Gyomaendrőd Város Önkormányzata közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2. Székhely

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-66-386-122

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

-

6. Központi elektronikus levélcím

onkormanyzat@gyomaendrod.hu

7. A honlap URL-je

www.gyomaendrod.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Hivatali kapu rövidnév: GYEONK

Hivatali kapu KRID: 544943959

 

Adó Osztály

Tel: +36-66-521-603

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: ado@gyomaendrod.hu

 

Pénzügyi Osztály:

Tel: +36-66-521-604

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: penzugy@gyomaendrod.hu

 

Településfejlesztési Osztály

Tel: +36-66-521‐651

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: fejlesztes@gyomaendrod.hu

 

Közigazgatási Osztály:

Tel: +36-66-521-602

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: kozigazgatas@gyomaendrod.hu

 

Városüzemeltetési Osztály:

Tel: +36-66-521-605

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: varosuzem@gyomaendrod.hu

 

További elérhetőségek

 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Adó Osztály: Vaszkó Erika osztályvezető

Pénzügyi Osztály: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Településfejlesztési Osztály: Petényi Roland osztályvezető

Közigazgatási Osztály: Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Városüzemeltetési Osztály: Pardi László osztályvezető

10. Az ügyfélfogadás rendje

Ügyfélfogadási idő

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 

Önkormányzat felépítésének szervezeti ábrája

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Képviselő-testület

Toldi Balázs polgármester

Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester

 

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Gózan Sándor bizottsági elnök

 

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Farkas Zoltánné bizottsági elnök

 

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Szujó Zsolt bizottsági elnök

 

Hivatali beszámoló 2022

 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

dr. Csordás Ádám jegyző

Keresztesné Jáksó Éva aljegyző

 

Adó Osztály

Vaszkó Erika osztályvezető

 

Pénzügyi Osztály

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

 

Településfejlesztési Osztály

Petényi Roland osztályvezető

 

Közigazgatási Osztály

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

 

Városüzemeltetési Osztály

Pardi László osztályvezető

 

Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Önkormányzati tisztségviselők (polgármester, alpolgármester) és a Képviselő-testület tagjai

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői (jegyző, aljegyző)

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Adó Osztály

Vaszkó Erika osztályvezető

Tel: +36-66-521-603

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: ado@gyomaendrod.hu

 

Pénzügyi Osztály

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tel: +36-66-521-604

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: penzugy@gyomaendrod.hu

 

Településfejlesztési Osztály

Petényi Roland osztályvezető

Tel: +36-66-521‐651

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: fejlesztes@gyomaendrod.hu

 

Közigazgatási Osztály

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tel: +36-66-521-602

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: kozigazgatas@gyomaendrod.hu

 

Városüzemeltetési Osztály

Pardi László osztályvezető

Tel: +36-66-521-605

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf. 3.

Email: varosuzem@gyomaendrod.hu

 

További elérhetőségek

 

I.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.

Telefon: +36-66-386-610

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.

Elektronikus levélcím: gycshkistersegiovoda@gmail.com

Honlap: https://www.kistersegiovoda.hu/

Hivatali kapu rövidnév: KISTOVI

Hivatali kapu KRID: 443991116

Vezető: Kovács Péterné

 

Határ Győző Városi Könyvtár

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Telefon: +36-66-521-655

Fax: +36-66-521-655

Levélcím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Elektronikus levélcím: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Honlap: https://hgyvk.hu/

Hivatali kapu rövidnév: HGYVK

Hivatali kapu KRID: 141971128

Vezető: Dinyáné Bánfi Ibolya

 

Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház

5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

Telefon: +36-66-283-524

Fax: +36-66-283-524

Levélcím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

Honlap: https://gyomaimuvhaz.hu/

Elektronikus levélcím: kfkk.gyomaendrod@gmail.com

Hivatali kapu rövidnév: KFKK

Hivatali kapu KRID: 547981318

Vezető: Dr. Szonda István

 

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Telefon: +36-66-386-991

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Honlap: -

Elektronikus levélcím: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Hivatali kapu rövidnév: TSZGK

Hivatali kapu KRID: 544933756

Vezető: Véháné Jánosik Zsuzsanna

 

Városi Egészségügyi Intézmény

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Telefon: +36-66-581-190

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Elektronikus levélcím: szakrendelo@gyomaendrod.hu

Honlap: https://www.gyszri.hu/

Hivatali kapu rövidnév: VEUINT

Hivatali kapu KRID: 649961715

Vezető: Dr Magyar Hajnalka

 

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

5502 Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1.

Telefonszám: +36-66-282-560

Postai cím: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1.

Honlap: -

Elektronikus levélcím: csaladsegito.gye@gmail.com

Hivatali kapu rövidnév: GYECSAGYK

Hivatali kapu KRID: 642941749

Vezető: Pál János Györgyné

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Lásd az előző pontnál.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje      

Lásd az 1. pontnál.

