjármű adó bevallására szolgál.

Adó eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok


14BEJVALT jelű nyomtatvány, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a helyi adóhatósághoz történő bejelentkezés vagy változás bejelentés benyújtására szolgál.

13AFIZMP jelű nyomtatvány, amely az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról rendelkező megállapodás benyújtására szolgál.

13BEUINT jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az adóügyek elektronikus intézésének szándékát. A nyomtatvány csak első alkalommal, illetve az esetleges adatváltozások során kell kitölteni és kinyomtatva hagyományos iratként eljuttatni az adóhatósághoz.

11AIGKER jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a helyi adóhatóságtól általános vagy nemleges adóigazolást igényelni. A nyomtatvány elektronikusan is benyújtható.

Mezőőri járulékhoz kapcsolódó nyomtatvány

13MEZORJAR jelű Bevallás földbirtoklás jogcíméről című nyomtatvány, amely a közterület-felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet alapján teljesítendő adatszolgáltatásra szolgál. Segítségével egyetlen űrlapon mind a tulajdonban mind pedig a használatban lévő földterületek bevallása az ügyfélkapun elektronikusan is benyújthatók. A nyomtatványon akár 150 földterület bevallása teljesíthető.


Felhívjuk az ügyfeleink figyelmét, hogy a letölthető elektronikus űrlapok kizárólag Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága felé teljesítendő adóbevallás benyújtására vagy egyéb eljárási cselekmény indítására alkalmas. Az elektronikusan, vagyis ügyfélkapun keresztül benyújtott űrlapok kizárólag a Gyomaendrődi Önkormányzati Hivatali Kapuba érkeznek meg. Felhívjuk azoknak a figyelmét, akik más önkormányzatnál kívánnak adóbevallást benyújtani azok ezeket az űrlapokat ne használják, mert azok más önkormányzatnál nem érvényesek! Ilyen esetben az érintett önkormányzat honlapjáról töltsék le a megfelelő nyomtatványt vagy igényeljék meg az ügyfélszolgálatuktól.


Csak szervezeti adatokat tartalmazó állomány

Paraméter állomány

Ha a helyi adózáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatványokkal kapcsolatban észrevétele vagy kérdése van, akkor forduljon a következő kapcsolathoz:

Enyedi László adó osztály vezető - ado@gyomaendrod.hu
Polgári peres eljáráshoz kapcsolódó nyomtatványok
e-űrlapok az ÁNYK nyomtatvány kitöltőhöz
2016. július 1-től tehát kötelező az elektronikus kapcsolattartás a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára egyaránt.

Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A következő űrlapok állnak rendlezésre a keresetek benyújtásához:

GYEKOZHJ_K01 jelű nyomtatvány a jegyzői közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

GYEONK_K02 jelű nyomtatvány az önkormányzati közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

GYEKOZHJ_P26 jelű nyomtatvány a keresetlevél beterjesztéséhez jegyzői birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben
Kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó nyomtatványok
Üzlet működés, telepengedély, kereskedelmi szálláshely
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján működési engedélyhez kötött üzletnyitási, módosítási és megszüntetési kérelmek ÁNYK-ba tölthető, de kizárólag hagyományos úton (papír alapon) benyújtható nyomtatványok a következő linkekről tölthetők le.

13KMENG - üzletnyitási működési engedély kérelem

13KMNYITM - nyitvatartási idő módosítása

13KMEGSZ - üzlet megszüntetése

VENDFORG - Jelentés a vendégforgalom összesített adatairól (a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1) bek. alapján)
Városüzemeltetéshez és kommunális igazgatáshoz kapcsolódó űrlapok
e-űrlapok az ÁNYK nyomtatvány kitöltőhöz
EBNYIL - Nyilatkozat kutya tartásról - eb nyilvántartásba vétele

FAKIVAG - Fakivágási engedélykérelem a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)
Civil támogatási pályázatokhoz kapcsolódó elektronikus nyomtatványok
e-űrlapok az ÁNYK nyomtatvány kitöltőhöz
12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput). Figyelem! Ezt a nyomtatványt hagyományos papír alapú dokumentumként kell benyújtani a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére. Azok a szervezetek, amelyek korábban már benyújtották nem kell megismételniük, csak akkor ha a korábbi nyilatkozat tartalmában időközben változás állt be.

TAMAPALY17, Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2017. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2017. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMATER17, Pályázat a 2017. évi Civil Alap B) komponensének természetbeni támogatására. Ez nyomtatvány szolgál a 2017. évi Civil Alapban a teremhasználati támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD17, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2017. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAELSZ17, Elszámolás a 2017. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2017. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2017. évben nyújtott Környezetvédelmi, Civil és Sport célú támogatásokat.
TAMAELSZ17KL, Elszámolási kísérőlap a 2017. évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
Eseménynaptár
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105