Önkormányzat

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3
Telefon: +36-66-386-122

Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Letölthető telefonkönyv
Városházi dolgozók
Ügyfélfogadási idő
Tovább a KCR Hirdetmények oldalra
Önkormányzati ülések
2022-01-19 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztések letöltése
A korábbi ülések előterjesztései itt érhetők el!
Díjak, elismerések
Impresszum
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata


Kapcsolatfelvétel
onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Kiadásért felelős
Toldi Balázs polgármester
polgarmester@gyomaendrod.hu

Szerkesztők
Török Zoltán rendszergazda
rendszergazda@gyomaendrod.hu


Ajánlott böngésző


Partnerek
Támogató


Fejlesztő

Server hosting
Azonosító:
Jelszó:

Civil pályázatok

Ezen az oldalon találhatók Gyomaendrőd Város Önkormányzata által civil szervezetek részére kiírt pályázati felhívások és egyéb tájékoztató információk. A felső blokkban az aktuális felhívások, míg az alsó blokkban az archív dokumentumok találhatók meg.

Aktuális pályázati felhívások és információk

Pályázati felhívások civil szervezetek részére
Pályázati kiírások
2021-09-30
Pályázati kiírás

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek részére a 2021. évi Holtág-fejlesztési Alapból elnyerhető holtágak környezetében végzett szúnyoggyérítés támogatására.

B komponens Holtágfejlesztési alap 2021_palykiir.pdf

B Komponens pályázati űrlap.pdf
2021-02-28

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Polgármestere döntött a 2021. évben felhasználható Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alapra, Holtág-fejlesztési Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.

A pályázatok 2021. február 15. napjától február 28. napjáig nyújthatók be

elektronikusan, cégkapun keresztül az epapir.gov.hu felületen.

A 2021. évi pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás a Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Holtág-fejlesztési Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati Útmutató 2021 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2021 (PDF)

A 2021. évi civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi, közművelődési és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek az erre rendszeresített elektronikus űrlapon.

A 2021. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, benyújtásuk az epapir.gov.hu felületen történik. A benyújtás módjáról részletesebb tájékoztatást a Pályázati Útmutató tartalmaz.

TAMAPALY_2021. Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2021. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány szolgál a 2021. évi Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap, Holtág-fejlesztési Alap, és Sport Alap támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD_2021. Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2021. évi alapokra benyújtott, de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.

TAMAELSZ_2021. Elszámolás a 2021. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2021. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2021. évben nyújtott Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap, Holtág-fejlesztési Alap, valamint Sport célú támogatásokat.

2020-03-02
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésén döntött a 2020-as költségvetési évben felhasználható Civil Alapra, Idegenforgalmi Alapra, Környezetvédelmi Alapra, Közművelődési Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.
A pályázatok 2020. február 2-ától március 2-án 24 óráig nyújthatók be
elektronikusan, cégkapun keresztül ÁNYK űrlap útján

A 2020. évi pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok


Pályázati kiírás a Civil Alapra (PDF)

Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Környezetvédelmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Közművelődési Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati útmutató 2020 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2020 (PDF)

A 2020. évi civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi, közművelődési és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek az erre rendszeresített elektronikus űrlapon. Az ÁNYK űrlapokat a civil szervezetek csak a szervezet saját cégkapuján küldhetik be. Kizárólag az Idegenforgalmi Alapban pályázható egyéni vállalkozó személyes ügyfélkapuján is teljesítheti. A nem megfelelően beküldött pályázatok formai hiba miatt értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

A 2020. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

TAMAPALY20, Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2020. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2020. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, Közművelődési és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD20, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2020. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAELSZ20, Elszámolás a 2020. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2020. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2020. évben nyújtott Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi, Közművelődési és Sport célú támogatásokat.
TAMAELSZ20KL, Elszámolási kísérőlap a 2020. évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.