I.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.

Telefon: +36-66-386-039

Fax: +36-66-283-750

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.

E-mail: info@ligetfurdo.hu

Web: http://www.ligetfurdo.hu

Cégjegyzékszám: 04-09-005983

Adószám: 13087085-2-04

 

GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Telefon: +36-66-386-233

Fax: +36-66-386-269

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

Web: -

Cégjegyzékszám: 04 09 001752

Adószám: 10665387-2-04

 

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

Telefon: +36-66-386-233

Fax: +36-66-386-269

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

Web: -

Cégjegyzékszám: 04 09 008715

Adószám: 14596421-2-04

 

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

Telefon: +36-66-386-094

Fax: +36-66-386-094

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Tanya külterület 104.

E-mail: rhkkft@gmail.com

Web: https://www.rhk-kft.hu

Cégjegyzékszám: 04 09 009983

Adószám: 22714990-2-04

 

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Telefon: +36-66-386-122

Fax: --

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

E-mail: gyefoldkezelokft@gmail.com

Web: -

Cégjegyzékszám: 04 09 013607

Adószám: 25449316-2-04

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (Főtevékenység)

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Kempingszolgáltatás

Éttermi, mozgó vendéglátás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb épületgépészeti szerelés

Gyógyászati termék kiskereskedelme

Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme

Reklámügynöki tevékenység

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

Egyéb foglalás

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Szállodai szolgáltatás

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

 

GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Lakó- és nem lakó épület építése (Főtevékenység)

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Egyéb, nem évelő növény termesztése

Egyéb évelő növény termesztése

Vegyes gazdálkodás

Zöldterület-kezelés

Egyéb bányászati szolgáltatás

Kavics-, homok-, agyagbányászat

Fűrészárugyártás

Falemezgyártás

Parkettagyártás

Épületasztalos-ipari termék gyártása

Épületasztalos-szerkezet szerelése

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Tároló fatermék gyártása

Egyéb ipari eszköz javítása

Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

Egyéb műanyag termék gyártása

Építési betontermék gyártása

Építési gipsztermék gyártása

Előre kevert beton gyártása

Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

Fémszerkezet gyártása

Fémfelület-kezelés

Fémmegmunkálás

Ipari gép, berendezés javítása

M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

Egyéb bútor gyártása

Gőzellátás, légkondicionálás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Bontás

Építési terület előkészítése

Híd, alagút építése

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Egyéb m.n.s. építés

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Villanyszerelés

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Egyéb épületgépészeti szerelés

Vakolás

Padló-, falburkolás

Festés, üvegezés

Egyéb befejező építés m.n.s.

Gépjárműjavítás, -karbantartás

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

Közúti áruszállítás

Költöztetés

Raktározás, tárolás

Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlankezelés

Építményüzemeltetés

Mezőgazdasági gép kölcsönzése

Építőipari gép kölcsönzése

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Általános épülettakarítás

Egyéb takarítás

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Veszélyes hulladék gyűjtése

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Csomagolás

Kőmegmunkálás

Acél tárolóeszköz gyártása

Fém épületelem gyártása

Fémtartály gyártása

Habarcsgyártás

 

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Zöldterület-kezelés (Főtevékenység, Közhasznú)

Munkaerőkölcsönzés

Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

Összetett adminisztratív szolgáltatás

Általános épülettakarítás

Vegyes gazdálkodás

Épületasztalos-ipari termék gyártása

Tároló fatermék gyártása

Előre kevert beton gyártása

Habarcsgyártás

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Lakó- és nem lakó épület építése

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Egyéb m.n.s. építés

Bontás

Építési terület előkészítése

Villanyszerelés

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Egyéb épületgépészeti szerelés

Vakolás

Épületasztalos-szerkezet szerelése

Padló-, falburkolás

Festés, üvegezés

Egyéb befejező építés m.n.s.

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Raktározás, tárolás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlankezelés

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Építményüzemeltetés

Egyéb takarítás

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Veszélyes hulladék gyűjtése

Állat-egészségügyi ellátás

 

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Főtevékenység)

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Hulladék újrahasznosítása

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Gépjárműjavítás, -karbantartás

Juh, kecske tenyésztése

Egyéb szarvasmarha tenyésztése

 

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Növénytermesztési szolgáltatás

Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

Vegyi áru nagykereskedelme

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Gera Krisztián (vezető tisztségviselő)

 

GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Dinya József ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Dinya József ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Hamza Zoltán ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Varjú Róbert (ügyvezető)

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%

 

GYOMASZOLG IPARI PARK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%

 

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%

 

Regionális Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 33,85 %

Szarvas Város Önkormányzata

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

Csárdaszállás Község Önkormányzata

Kardos Község Önkormányzata

Kétsoprony Község Önkormányzata

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Örménykút Község Önkormányzata

Hunya Község Önkormányzata

 

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 97%

I.4. Közalapítványok

Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 11.

