Gyomaendrőd Város Önkormányzata közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok.

  I.1 Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Hivatalos név (teljes név)   Gyomaendrőd Város Önkormányzata  
         
  2. Székhely  

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

 
         
  3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)   5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3.  
         
  4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)   +36-66-386-122  
         
  5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölõ számmal)   +36-66-283-288  
         
  6. Központi elektronikus levélcím   onkormanyzat@gyomaendrod.hu  
         
  7. A honlap URL-je   www.gyomaendrod.hu  
         
  8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetõsége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)   Hivatali kapu rövidnév: GYEONK
Hivatali kapu KRID: 544943959

Adó Osztály
Tel: +36-66-521-603
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: ado@gyomaendrod.hu

Pénzügyi Osztály:
Tel: +36-66-521-604
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: penzugy@gyomaendrod.hu

Településfejlesztési Osztály
Tel: +36-66-581‐235
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: fejlesztes@gyomaendrod.hu

Közigazgatási Osztály:
Tel: +36-66-521-602
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: kozigazgatas@gyomaendrod.hu

Városüzemeltető Osztály:
Tel: +36-66-521-605
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: varosuzem@gyomaendrod.hu
 
         
  9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve   Adó Osztály
Enyedi László osztályvezető
Tel: +36-66-521-603
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: ado@gyomaendrod.hu

Pénzügyi Osztály:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tel: +36-66-521-604
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: penzugy@gyomaendrod.hu

Településfejlesztési Osztály
Petényi Roland osztályvezető
Tel: +36-66-581‐235
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: fejlesztes@gyomaendrod.hu

Közigazgatási Osztály:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tel: +36-66-521-602
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: kozigazgatas@gyomaendrod.hu
 

Városüzemeltető Osztály:

Pardi László osztályvezető
Tel: +36-66-521-605
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: varosuzem@gyomaendrod.hu

További elérhetőségek
 
         
  10. Az ügyfélfogadás rendje   Ügyfélfogadási idő  
     
  I.2. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)   Önkormányzat felépítésének szervezeti ábrája

Képviselő-testület
Toldi Balázs polgármester
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gózan Sándor bizottsági elnök

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Farkas Zoltánné bizottsági elnök

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Szujó Zsolt bizottsági elnök

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Pap-Szabó Katalin jegyző
dr Csordás Ádám aljegyző

Adó Osztály
Enyedi László osztályvezető

Pénzügyi Osztály:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Településfejlesztési Osztály
Petényi Roland osztályvezető

Közigazgatási Osztály:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Városüzemeltető Osztály:
Pardi László osztályvezető
 
     
  I.3 Közzétételi egység: A szerv vezetői  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szerv vezetõjének, vezetõinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetõsége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)   Képviselő-testület tagjai

Önkormányzati tisztségviselők (polgármester, alpolgármester) és a Polgármesteri Hivatal vezetői (jegyző, aljegyző)
 
         
  2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)   Adó Osztály
Enyedi László osztályvezető
Tel: +36-66-521-603
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: ado@gyomaendrod.hu

Pénzügyi Osztály:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tel: +36-66-521-604
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: penzugy@gyomaendrod.hu

Településfejlesztési Osztály
Petényi Roland osztályvezető
Tel: +36-66-581‐235
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: fejlesztes@gyomaendrod.hu

Közigazgatási Osztály:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tel: +36-66-521-602
Fax: +36-66-283-288
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: kozigazgatas@gyomaendrod.hu
 

Városüzemeltető Osztály:

Pardi László osztályvezető
Tel: +36-66-521-605
Fax: +36-66-581-231
Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 3.
Email: varosuzem@gyomaendrod.hu

További elérhetőségek
 
     
  I.4 Közzétételi egység: A szerv alárendeltségében működő szervek  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)   Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.