Archív dokumentációk

Archív pályázati felhívások egyéb információk
Pályázati kiírások
2020-01-31
Közeledik a 2019-ben elnyert önkormányzati támogatások elszámolási határideje, amely 2020. január 31-én jár le.
A Civil, az Idegenforgalmi, a Környezetvédelmi, a Polgármesteri és Sport Alapokból elnyert támogatások elszámolását a kedvezményezetteknek cégkapu útján kell benyújtaniuk, a TAMAELSZ19 jelű elektronikus űrlapon. Az űrlapnak a legfrissebb, 1.2-es verzióját kérjük használni. Mivel technikai okokból az ÁNYK nem frissíti automatikusan a betöltött űrlapot, ezért azt önállóan kell telepíteni. Az űrlap letölthető és telepíthető a következő linkről: http://www.gyomaendrod.hu/onkormanyzati_rendeletek/ugyintezes/GYEONKPHIV_tamaelsz19.jar
Kérdés vagy segítség kérés esetén keressék a Pályázati Útmutató 2019 című dokumentum végén megjelölt kapcsolat tartókat.
2019-03-03
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31-i ülésén döntött a 2019-es költségvetési évben felhasználható Civil Alapra, Idegenforgalmi Alapra, Környezetvédelmi Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.
A pályázatok február 2-ától március 3-án 24 óráig nyújthatók be elektronikusan, cégkapun keresztül

A 2019. évi pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok


Pályázati kiírás a Civil Alapra (PDF)

Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Környezetvédelmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati útmutató 2019 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2019 (PDF)

A 2019. évi civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek az erre rendszeresített elektronikus űrlapon. Az űrlapokat a civil szervezetek kizárólag cégkapun küldhetik be, egyéni vállalkozó személyes ügyfélkapuján is teljesítheti. A nem megfelelően beküldött pályázatok formai hiba miatt értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Figyelem! A Civil Alap kírás 3.3.2, 3.3.3 és 3.3.4 pontjában, az Idegenforgalmi Alap kiírás 3.2.1 pontjában meghívott és a Sport Alap kiírás 2.2 pontjára igényt benyújtóknak a pályázati adatlapon az igénylési formát 'Egyedi támogatási igény'-ként kell megjelölniük. Minden más esetben a 'Pályázat'-ot kell kiválasztani!

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2019. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

TAMAPALY19, Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2019. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2019. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD19, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2019. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAELSZ19, Elszámolás a 2019. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2019. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2019. évben nyújtott Környezetvédelmi, Civil és Sport célú támogatásokat.
TAMAELSZ19KL, Elszámolási kísérőlap a 2019. évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
2018-02-28
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 25-i ülésén döntött a 2018-as költségvetési évben felhasználható Civil Alapra, Idegenforgalmi Alapra, Környezetvédelmi Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.
A pályázatok január 28-ától február 28-án 24 óráig nyújthatók be elektronikusan, cégkapun keresztül

A 2018. évi pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok


Pályázati kiírás a Civil Alapra (PDF)

Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Környezetvédelmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati útmutató 2018 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2018 (PDF)

A 2018. évi civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek.

Figyelem! A Civil Alap kírás 3.3.3 és 3.3.4 pontjában, az Idegenforgalmi Alap kiírás 3.2.1 pontjában meghívott és a Sport Alap kiírás 2.2 pontjára igényt benyújtóknak a pályázati adatlapon az igénylési formát 'Egyedi támogatási igény'-ként kell megjelölniük. Minden más esetben a 'Pályázat'-ot kell kiválasztani!

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2018. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput). Figyelem! Ezt a nyomtatványt hagyományos papír alapú dokumentumként kell benyújtani a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére. Ezt azoknak a szervezeteknek kell benyújtaniuk, amelyek nem Cégkapun küldik be az űrlapot. Ez esetben attól függetlenül, hogy korábban már benyújtották be meghatalmazást, azt meg kell ismételniük.

TAMAPALY18, Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2018. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2018. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMATER18, Pályázat a 2018. évi Civil Alap B) komponensének természetbeni támogatására. Ez nyomtatvány szolgál a 2018. évi Civil Alapban a teremhasználati támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD18, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2018. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAELSZ18, Elszámolás a 2018. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2018. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2018. évben nyújtott Környezetvédelmi, Civil és Sport célú támogatásokat.
TAMAELSZ18KL, Elszámolási kísérőlap a 2018. évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
2017-12-31 A 2017. évi Környezetvédelmi Alap, Civil Alap, Sport Alap és Idegenforgalmi Alap nyertes pályázatainak listája itt tölthető le.
2017-01-31 A 2016-ban nyertes szervezetek elszámolásai

Civil Alap (PDF)

Idegenforgalmi Alap (PDF)

Környezetvédelmi Alap (PDF)

Sport Alap (PDF)
2017-02-28
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésén döntött a 2017-es költségvetési évben felhasználható Civil Alapra, Idegenforgalmi Alapra, Környezetvédelmi Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.
A pályázatok január 30-ától február 28-án 24 óráig nyújthatók be elektronikusan, ügyfélkapun keresztül

A 2017. évi pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok


Pályázati kiírás a Civil Alapra (PDF)

Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Környezetvédelmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati útmutató 2017 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2017 (PDF)

A 2017. évi civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek.