 

3. A fentiek szerinti közalapítvány kezelő szerve tagjainak felsorolása

Alapító okirat

I.5. Lapok

Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Gyomaendrődi Hírmondó

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 

Határ Győző Városi Könyvtár

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Telefon: +36-66-521-655

Fax: +36-66-521-655

Levélcím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Elektronikus levélcím: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Honlap: https://hgyvk.hu/

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Dinyáné Bánfi Ibolya

I.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Békés Vármegyei Kormányhivatal

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Békés Vármegyei Kormányhivatal

I.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Alapító okiratok

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.

Telefon: +36-66-386-610

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.

Elektronikus levélcím: gycshkistersegiovoda@gmail.com

Honlap: https://www.kistersegiovoda.hu/

Hivatali kapu rövidnév: KISTOVI

Hivatali kapu KRID: 443991116

Vezető: Kovács Péterné

 

Határ Győző Városi Könyvtár

5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Telefon: +36-66-521-655

Fax: +36-66-521-655

Levélcím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Elektronikus levélcím: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu

Honlap: https://hgyvk.hu/

Hivatali kapu rövidnév: HGYVK

Hivatali kapu KRID: 141971128

Vezető: Dinyáné Bánfi Ibolya

 

Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház

5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

Telefon: +36-66-283-524

Fax: +36-66-283-524

Levélcím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.

Honlap: https://gyomaimuvhaz.hu/

Elektronikus levélcím: kfkk.gyomaendrod@gmail.com

Hivatali kapu rövidnév: KFKK

Hivatali kapu KRID: 547981318

Vezető: Dr. Szonda István

 

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Telefon: +36-66-386-991

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Honlap: -

Elektronikus levélcím: gondozasikp@gyomaendrod.hu

Hivatali kapu rövidnév: TSZGK

Hivatali kapu KRID: 544933756

Vezető: Véháné Jánosik Zsuzsanna

 

Városi Egészségügyi Intézmény

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Telefon: +36-66-581-190

Postai cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Elektronikus levélcím: szakrendelo@gyomaendrod.hu

Honlap: https://www.gyszri.hu/

Hivatali kapu rövidnév: VEUINT

Hivatali kapu KRID: 649961715

Vezető: Dr Magyar Hajnalka

 

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

5502 Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1.

Telefonszám: +36-66-282-560

Postai cím: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2-4/1.

Honlap: -

Elektronikus levélcím: csaladsegito.gye@gmail.com

Hivatali kapu rövidnév: GYECSAGYK

Hivatali kapu KRID: 642941749

Vezető: Pál János Györgyné

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi És Adatbiztonsági Szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem országos illetékességű

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

önként vállalt feladatok 

II. 2. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

2.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Ügytípusok (Feladat - Hatáskör) - Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

Eljárási illetékek - Igazgatási szolgáltatási díjak

Alapvető eljárási szabályok, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Ügyfélfogadás ideje

Ügymenetleírások

II.3. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Közszolgáltatási szerződés - Zöldpark Nonprofit Kft. - 2022

Közszolgáltatási szerződés testületi döntés - Ligetfürdő Gyomaendrőd Kft. - 2022

II. 4. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv nem tart fenn adatbázist.

II. 5. Közzétételi egység: Nyilvános Kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Gyomaendrődi Hírmondó

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Helyi hírek, helyi közélet, lakosság tájékoztatása

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nyilvános

Gyomaendrődi Hírmondó

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Ingyenes

II. 6. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Döntés előkészítés, állampolgári közreműködés módja, képviselő-testület üléseinek helye, ideje, nyilvánossága

https://www.gyomaendrod.hu/jegyzokonyvek

Képviselő-testület döntései

II. 7. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: előterjesztések

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

előterjesztések

II.8. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://www.gyomaendrod.hu/projektek

II.9. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://www.gyomaendrod.hu/hirdetmenyek

II.10. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.

tel: 06-66-386-122

email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu; jegyzo@gyomaendrod.hu

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap 2022

Adatlap 2023

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek; Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

II. 11. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista; A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Egyedi közzéteteli lista - vagyonnyilatkozatok

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A működés törvényessége, ellenőrzései

Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

MÁK 2020

Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ 2020

Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem releváns

Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nem releváns

Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

statisztikai adatszolgáltatás önkormányzati hatósági

statisztikai adatszolgáltatás államigazgatási hatósági

III. 2. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Költségvetési rendeletek

Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Nem releváns

Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletek

III.3. Működés

Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2020
2021
2022

2023

III. 10.Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve;

2.. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja;

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege;

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Költségvetési támogatások

Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött

– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések

Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Az Önkormányzat nem nyújtott 5 millió forintot meghaladó összegű támogatást szervezetek részére

.Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Támogatói okiratok

Támogatási Szerződések

Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2023

Összegzések

 

 

Eseménynaptár
Közelgő események