Telefon: +36-66-386-610

Fax: -

Postai cím:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.
Elektronikus levélcím: gycshkistersegiovoda@gmail.com
Honlap: https://www.kistersegiovoda.hu/
Hivatali kapu rövidnév: KISTOVI
Hivatali kapu KRID: 443991116
Vezető: Kovács Péterné

Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Telefon:
+36-66-521-655
Fax:
+36-66-521-655
Levélcím:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Eelektronikus levélcím
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Honlap: https://hgyvk.hu/
Hivatali kapu rövidnév: HGYVK
Hivatali kapu KRID: 141971128
Vezető: Dinyáné Bánfi Ibolya

Kállai Ferenc Művelődési Központ
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

Telefon:
+36-66-283-524
Fax:
+36-66-283-524
Levélcím:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
Honlap: https://gyomaimuvhaz.hu/
Elektronikus levélcím:
kfkk.gyomaendrod@gmail.com
Hivatali kapu rövidnév: KFKK
Hivatali kapu KRID: 547981318
Megbízott vezető: Diószegi Mónika

Szent Antal Népház és Művelődési Ház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.

Telefon:
+36-66-283-524
Levélcím:
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
Elektronikus levélcím:
sznephaz@gmail.com
Honlap: https://www.nephazendrod.hu/
Hivatali kapu rövidnév: SZEANMK
Hivatali kapu KRID: 442911726
Vezető: Dr Szonda István

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Telefon:
+36-66-386-991
Postai cím:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
Honlap: -
Elektronikus levélcím:
gondozasikp@gyomaendrod.hu
Hivatali kapu rövidnév: TSZGK
Hivatali kapu KRID: 544933756
Vezető: Véháné Jánosik Zsuzsanna

Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57 .

Telefon:
+36-66-581-190
Postai cím:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57 .
Elektronikus levélcím:
szakrendelo@gyomaendrod.hu
Honlap: https://www.gyszri.hu/
Hivatali kapu rövidnév: VEUINT
Hivatali kapu KRID: 649961715
Vezető: Dr Magyar Hajnalka

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

Telefonszám: (06 66) 282 560
Postai cím:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Honlap: -
Elektronikus levélcím:
csaladsegito.gye@gmail.com
Hivatali kapu rövidnév: GYECSAGYK
Hivatali kapu KRID: 642941749
Vezető: Pál János Györgyné
 
         
  2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je   Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Határ Győző Városi Könyvtár

Kállai Ferenc Művelődési Központ

Szent Antal Népház és Művelődési Ház

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaenmdrőd-Csárdaszállás-Hunya

Városi Egészségügyi Intézmény

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
 
     
  I.5 Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik   Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.

Telefon: +36-66-386-039
Fax: +36-66-283-750
Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.
E-mail: info@ligetfurdo.hu
Web: http://www.ligetfurdo.hu

GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Cégjegyzékszám: 04 09 001752
Adószám: 10665387-2-04

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
Cégjegyzékszám: 04 09 008715
Adószám: 14596421-2-04

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.
Cégjegyzékszám: 04 09 009983
Adószám: 22714990-2-04

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Cégjegyzékszám: 04 09 013607
Adószám: 25449316204
 
         
  2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása   Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kempingszolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2009.02.28.
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (Főtevékenység)
Egyéb épületgépészeti szerelés
Gyógyászati termék kiskereskedelme
Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
Reklámügynöki tevékenység
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Egyéb foglalás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Lakó- és nem lakó épület építése (Főtevékenység)

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Zöldterület-kezelés (Főtevékenység, Közhasznú)
Munkaerőkölcsönzés

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Hulladék újrahasznosítása
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Főtevékenység)

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
 
         
  3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve   Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Gera Krisztián (vezető tisztségviselő)

GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Dinya József ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Dinya József ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Hamza Zoltán ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Varjú Róbert (ügyvezető)
 
         
  4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke   Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%


GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%


Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%


Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 33,85 %
Szarvas Város Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 97%
 
     
  I.6 Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja   Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért  
         
  2. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetősége   Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.
Telefon: (06 66) 282 067
Elektronikus levélcím: -
Telefax: -
 
         
  3. A fentiek szerinti közalapítvány alapító okirata, kezelő szervének tagjai   Alapító okirat  
     
  I.7 Közzétételi egység: Lapok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve   Gyomaendrődi Hírmondó  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)   5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Telefon:+36-66-521-655
Fax:+36-66-521-655
Levélcím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Eelektronikus levélcím: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Honlap: https://hgyvk.hu/
 
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve   Dinyáné Bánfi Ibolya  
     
  I.8 Közzétételi egység: Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe   Békés Megyei Kormányhivatal  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje   Békés Megyei Kormányhivatal  
     

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

  II.1-3 Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege   Magyaroszág Alaptörvénye
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény. (Mötv.)
Szervezeti És Működési Szabályzat
Adatvédelmi És Adatbiztonsági Szabályzat
 