Figyelem! A Civil Alap kírás 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 és 3.3.6 pontjában, az Idegenforgalmi Alap kiírás 3.2.1 pontjában meghívott és a Sport Alap kiírás 2.2 pontjára igényt benyújtóknak a pályázati adatlapon az igénylési formát 'Egyedi támogatási igény'-ként kell megjelölniük. Minden más esetben a 'Pályázat'-ot kell kiválasztani!

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2017. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput). Figyelem! Ezt a nyomtatványt hagyományos papír alapú dokumentumként kell benyújtani a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére. Azok a szervezetek, amelyek korábban már benyújtották nem kell megismételniük, csak akkor ha a korábbi nyilatkozat tartalmában időközben változás állt be.

TAMAPALY17, Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2017. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2017. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMATER17, Pályázat a 2017. évi Civil Alap B) komponensének természetbeni támogatására. Ez nyomtatvány szolgál a 2017. évi Civil Alapban a teremhasználati támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD17, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2017. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAELSZ17, Elszámolás a 2017. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2017. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2017. évben nyújtott Környezetvédelmi, Civil és Sport célú támogatásokat.
TAMAELSZ17KL, Elszámolási kísérőlap a 2017. évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
2016-02-29
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 28-i ülésén döntött a 2016-os költségvetési évben felhasználható Civil Alapra, Idegenforgalmi Alapra, Környezetvédelmi Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.
A pályázatok január 1-től február 29-én 24 óráig nyújthatók be elektronikusan, ügyfélkapun keresztül

A 2016. évi pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok


Pályázati kiírás a Civil Alapra (PDF)

Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Környezetvédelmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati útmutató 2016 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2016 (PDF)

A 2016. évi civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek.

Figyelem! A Civil Alap kírás 3.3.3, 3.3.4 és 3.3.5 pontjában, az Idegenforgalmi Alap kiírás 3.2.1 pontjában meghívott és a Sport Alap kiírás 2.3 pontjára igényt benyújtóknak a pályázati adatlapon az igénylési formát 'Egyedi támogatási igény'-ként kell megjelölniük. Minden más esetben a 'Pályázat'-ot kell kiválasztani!

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2016. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput). Figyelem! Ezt a nyomtatványt hagyományos papír alapú dokumentumként kell benyújtani a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére. Azok a szervezetek, amelyek korábban már benyújtották nem kell megismételniük, csak akkor ha a korábbi nyilatkozat tartalmában időközben változás állt be.

TAMAPALY16, Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2016. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2016. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMATER16, Pályázat a 2016. évi Civil Alap B) komponensének természetbeni támogatására. Ez nyomtatvány szolgál a 2016. évi Civil Alapban a teremhasználati támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD16, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2016. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAELSZ16, Elszámolás a 2016. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2016. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2016. évben nyújtott Környezetvédelmi, Civil és Sport célú támogatásokat.
TAMAELSZ16KL, Elszámolási kísérőlap a 2016. évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
2015-02-28
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésén döntött a 2015-ös költségvetési évben felhasználható Civil Alapra, Idegenforgalmi Alapra, Környezetvédelmi Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.
A pályázatok február 1-től február 28-án 24 óráig nyújthatók be elektronikusan, ügyfélkapun keresztül

A 2015. évi pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok


Pályázati kiírás a Civil Alapra (PDF)

Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Környezetvédelmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati útmutató 2015 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2015 (PDF)

A 2015. évi civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek.

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2015. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput). Figyelem! Ezt a nyomtatványt hagyományos papír alapú dokumentumként kell benyújtani a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére. Azok a szervezetek, amelyek korábban már benyújtották nem kell megismételniük, csak akkor ha a korábbi nyilatkozat tartalmában időközben változás állt be.

TAMAPALY15, Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2015. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2015. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMATER15, Pályázat a 2015. évi Civil Alap B) komponensének természetbeni támogatására. Ez nyomtatvány szolgál a 2015. évi Civil Alapban a teremhasználati támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD15, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2015. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAELSZ16, Elszámolás a 2015. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2015. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2015. évben nyújtott Környezetvédelmi, Civil és Sport célú támogatásokat.
TAMAELSZ16KL, Elszámolási kísérőlap a 2015. évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
2014-03-31
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén döntött a 2014-es költségvetési évben felhasználható Civil Alapra, Idegenforgalmi Alapra, Környezetvédelmi Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.

A 2014. évi pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok


Pályázati kiírás a Civil Alapra (PDF)

Pályázati kiírás az Idegenforgalmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Környezetvédelmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati útmutató 2014 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2014 (PDF)

A 2014. évi civil, idegenforgalmi, környezetvédelmi és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek.

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2014. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput). Figyelem! Ezt a nyomtatványt hagyományos papír alapú dokumentumként kell benyújtani a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére. Azok a szervezetek, amelyek korábban már benyújtották nem kell megismételniük, csak akkor ha a korábbi nyilatkozat tartalmában időközben változás állt be.

TAMAPALY14, Pályázat vagy egyedi támogatási igény (a továbbiakban: Pályázat) a 2014. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2014. évi Civil, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAPALY14 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.
TAMATER14, Pályázat a 2014. évi Civil Alap B) komponensének természetbeni támogatására. Ez nyomtatvány szolgál a 2014. évi Civil Alapban a teremhasználati támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAMOD14, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2014. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAMOD14 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.
TAMAELSZ15, Elszámolás a 2014. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2014. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2014. évben nyújtott Környezetvédelmi, Civil és Sport célú támogatásokat.

TAMAELSZ15 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.

TAMAELSZ15KL, Elszámolási kísérőlap a 2014. évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
2013-12-31
A Képviselő-testület május 2-ai ülésén döntött az alapítványok támogatásáról, illetve elfogadta a döntéshozó bizottságok támogatást megítélő határozatait.

A teljes támogatási lista itt tölthető le (PDF).
2013-12-31
A Képviselő-testület 2013. májsu 2-ai ülésén módosította a civil pályázatok Pályázati útmutatóját.

Pályázati Útmutató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sport, civil, ifjúsági és környezetvédelmi alap pályázói számára (2013) v2 dokumentum itt tölthető le (PDF).
2013-03-31
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésén döntött a 2013-as költségvetési évben felhasználható Környezetvédelmi Alapra, Civil Alapra és Sport Alapra benyújtható pályázatok feltételeiről. A részletes pályázati kiírások letölthetők a következő linkekről.
Pályázati felhívások és kapcsolódó dokumentumok

Pályázati kiírás a Környezetvédelmi Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Civil Alapra (PDF)

Pályázati kiírás a Sport Alapra (PDF)

Pályázati útmutató 2013 (PDF)

Általános Szerződési Feltételek 2013 (PDF)

A 2013. évi környezetvédelmi, civil és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása kizárólag elektronikusan teljesíthetőek.

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2013. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput). Figyelem! Ezt a nyomtatványt hagyományos papír alapú dokumentumként kell benyújtani a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére. Azok a szervezetek, amelyek korábban már benyújtották nem kell megismételniük, csak akkor ha a korábbi nyilatkozat tartalmában időközben változás állt be.

TAMAPALY13, Pályázat a 2013. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2013. évi Környezetvédelmi, Civil és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAPALY13 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.
TAMAMOD13, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2013. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.
TAMAMOD13 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.
TAMAELSZ14, Elszámolás a 2013. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2013. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2013. évben nyújtott Környezetvédelmi, Civil és Sport célú támogatásokat.

TAMAELSZ14 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.

TAMAELSZ14KL, Elszámolási kísérőlap a 2013 évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
2013-01-31
A Sportszervezetek elkészítették a 2012. évi szakmai munkájukról szóló beszámolóikat. A beszámolók itt tölthetők le. (egyetlen PDF dokumentum)
2012-12-31
A 2012. évi sport-, civil- és ifjúsági alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló döntések
2012-12-31
A 2012. évi Ifjúsági, Civil és Sport Alapból támogatást nyert szervezetekkel kötendő támogatás Általános Szerződési Feltételei itt tölthetők le.
2012-04-30
A Képviselő-testület 2012. február 15-i ülésén elfogadta a 2012. évi Ifjúsági, Civil és Sport Alap pályázati úton elosztható összegét, melyekre 2012. március 31-ig érkezhettek be a pályázatok.
A kiírásra benyújtott pályázók listája az alábbiakban letölthető:

2012. évi civil alapra benyújtott pályázatok
2012. évi sport alapra benyújtott pályázatok
2012. évi ifjúsági alapra benyújtott pályázatok
2012-03-31
A Képviselő-testület 2012. február 15-i ülésén elfogadta a 2012. évi Ifjúsági, Civil és Sport Alap pályázati úton elosztható összegét, majd ezt követően február 23-ai ülésén döntött a pályázati kiírásokról.