         
  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és
angol nyelven
  Nem országos illetőségű  
         
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása   Zárszámadási Rendelet  
     
  II.4 Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről   Ügytípusok (Feladat - Hatáskör) - Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke
Eljárási illetékek - Igazgatási szolgáltatási díjak
Alapvető eljárási szabályok, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Ügyfélfogadás ideje, időpontfoglalás
Ügyek intézését segítő útmutató, letölthető formanyomtatványok
 
     
  II.5 Közzétételi egység: Közszolgáltatások  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények   Közszolgáltatási szerződés - Zöldpark Nonprofit Kft. - 2022
Közszolgáltatási szerződés - Zöldpark Nonprofit Kft. - 2021
Közszolgáltatási szerződés - Zöldpark Nonprofit Kft. - 2020
Közszolgáltatási szerződés testületi döntés - Ligetfürdő Gyomaendrőd Kft. - 2022
Közszolgáltatási szerződés - Ligetfürdő Gyomaendrőd Kft. - 2021
Közszolgáltatási szerződés - Ligetfürdő Gyomaendrőd Kft. - 2020
 
     
  II.6 Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei   A közfeladatot ellátó szerv nem tart fenn adatbázist.  
     
  II.7 Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei   Gyomaendrődi Hírmondó  
         
  2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása   Helyi hírek, helyi közélet, lakosság tájékoztatása  
         
  3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja   Nyilvános  
         
  4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye   Ingyenes  
     
  II.8 Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza   Döntés előkészítés, állampolgári közreműködés módja, képviselő-testület üléseinek helye, ideje, nyilvánossága
Képviselő-testület döntései
Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei
 
     
  II.9 Közzétételi egység: Előterjesztések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától   A Képviselő-testület előterjesztései  
     
  II.11 Közzétételi egység: Pályázatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk   Pályázatok  
     
  II.12 Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   ÁSZ 2020
MÁK 2020
 
     
  II.10 Közzétételi egység: Hirdetmények  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények   Hirdetmények  
     
  II.13-17 Közzétételi egységek: Közérdekû adatok igénylése, statisztika  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje   Szabályzat  
         
  2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve   Jegyző  
         
  3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)   Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.

tel: 06-66-386-122
fax: 06-66-283-288
email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
 
         
  4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve   Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
         
  5. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk   OSAP_állig_hatósági_2021_első_félév

OSAP_önk_hatósági_2021_első_félév
 
         
  6. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai      
         
  7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél   Nem releváns  
         
  8. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek   Nem releváns  
     
  II.18 Közzétételi egység: Közzétételi listák  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista   Nincs  
     

III. Gazdálkodási adatok

  III.1. Költségvetések és zárszámadások  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése és számviteli törvény szerinti beszámolói   Költségvetési és zárszámadási rendeletek

2010 évi zárszámadás

2011 évi zárszámadás

2012 évi zárszámadás

2011 évi költségvetés

2012 évi költségvetés
 
     
  III.2 Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó adatok  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   2020
2021
2022
 
     
  III.3 Támogatások  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   Költségvetési támogatások  
     
  III.4 Szerződések  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések  
     
  III.5 Koncessziók  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)   Nem releváns  
     
  III.6 Öt millió forintot meghaladó támogatási kifizetések  
  A) Adat tartalma   B) Adat megnevezése  
  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések   Az Önkormányzat nem nyújtott 5 millió forintot meghaladó összegű támogatást szervezetek részére  
     
  III.7 Európai Unió által támogatott fejlesztések  
  A) Adat tartalma   B) Adat megnevezése  
  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések   Támogatói okiratok összefoglaló táblája

Támogatási Szerződések
 
     
  III.8 Közbeszerzés  
  A) Adat megnevezése   B) Adat tartalma  
  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)   Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2021

Parkoló és járda_osszegezes (1)

Szennyvízátemelő szivattyú_osszegezes

Szúnyoggyérítés_osszegezes

Út, járda, parkoló_osszegezes

Összegezes Villamosenergia

Összegezes Út

Összegezes Társasház

Összegezes Fürdő

Közbeszerzési terv 2022

Gyomaendrőd terv

 

Eseménynaptár
Közelgő események