Pályázati kiírások a következő linkekről tölthetők le:

Ifjúsági Alap

Civil Alap

Sport Alap

Pályázati útmutató 2012

A 2012. évi ifjúsági, civil és sport célú támogatási igények és ezek elszámolásainak benyújtása január elsejét követően már csak elektronikusan teljesíthetőek.

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2012. évi pályázatok benyújtásához és azok elszámolásához szükséges elektronikus dokumentumok ezen az oldalon érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput)

TAMAPALY12, Pályázat a 2012. évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2012. évi Ifjúsági, Civil és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAPALY12 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.
TAMAMOD12, Pályázat visszavonást, szerződés módosítást és támogatás lemondást kezdeményező e-dokumentum. Ez az integrált nyomtatvány a 2012. évi alapokra benyújtott de még el nem bírált pályázat visszavonására, illetve a megítélt támogatás szerződésének módosítására vagy a támogatás önkéntes visszafizetésének kezdeményezésére szolgál.

TAMAMOD12 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.

TAMAELSZ13, Elszámolás a 2012. évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2012. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2012. évben nyújtott Civil, Ifjúsági és Sport célú támogatásokat.

TAMAELSZ13 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.

TAMAELSZ13KL, Elszámolási kísérőlap a 2012 évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.
2012-03-31
A Képviselő-testület 2011. november 29-i ülésén módosította az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.), valamint a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeleteket. A rendeletek 2012. január elsején lépnek hatályba.

A rendeletek módosításának célja, hogy a közpénzekből származó pályázati támogatások odaítéléséről és felhasználásáról döntő intézményrendszer működése hatékonyabb és átláthatóbb legyen, az információkhoz egyszerűbb és széleskörű hozzáférést biztosítson, illetve az informatikai eszközökkel csökkentse az adminisztrációs terheket és tegye eredményesebbé az ügyintézést. E cél elérése érdekében elrendelte a támogatási célú pályázatok körében a teljes körű elektronikus ügyintézés bevezetését. Az elektronikus ügyintézésről bővebben itt olvashat.

A 2011. évi civil és sport célú támogatási elszámolások, továbbá a 2012. évi ifjúsági, civil és sport célú támogatási igények benyújtása január elsejét követően már csak elektronikusan lesznek teljesíthetőek.

Az elektronikus kapcsolat jogi alapját megtermető, továbbá a 2011. évi szakmai beszámoláshoz és pénzügyi elszámoláshoz, valamint a 2012. évi pályázatok benyújtásához szükséges elektronikus dokumentumok itt érhetők el, a kitöltésükhöz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program pedig itt tölthető le.

12BEUINT_CIV, Bejelentés (bejelentkezés) a civil pályázatok elektronikus intézéséhez. Ez a dokumentum szolgál arra, hogy a szervezet bejelentkezzen a pályázatokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre és megjelölje az elektronikus kapcsolattartó személyt (ügyfélkaput)

TAMAELSZ12, Elszámolás a 2011 évi támogatási alapokra. Ez az integrált nyomtatvány a 2011. évi szakmai beszámolás és pénzügyi elszámolás alap dokumentuma. A nyomtatványon lehet elszámolni a 2011. évben nyújtott Civil és Sport célú támogatásokat.

TAMAELSZ12 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.

TAMAELSZ12KL, Elszámolási kísérőlap a 2011 évi támogatási alapokra. A kísérőlapra akkor lesz szüksége, ha a pénzügyi elszámolás digitalizált példányainak mérete meghaladja a 10MB-ot. Ebben az esetben az első részletet az alap dokumentummal, míg a további részlete(ke)t a kísérőlapon kell beküldeni.

TAMAPALY12, Pályázat a 2012 évi támogatási alapokra. Ez az integált nyomtatvány szolgál a 2012. évi Ifjúsági, Civil és Sport támogatási célú alapok támogatási igényének benyújtására. Benyújtására csak a pályázati felhívást követően az abban megjelölt határidőig nyílik lehetőség.

TAMAPALY12 aktív súgó. Ez a dokumentum segítséget nyújt az azonos nevű nyomtatvány kitöltéséhez.
2011-12-15
FELHÍVÁS

A Képviselő-testület 2011. november 29-i ülésén módosította az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.), valamint a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeleteket. A rendeletek 2012. január elsején lépnek hatályba.

A rendeletek módosításának célja, hogy a közpénzekből származó pályázati támogatások odaítéléséről és felhasználásáról döntő intézményrendszer működése hatékonyabb és átláthatóbb legyen, az információkhoz egyszerűbb és széleskörű hozzáférést biztosítson, illetve az informatikai eszközökkel csökkentse az adminisztrációs terheket és tegye eredményesebbé az ügyintézést. E cél elérése érdekében elrendelte a támogatási célú pályázatok körében a teljes körű elektronikus ügyintézés bevezetését.

A 2011. évi civil és sport célú támogatási elszámolások, továbbá a 2012. évi ifjúsági, civil és sport célú támogatási igények benyújtása január elsejét követően már csak elektronikusan lesznek teljesíthetőek. Az új eljárási rend megismertetése, az alkalmazandó technológiák bemutatása és oktatása céljából konzultációval egybekötött tájékoztatást tartunk.

A konzultáció helye és ideje:
Városháza tanácskozó terme
(Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
2011. december 15. (csütörtök) 14 óra

Várunk minden érintett és érdeklődő civil szervezetet.
Dr. Csorba Csaba s. k.
jegyző
2009-03-31 Elszámolás 2009-ben:

civil alap

civil alap II.

sport alap

ifjúsági alap


Elszámolás 2010-ben:

civil alap

sport alap

ifjúsági alap

Sportszervezetek beszámolója 2010-ben

Sportszervezetek beszámolója 2010-ben II.
2011-04-30 Környezetvédelmi Egyesületek pályázati felhívásának és adatlapjának letöltése
2011-03-31 Sport alap 2011. évi pályázati felhívásának és pályázati adatlapjának letöltése (pdf)
Adatlap és mellékletei sport alapra (doc)


Beérkezett pályázatok elbírálása


Elszámolás
2011-03-31 Civil alap 2011. évi pályázati felhívásának és pályázati adatlapjának letöltése (pdf)
Kitölthető adatlap és nyilatkozatainak letöltése (doc)


Beérkezett pályázatok elbírálása

Elszámolás
Eseménynaptár
Településrendezési terv
Gyomaendrődi értéktár


Felhívás

Sablon javaslattételhez
Kerékpárút építés

Kerékpárút építés
Turisztikai projekt

Tovább a beruházás oldalára
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Tovább a beruházás oldalára
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés

Tovább a részletekhez
Egyéb projektek
Időjárás előrejelzés
Adóhátralékosok

Az adóhátralékkal rendelkezők adatait ITT tekintheti meg.
Beszámolók, jelentések
Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2021. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2020. évi ülésprogramja
1. félév


Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2019. évi ülésprogramja
2. félév


Beszámoló az

önkormányzat 2002-
2006 közötti
működéséről (PDF)


Ciklusbeszámoló 2006-2010

Ciklusbeszámoló 2010-2014

Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületének
2018. évi ülésprogramja
2. félév


Gyomaendrőd Város
Önkormányzata a
2003. évi XXIV.
"üvegzseb" törvényben
foglaltak alapján a
következő információkat
teszi közzé


Közbeszerzési információk

Az Önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendeletei (szöveges indoklása)
2003-2009


A 175/2009.(VIII.29.) Korm.rend.
"a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok
működésének átláthatóbbá
tételéről" alapján
közzétett adatok
(PDF)


ÁSZ jelentés 2007

Gyomaendrőd Város Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentés 2012 (PDF)

ÁSZ Összegző az utóellenőrzésekről - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzése (2014. december)

ÁSZ Kiegészítő kötet - Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentés II. sz. mellékletéhez (2014. december)

A 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet alapján a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás

Szolgáltatási tevékenység folytatása megtiltásának nyilvántartása

Kereskedelmi szálláshelyek nyilvántartása a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
RSS hírolvasó

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8-16
Kedd: nincs
Szerda: 8-16
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12-12:30

Jogvédelem

Szarvasi Városi Ügyészség 66-311-870
Szarvasi Járásbíróság 66-311-344
Megyei Ügyészség 66-528-170
Gyulai Törvényszék
66-562-220
Betegjogi Képviselő 66-441-411
Jogi segítségnyújtó 66-543-360

Segélyhívók

Segélyhívó 112
Mentők 104
Rendőrség 107
Tűzoltóság 105